14
Okt | 15:35

Mångfaldslabbets metodpaket för normkritisk innovation under utveckling

14 oktober,15:35 av Sophia Ivarsson

När Mångfaldslabbet skulle introduceras som programområde 2014 upplevde vi att det saknades ett metodstöd för normkritisk innovation. Många organisationer som ville ge sig i kast med normkritisk innovation var antingen ovana vid att arbeta med normer i utvecklingssammanhang, till exempel med genusnormer, eller var inte vana vid innovationsarbete. Det var anledningen till projektet Genuslabbet, som syftade till att utveckla ett metodstöd. Ett första steg i Genuslabbet var att under 2014 låta fyra forskare Marcus Jahnke, Åsa Wikberg Nilsson, Mariana Alves och Karin Ehrnberger, alla med både praktisk och forskningsbaserad erfarenhet från normkritisk innovation lotsa tio organisationer genom en normkritisk innovationsprocess, och genom processen pröva olika metoder för normkritisk innovation. Under 2015 omvandlar forskarna dessa erfarenheter i ett metodpaket för normkritisk innovation.

metodkort

Metodpaketet kommer att baseras på formatet metodkort. På senare år har metodkort för innovation blivit allt populärare. De används i innovationsprocesser för att gemensamt arbeta med komplexa frågeställningar, skapa innovationsprocesser och stödja kreativitet. Att arbeta med metodkort gynnar samverkan i tvärdisciplinära grupper och kan vara ett stöd för en verksamhet att tag i en ny frågeställning. Metodkorten ser typiskt ut som en kortlek, men är oftast inte spelbaserade. Istället innehåller de kortfattad information, förslag på metoder, checklistor och olika former av inspiration. Den viktigaste fördelen med metodkort i jämförelse med en bok, manual eller internet är att de är lätta för grupper att samlas kring. De ger en snabb överblick och uppmanar till att gå från ord till handling och ”learning by doing”. Formatet uppmuntrar också till interaktion och lekfullhet, och de kan till exempel spridas ut på ett bord, sorteras och grupperas på olika sätt, ”dras”, eller sättas upp på en vägg. Metodkort ersätter inte expertkunskap, men kan bidra till en mer jämbördig och gynnsam samverkan mellan en expert och en projektgrupp.

Idag saknas det metodkort som stödjer normkritisk innovation. Det är det Mångfaldslabbets metodpaket råder bot på. Mångfaldslabbets metodpaket kommer att lanseras i början av 2016.Kommentarer (3)

 1. 12 november 2015,10:55
  Sofi kommenterar:

  Vad spännande! Ser fram emot det här materialet! Finns det någon möjlighet att förhandsboka redan nu?

 2. 28 september 2017,12:10
  Julia kommenterar:

  Hej!

  Var kan jag ta del av metodpaketet som lanserades förra året?

  Vänligen
  Julia

 3. 3 oktober 2017,12:20
  Jan Sandred kommenterar:

  Hej Julia! Du hittar NOVA här.

Kommentera

Regler för kommentarer »

XHTML: Dessa taggar går att använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter