Författararkiv: Erik Borälv

14
Nov | 10:22

Användare som innovatörer (del 1: proteser)

Att användare är innovatörer som skapar lösningar på egna behov är känt. Ibland ger de sig också i kast med stora utmaningar i världen. Exempelvis, vem ska bygga proteser för unga?

Wolverine

Wolverine

Alla patienter har inte råd med en bra protes då en sådan kan kosta upp till 40,000 USD. Det är inte heller alltid det finns anpassade proteser för olika behov. Unga personer växer ur proteser snabbt och den ekonomiska ekvationen kan då bli för svår.

John Schull startade ett nätverk e-nable som främst tillverkar proteser till unga som saknar fingrar. Han har skapat en enkel men generell lösning som bygger på att man skriver ut alla protesens delar i 3D-skrivare. Det blir en slags byggsats som man sedan behöver sätta ihop. Kostnaden per protes är inte mycket mer än 10-20 USD.

10-åriga Derek önskade sig en extra lång protes för att kunna nå bättre

10-åriga Derek önskade sig en extra lång protes för att kunna nå bättre

I den sevärda videon ovan berättar Schull bland annat om Derek som hade egna idéer om hur en protes borde vara. Han önskade sig en extralång protes, helt enkelt för att kunna nå bättre. Derek visar att det pågår innovationer även inom denna färdiga lösning.

“Agent Cyborg”

“Agent Cyborg”

Att användare är med och skapar lösningar sätter fokus på verkliga behov. En del barn vill inte visa upp eller prata om sin hand, blir blyga och tysta i skolan. En mamma skrev till nätverket och berättade att hennes son hade tyckt att en Wolwerine-hand såg spännande ut. Hon undrade om de kunde hjälpa till på något sätt. Mannen bakom Wolwerine, Aaron Brown, skapade en hand/protes för hemliga agenter som ser lite ut som något Terminator skulle kunna ha. Handen levererades i en attachéväska med hemligstämplar på sig. Det följde också med intyg om en säkerhetsklassning av agenten.

Welcome to the Elite Group of E-nable Heroes.

The device included in this package is the first of many classified prototypes you will receive for real life testing. If you find any size or damage issues, please report back to me directly for a new and improved hand to be sent to you.

Please be aware..we have an undercover agent in your city assigned to your case. Her codename is Agent “Carlberg.”

Once you feel you are ready for further “advanced” training with your new hand, please report to Agent Carlberg. She has been briefed and will provide the needed training to advance you to newer robotic hands in the future.

Again, I welcome you to the “League of E-nable Heroes.

I look forward to reading your mission reports.

– The Maker.

Man kan i exemplet konstatera att den s.k. innovationshöjden är låg men värdeskapandet är högt. När användare själva kan vara med att skapa lösningar så kommer de mest specifika behoven fram. De behoven kan vara mycket viktiga men som den professionella sjukvården kan ha svårare att hantera. Derek och Agent Cyborg är bra exempel på höga nya värden.

12
Nov | 10:04

PSIdatakollen fyller 100

När PSIdatakollen.se lanserades 21 februari 2014 så var det få myndigheter som på ”rätt” sätt publicerade information om öppna data. Utvecklingen går åt rätt håll och idag ser det mer positivt ut.

Antal godkända organisationer i PSIdatakollen

Antal godkända organisationer i PSIdatakollen

Nu har vi nått milstolpen 100 aktörer som publicerar under /psidata – som är den nationella rekommendation som finns i E-delegationens Vägledning för vidareutnyttjande av offentlig information. Genom att vi använder samma sätt att berätta om data man gör tillgängligt blir det enklare för andra att hitta informationen.

En anledning till den positiva utvecklingen är att SKL lanserat ett verktyg som låter kommuner enkelt publicera den data man redan har samlat in och rapporterat centralt. Det är över 50 kommuner som använder sig av verktyget – den finns på oppnadata.skl.se.

PSIdatakollen som den ser ut 2014-11-12

PSIdatakollen som den ser ut 2014-11-12

Lösningen gör det enkelt och kostnadsfritt att presentera olika nyckeltal från Kommun och landstingsdatabasen (Kolada) direkt på kommunens webbplats.

– Det här är ett enkelt och snabbt sätt att komma igång med att publicera öppna data. Vi hoppas kunna stimulera kommunerna till en ökad publicering av information från de egna verksamhetssystemen i förlängningen, säger Peter Mankenskiöld, samordningsansvarig för Öppna data på SKL.

SKL skriver vidare att verktyget bara är ett första steg. Just nu kan man länka till 23 utvalda nyckeltal om sin kommun, men i steg två (kommer senare i höst) blir det möjligt för alla kommuner att länka till samtliga 2500 nyckeltal presenterade i ett 20-tal kategorier. Tanken är också att landstingen i framtiden ska kunna använda sig av verktyget.

28
Okt | 13:05

Alla pratar DCAT

VINNOVAs mål (inom öppna data) är att alla myndigheter ska prata DCAT. Här följer en förklaring till varför, och vad vi gör för att hjälpa till. Vi har startat en språkskola, för att ta ett exempel.

Stefan och Michael - Sveriges två första "licenserade" utvecklare inom DCAT-AP.

Stefan och Michael – Sveriges två första ”licenserade” utvecklare inom DCAT-AP.

DCAT betyder Data Catalog Vocabulary och är en teknisk beskrivning som gör att datakataloger från olika organisationer kan ”prata” med varandra. Ett slags gemensamt språk, skulle man kunna säga.

By using DCAT to describe datasets in data catalogs, publishers increase discoverability and enable applications easily to consume metadata from multiple catalogs. It further enables decentralized publishing of catalogs and facilitates federated dataset search across sites. Aggregated DCAT metadata can serve as a manifest file to facilitate digital preservation.

DCAT-AP är ett sätt att beskriva vilka öppna data man har. Metadata kallas sånt. Detta är en ny rekommendation från EU-kommissionen. De skulle troligen säga att DCAT-AP är ett led i arbetet med en ”Single Market”, att hela EU är en gemensam marknad för data och lösningar. Ett gemensamt sätt att beskriva och hitta öppna data inom EU gör det enklare att bygga nya tjänster.

VINNOVA utvecklar och driver portalen öppnadata.se. Det är Sveriges nationella portal som i framtiden ska innehålla information om alla våra datakällor. De flesta liknande portaler drivs idag med manuella krafter. Dvs, det finns en grupp redaktörer som letar upp datakällor, klassificerar källorna och lägger in dom för hand. Sådant arbete är knappast hållbart.

VINNOVA har anlitat utvecklarna bakom världens mest använda portal för öppna data, CKAN. Deras kod driver portalerna för bland annat Vita huset, UK, EU och många till. De arbetar just nu med att skapa en portal som automatiskt kommer hitta alla öppna data som har en beskrivning i DCAT-AP. Jag skulle vilja likna detta med ett Google för öppna data – sökjätten hittar och indexerar alla webbsidor utan att du som bloggare behöver göra något. På samma sätt vill vi att öppnadata.se automatiskt ska hitta all svensk data som görs tillgänglig. En förutsättning för att det ska fungera är att vi ”pratar samma språk”.

En del av gruppen som utvecklar CKAN och DCAT-AP, här på Mozillas kontor.

En del av gruppen som utvecklar CKAN och DCAT-AP, här på Mozillas kontor.

Eftersom DCAT-AP är nytt så har VINNOVA erbjudit en utbildning för utvecklare i detta ”språk”. Vi gjorde en informell certifiering av de deltagare som under kursen lyckades skapa en beskrivning i DCAT-AP. Bilden överst i inlägget visar de två först utexaminerade personerna.

Allt utbildningsmaterial finns tillgängligt med anvisningar och nödvändig information. Vi kan återkomma till kursen ifall det skulle finnas stor efterfrågan på en handledd omgång.

"Språkurs" i DCAT-AP pågår.

”Språkurs” i DCAT-AP pågår.

Du kan höra mer om DCAT, öppnadata.se och den utveckling som pågår på Internetdagarna den 24 november 2014. Vi ger då en heldag Det bästa inom öppna data, med internationella och lokala goda föredömen inom området. Kom och lyssna till några av de allra bästa inom öppna data!

15
Okt | 18:12

Ebolautmaningen

Ebola har verkligen skakat om oss, på alla sätt. Det målas upp mycket besvärliga förhållanden, som i Torka alltid tårar med dubbla handskar.

Ebola in Guinea. CC BY-ND 2.0 - European Commission’s DG ECHO

Ebola in Guinea. CC BY-ND 2.0 – European Commission’s DG ECHO

Beskrivningarna är, samtidigt, lika osentimentala som hjärtskärande.

The first person I had to turn away was a father who had brought his sick daughter in the trunk of his car. He was an educated man, and he pleaded with me to take his teenage daughter, saying that while he knew we couldn’t save her life, at least we could save the rest of his family from her. At that point I had to go behind one of the tents to cry. I wasn’t ashamed of my tears, but I knew I had to stay strong for my colleagues; if we all started crying, we’d really be in trouble.

För att kunna hjälpa de sjuka på ett säkert sätt behöver personalen ordentligt skydd. Man har på sig heltäckande skyddsdräkter, dubbla handskar, mask, man tvättar ständigt händerna och sprutar klorin på möjliga smittade ytor. Trots det hör vi talas om vårdpersonal som smittats – fortfarande oklart hur det har gått till.

Skyddsdräkterna, personal protective equipment (PPE), är helt nödvändiga men har sina begränsningar. Det är Afrika och varmt. Alla täta skyddslager ökar kroppsvärmen och omöjliggör arbete någon längre tid. Samtidigt ska man i denna utrustning ge vård och utföra fysiskt tungt arbete. Det är inte tal om att torka svetten ur pannan.

It can take 15 minutes to dress fully in the personal protective equipment and, once inside, you can only stay for an hour before you are exhausted and covered in sweat. You can’t overstay or it starts getting dangerous. The patients are also really unwell, and it is a lot of work to keep the tents clean of human excrement, blood, and vomit, and to remove the dead bodies.

I nyheterna idag skrivs om forskargrupper som utvecklar eventuellt vaccin. Målet är att kliniska tester av ebolavaccinet ska inledas senast 2016.

USAID, Vita huset, the Centers for Disease Control and Prevention, och svenska SIDA söker nu olika lösningar kring de utmaningar som Ebola medför. Man har en sajt för Fighting Ebola: A Grand Challenge for Development.

Man söker bland annat lösningar på skyddsdräkterna…that address issues of heat stress and comfort for healthcare workers. Kravspecifikationen (PDF) och detaljerna är många, men tydliga. Snabbhet och intresse av att genomföra lösningarna står i fokus. Det är nästan smaklöst i sammanhanget att tala om pris på 1 miljon USD till rätt lösning.

  • Ability to rapidly prototype and produce manufacture-ready products
  • Ability to deploy solutions in contexts worldwide, particularly West Africa
  • Ability to produce or improve any existing technologies currently in use
  • Capacity and willingness to partner to test identified solutions

Man brukar generellt säga att innovationstävlingars framgång och kvalité avgörs av om det finns tydliga och brännande behov. Det har nog aldrig varit tydligare.

23
Sep | 18:01

Ett rum med utsikt

Den som driver hotell behöver regelbundet renovera och se till att gästerna får valuta för pengarna. Men vilket underhåll är egentligen viktigast? Svaret finns på nätet.

Utsikt från ett hotell. Jonathan Kos-Read. cc-by-sa.

Utsikt från ett hotell. Jonathan Kos-Read. cc-by-sa.

Den moderna resenären använder självklart bokningstjänster på nätet för köp av flyg och boende. TripAdvisor och Hotels.com är ofta använda tjänster med kundomdömen om boenden. Deras rankade listor över de bästa ställena är ett format som får mycket stort genomslag.

För oss kunder är information från ett stort antal personer (crowden) ovärderlig. Tryckta guideböcker blir föråldrade snabbt, enklare system för kundomdömen går enkelt att lura av fula affärsidkare och troll, mer specialiserade eller lokala rekommendationstjänster är svåra att hitta. Alltså får de globala topplistorna som baseras på tusentals omdömen stor betydelse. Det betyder inte att sådana sajter är utan sina egna problem så klart.

Omdömena handlar inte alls bara om snittbetyg – i kundernas beskrivningar står det ofta mycket detaljerad information och en personlig värdering av kundupplevelsen. Någon värdesätter tysta rum, en annan möjligheten att kunna ladda stort antal internetdon (antal uttag är en kritisk faktor), eller att ägarna har rätt känsla för service. Bilden nedan är mitt eget bidrag – en trivial men genomtänkt detalj av hotellet som gjorde min resa betydligt trevligare.

Hotell som erbjuder gratis lånecykel med praktisk cykelkorg - bra för turisten som vill shoppa eller packa för en picknick.

Hotell som erbjuder gratis lånecykel med praktisk cykelkorg – bra för turisten som vill shoppa eller packa för en picknick.

NY Times skriver i Hotels Use Online Reviews as Blueprint for Renovations om att konsultbolag analyserar mängder av kundrecensioner och hjälper hotell att förstå vad de största och viktigaste problemen är. Det är inte enkelt för hotellen att själva fånga alla synpunkter via egna utvärderingar. Problemet nedan med för många belysningsknappar är ett exempel som hade varit svårfångat på annat sätt.

Technology providers work with hotels to sift through thousands of reviews, often using algorithmic software, to find areas of trouble — and weed out those complaints that are not genuine. Common complaints often have to do with water pressure in the showers, slow Wi-Fi, uncomfortable beds, dated televisions and the location.

Lights are a particular issue with guests — for the St. Regis, it was the switches. “It’s very common for guests to be frustrated about the number of lights and switches they have to turn off,” Mr. Elger said. After reading complaints, the St. Regis included a central master light switch in guest rooms.

At the Loews Regency in New York, Paul Whetsell, president and chief executive of Loews Hotels, said that, as in the Omni case, the design team paid a lot of attention to guest complaints about bathroom lighting, among other elements. “Sometimes designers design our bathrooms to look good but not necessarily be totally functional,” he said. “Lighting is something that’s mentioned on social quite often.”

Resenärer föredrar ofta att utvärdera på egen hand, och har upptäckt att recensioner på resesajter är ett sätt att påverka på riktigt. Varken hotell eller andra resenärer har lust att ignorera verkligt kritisk information. Ett utvärderingsformulär från ett hotell anses i sammanhanget en svagare chans att påverka.

Hotellet försöker med egen utvärdering men inser samtidigt att de vinner på att fler recenserar på externa tjänster.

Hotellet försöker med egen utvärdering men inser samtidigt att de vinner på att fler recenserar på externa tjänster.

Att kunna fånga de små detaljerna som uppskattas eller skaver kan vara det som hjälper en ägare att skapa en positiv kundupplevelse. Kundvård, UX, tjänsteinnovation, kaizen – kalla det vad du vill men via crowden och de digitala plattformarna finns en unik kanal till de saker som kunderna verkligen går igång på.

Sida 10 av 32« Första...89101112...2030...Sista »

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter