27
Sep | 06:14

Det papperslösa ramprogrammet

27 september,06:14 av Sandra Olivera

ParticipantPortal

Jo, ni läste rätt i rubriken. EU kommissionen siktar på att göra Horisont 2020 till ett så papperlöst program som möjligt. Vad menas med det? Det innebär att det mesta kommunikationen mellan deltagare och Kommissionen kommer att ske elektroniskt. Allt från att skicka in en ansökan till att skriva under bidragsavtalet. En hel del saker sker redan idag elektroniskt men från och med 2014 kommer bidragsavtalen att inkluderas i denna utveckling. Inga fler handskrivna underskrifter alltså. Allt detta kommer att hanteras via det så kallade Participant Portal, deltagande portalen som lanserades för ett par år sedan.

Kommissionen arbetar just nu med att uppdatera och förbättera nuvarande webbportal. Vill du vara med och säga din åsikt om vad som fungerar och inte fungerar eller något du gärna skulle vilja se i portalen? Ta tillfället i akt och gör din röst hörd! Kommissionen har ett öppet webb-forum där man samlar in synpunkter fram till december 2013 då den nya portalen är tänkt att lanseras i samband med de första utlysningarna i Horisont 2020 öppnar.

Om Sandra Olivera

EU Policy Officer på VINNOVAs kontor i Bryssel View all posts by Sandra Olivera →

Inga kommentarer har lämnats ännu

Du kan bli först att kommentera!

Kommentera

Regler för kommentarer »

XHTML: Dessa taggar går att använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter