22
mar | 15:12

På överflödets marknad blir allt tjänster

20130309_LDP002_0

Har du hyrt ut din bostad när du är på semester eller lånat ut din bil (mot betalning) när du ändå sitter på jobb? Då är du med i en växande global trend av att hyra ut överflödig kapacitet.

På grund av att internet sänker kostnaderna (transaktionskostnader) för att köpare och säljare av dessa uthyrningstjänster ska finna varandra, så har dessa företeelser exploderat i omsättning och betydelse de senaste åren. För en kort summering av ”peer-to-peer rental” läs i the Economist, här. Att hyra ut överflödig kapacitet är början på en helt nya typer av företag som kommer att förstöra för etablerade marknadsaktörer. Det mest kända exemplet denna typ av startups är AirBnB.

Vi vet att pga internets framväxt har det blivit enklare för företag att involvera sina användare i innovationsprocesserna, se LEGO. Internet har också har skapat än bättre marknader för second hand försäljning, tänk Blocket och Craig’s list. En av många intressanta aspekter med just ”Peer-to-peer rental” eller som det också kallas ”the sharing economy” är att det ökar möjligheten att köpa tjänster istället för varor. Den här växande företeelse sätter press på de stora företagens affärsmodeller och kan tvinga dem att hyra ut deras varor istället för att sälja dem. På överflödets marknad blir alla transaktioner tjänster.

 

 

 

17
mar | 15:29

Rapport från Travelhack 2013

Travelhack 2013

Travelhack 2013 samlade drygt 20 lag över en helg med målet att ta fram tjänster som gör kollektivt resande mer attraktivt. Till sin hjälp har laget ett antal öppna datakällor med främst trafikdata. Här följer tre intervjuer med deltagare, inklusive vinnarlaget.

Travelhack 2013
Stämningsbild just innan målgång.

Vi intervjuade några av deltagarna på plats. Laget Reskänsla berättar lite om hur det är att vara på ett hackathon.

Ett lag som gjorde en mycket snygg och personlig pitch var Resledaren. Intervjun med två personer i laget gjordes i pausen under tiden när juryn valde vinnare. Det visade sig att detta lag skulle vinna hela tävlingen. Grattis!

Travelhack 2013

Travelhack är ett samarbete mellan Samtrafiken, SL och Viktoria Swedish ICT. Samtrafikens VD Gerhard Wennerström berättar om hur de tänker kring innovation i kollektivbranschen.

 

14
mar | 10:33

Biverkningsforskning via internetsökningar

flu trends

Vi vet att Google genom att analysera våra sökningar kan följa och visa influensans utbredning och tillstånd i världen. Nu visar det sig att man också kan göra viss biverkningsforskning för läkemedel genom precis samma teknik.

Det är åter de stora sökmotorernas loggar som kommer till hjälp. New York Times skriver om att forskare på Stanford och Columbia University använt sig av sökdata från många miljoner användare för att hitta hittills okända (och oönskade) interaktioner mellan läkemedel. Man har använt sökmotorerna från Google, Microsoft och Yahoo.

Dr. Altman på Stanford undrade om det gick att få tag på information om interaktioner mellan läkemedel på nytt sätt.

He turned to computer scientists at Microsoft, who created software for scanning anonymized data collected from a software toolbar installed in Web browsers by users who permitted their search histories to be collected. The scientists were able to explore 82 million individual searches for drug, symptom and condition information.

The researchers first identified individual searches for the terms paroxetine and pravastatin, as well as searches for both terms, in 2010. They then computed the likelihood that users in each group would also search for hyperglycemia as well as roughly 80 of its symptoms — words or phrases like “high blood sugar” or “blurry vision.”

Man fann att personer som sökte på två läkemedel – paroxetine och pravastatin – också sökte på hyperglykemi eller dess associerade symptom (80 stycken). Skillnaden mot personer som enbart sökte på ett av läkemedeln var stor – 10 % jämfört med 4-5 %. De som sökte på båda läkemedelen och symptomen gjorde det inom kort tid. 30 % av personerna gjorde det samma dag, 40% inom samma vecka och 50 % inom samma månad. Det verkar alltså som man identifierat en oönskad interaktion mellan just dessa två läkemedel.

The researchers said they were surprised by the strength of the “signal” that they detected in the searches and argued that it would be a valuable tool for the F.D.A. to add to its current system for tracking adverse effects. “There is a potential public health benefit in listening to such signals,” they wrote in the paper, “and integrating them with other sources of information.”

Rimligen går det göra motsvarande datasökningar inom helt andra områden, för att hitta hittills okända samband. Att analysera loggar för att hitta mönster borde kunna ge resultat som man annars skulle ha mycket svårt att komma åt, pga brist på data eller för att beteenden inte är möjliga att spåra av annan anledning (integritet, skala, kostnader, exakthet etc).

12
mar | 16:26

Öppen innovation av ett svenskt företag!

– Men hur organiserar man för öppen innovation? sa en chef på ett svenskt fordonsföretag.

På en konferens på Harvard universitetet som vi deltog på konstaterades det att etablerade företag måste organisera sig annorlunda för att lyckas på ett strukturerat sätt ta in extern hjälp vid produkt- och tjänsteutveckling. Och det är inte enkelt! Det krävdes ett krismedvetande pga dålig lönsamhet hos Procter&Gamble och LEGO för att göra stora förändringar. I deras omorganisationer så öppnade de upp sina innovationsprocesser mot användare och externa forskare för att öka träffsäkerheten i produktlanseringar.

Ett spännande experiment i Skåne har nu gett oss inspiration här i Sverige. Fönster- och dörrtillverkaren Inwido nyligen testat en egenskapad innovationsprocess. De anordnade en tävling ”Compete and Incubate Innovation Challenge” tillsammans med forskningsparken Ideon riktad mot studenter och forskare vid Lunds universitet. Jag intervjuade Inwidos VD Håkan Jeppsson för att bättre förstå denna satsning.

hakanjeppsson

Bolagets DNA: Inwido har en omsättning på 5 miljarder kronor och är ett holdingbolag för många små bolag i flera länder. Tanken var att bygga en kritisk massa av fönster- och dörrtillverkare. Pga finanskrisen 2008 så ändrades bolagets strategi till att växa organiskt, då implementeras även en produktutvecklingsstrategi i det stora arbetet med att få på plats en sammanhängande väg framåt. Men det är en konservativ bransch ”ett fönster är ett fönster” vilket gör det svårt att få fram nya perspektiv och möjligheter. Många tillverkare ser också nästa led som kund och tänker inte direkt på slutanvändaren, vilket gör det svårare att få fram nya erbjudanden för slutkund.

Bakgrund till satsning på externa utvecklingsprojekt: Jeppsson arbetar med att hitta synergieffekter internt och minskar bla antal fabriker man äger. Han har en erfarenhet från andra konservativa branscher såsom pappersindustrin. Vis av erfarenhet så vill han inte bygga upp en egen FoU organisation, då det finns risk att en sådan inte kopplas ihop med marknadsbolagen utan lever sitt eget liv (kanske tom växer och kostar). Istället så tänker Jeppsson att det vore bra om man kan få ett yttre tryck på de interna utvecklingsprocesserna.

Samarbetspartner: I diskussion med forskningsparken Ideons ledning sätter de ihop en innovationstävling kring fem viktiga områden för Inwido. Ett sådant område var intelligenta fönster. Inwido engagerar chefer med ansvar för utveckling i sina olika bolag.

Genomförande: Man marknadsför tävlingen mestadels internt på Lunds Universitet, men gör det på engelska så att utländska studenter och forskare ska kunna vara med. De bjöd med en journalist från början som skrev flera artiklar. Man utlovar hjälp och stöd att förverkliga idéerna från både Inwido och Ideon. De tävlande träffas varannan torsdag för en inspirationsföreläsning och diskussion kring idéerna. Inwido uppmuntrar vid något tillfälle att olika tävlande borde samarbeta. Man tog hjälp av en dansk konsultfirm, Implement Consulting Group, för att få hjälp med att att hålla i processen med alla :

Vi kommer att ha flera seniora resurser till förfogande för att bemöta de affärsidéer som uppkommer och ska försöka både svara på frågor och inspirera och utmana. Vi hoppas att vi genom detta projekt kommer att få ta del av helt nya sätt att arbeta och kunna skapa nya kreativa nätverk utanför de vi har kring Inwido i dag

Enligt Jeppsson var det också en fördel att träffas på Ideon istället i Inwidos lokaler. Ideon andas innovation och entreprenörskap.

Viktiga aspekter: För Jeppsson är det viktigt att skapa en ”sense of urgency” då man är van att kunna dra ut på utvecklingsprojekt i flera år i fönsterbranschen och i andra konservativa branscher. Genom att skapa en tävling och ha klara start och slutdatum så blir idéerna snabbt konkreta och man har utsållningstillfällen.

Organisatorisk förändring: Jeppsson har fått säga till VDarna i dotterbolagen att de ska prioritera denna satsningen, och att de måste avsätta resurser för att medverka i ”Compete and Incubate Innovation Challenge”.

Resultat: 22 idéer kom in till starten av tävlingen. Vid första sållningstillfället blev ca 16 idéer kvar och till sist korade man 7 vinnare som Inwido på olika sätt förpliktigade sig att hjälpa vidare. Efter tävlingen så tar projekten olika vägar. Det kan vara att någon vill starta bolag (och kanske bli en underleverantör på sikt), medan andra är nöjda med att få utveckla innovationen till fungerande prototyp och sedan tar Inwido över. Jeppsson är redan nöjd med resultatet av ”Compete and Incubate Innovation Challenge” pga att det har gett avsedd effekt internt, dvs man har hittat ett sätt att ta fram nya produkter/tjänster och man har visat för hela organisationen att detta är viktigt.

Men det ska mycket spännande att följa dessa externa utvecklingsprojekt!

Alla sju vinnarprojekten har fortsatt och är igång 9 månader efter att tävlingen avslutats. Jeppsson betonar att det kanske inte handlar om ”grandiosa” innovationer, utan snarare nya applikationesområden och inkrementala förbättringar. Utvecklingsprojekt kanske är bättre än innovationsprojekt. Men projekten verkar handla om nya funktionaliteter snarare än bättre processer vilket bådar gott för att kunna öka omsättningen.

Exakt vad projekten handlar om vill Inwido hålla för sig själva i detta utvecklingsstadium.

 

 

10
mar | 18:40

Boende, finansiering, skattesystem för start-ups.

BarCamp Sthlm

Foto: Arno Smit, FundedByMe

Hur kan Europas hetaste start-up scen växa ytterligare? Bloggen höll i en diskussion på BarCamp Sthlm om vad som är de största hindren för start-ups i Stockholm. Det blev en riktigt bra diskussion med tre tydliga problemområden.

Det mest akuta problemet är bostäder för nyinflyttade. Det gäller både nyrekryteringar från utlandet och från andra delar av Sverige. Speciellt svårt är det när man ska rekrytera någon som har familj med sig och behöver ett stabilt och anständigt boende från dag ett.

Det andra problemet är att få tillgång till finansiering i tidiga stadier. En intressant observation är att om det finns mer kapital i tidiga faser så underlättar det även boendeproblemet. Det finns sk ”relocation services” att köpa, så med bättre kapitaliserade start-ups minskar problemet med boende. Så är fallet i London.

Ett tredje problem som diskuterades var att det svenska skattesystemet inte ansågs vara anpassat för start-ups behov.

Det kom fram ett par förslag på lösning av boendeproblemet av dessa kreativa deltagare på BarCamp. En intressant idé är att uppmuntra till bo tillsammans. Det är populärt i bla Berlin, man delar helt enkelt lägenhet med kända eller okända människor. Ett tilläggsförslag var att då kunde man både bo och jobba på projekt samtidigt. Kapitalistiska kollektiv?

Andra frågor som togs upp var acceleratorer, mångfald och jämställdhet. Stockholm har få acceleratorer och mötesplatser. Start-up företagen verkar ha en större mångfald bland de anställda än etablerade företag, men det är fortsatt mestadels män som arbetar i dessa företag.

Tack för diskussionen, nu är det upp till alla att se vad man kan göra för att skapa en av världens starkaste start-up scener!

Sida 29 av 42« Första...1020...2728293031...40...Sista »

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter