Taggarkiv: forskning och innovation

16
jun | 15:34

Kommissionärens högnivågrupp träffas

Direktören Jack Metthey berättar om kommissionens förhoppningar avseende RISE, Foto: Dan Andrée

Direktören Jack Metthey berättar om kommissionens förhoppningar avseende RISE, Foto: Dan Andrée

Som tidigare meddelats har kommissionären satt upp en ny högnivågrupp – RISE HLG och den hade sitt första möte 11 juni.

Både kommissionären , Màire Geoghegan-Quinn samt generaldirektören Robert-Jan Smitts deltog i delar av mötet.

Gruppen beslutade på mötet att fokusera på fem områden:

 • Förhållandet mellan investeringar i FoI samt generering av tillväxt och nya jobb
 • Effektiviteten i FoI-policy
 • Utmaningar som vi står inför
 • Framsyn
 • Vetenskap och Innovation 2.0

Inom vart och ett av dessa områden skall gruppen ta fram s.k. Policy Brief – som skall vara konkreta råd/förslag till kommissionären.

Några Policy Brief som kommer att tas fram är:

 • Interaktionen mellan FoI, finansiella marknader och ekonomisk tillväxt,
 • Skillnader i effektivitet mellan olika FoI-interventioner: vet vi vad som fungerar och inte?
 • Forskningens värde
 • Lärdomar från smart specialisering,
 • Globaliseringen av forskningsfinansieringen,
 • Hur framsyn används i länder utanför Europa,
 • Inverkan av livsstil på samhällsutvecklingen och
 • Styrning av Science 2.0.

Jag själv kommer bl.a. vara delansvarig för Policy Brief: Forskningens värde vilket f.ö. är GD Robert Jan Smitts prioritet. Tanken är att få underlag till DG Forskning och Innovation för att motivera kommande FoI-satsningar.

Har du synpunkter på vad gruppen skall göra – kommentera gärna!

02
jun | 10:45

Kommissionären sätter upp ny högnivågrupp RISE HLG

 

rise

Jan-Erik Sundgren, VOLVO;    Foto: Dan Andrée

 

Kommissionären för forskning och innovation, Màire Geoghegan-Quinn, har satt upp en ny högnivågrupp: Research, Innovation and Science Policy Experts (RISE) High Level Group (HLG). Gruppen har sitt första möte 11 juni.

Gruppens uppgift blir att ge strategiska råd till kommissionären för forskning, innovation och vetenskap. Fokus skall vara hur man bäst skall ta tillvara EU-forskning, innovation och vetenskap för att skapa tillväxt som är ”smart, ekonomisk och uthållig”. Gruppen leds av en ordförande Prof Luc Soete, rektor vid Maastricht University (NL) som utsetts av kommissionen.

Gruppen skall arbeta med att ta fram s.k. kortare Policy Brief inom områden som definieras av gruppen eller på uppdrag av kommissionären kompletterat med längre Policy Reports.

Gruppen består av totalt 38 personer, mestadels från universitet, institut och näringslivet. Undertecknad och Jan-Eric Sundgren, VOLVO finns med från Sverige. Alla ledamöter sitter dock med i egenskap av oberoende experter och representerar inte sitt land eller arbetsgivare.

Jan-Erik Sundgren säger: ”Min förhoppning är att trots gruppens storlek att vi för det första tydligt kan fokusera på de viktigaste områdena och frågorna som bidrar till att stärka konkurrenskraften inom EU vad gäller forskningens kvalitet men också hur vi utnyttjar de samlade resurserna för att säkerställa att insatserna leder till tillväxt i de dimensioner som ges i 2020 programmet. Dessutom är min förhoppning att interaktionen med en ny kommission och en ny kommissionär blir sådan att man lyssnar och tar till sig av gruppens samlade erfarenhet. Personligen så hoppas jag också att utbildning och den långsiktiga kompetensförsörjningen kommer upp på agendan. Om vi inte säkerställer att vi har välutbildade personer och kan attrahera excellens så får vi vare sig excellent forskning eller innovationer som bidrar till en hållbar tillväxt”

Själv hoppas jag att den nya gruppen, skall kunna påverka EUs FoI-agenda genom att vi tar fram strategiska råd i rätt tid och anpassat så att det blir användbart för kommissionen. Jag hoppas att just min kompetens att känna till hur kommissionen arbetar och tar beslut skall kunna vara till nytta för gruppen och Sverige!

 

26
Nov | 14:39

Plenarmöte i SFIC

Dan Andrée i sin roll som SFIC ordförande tillsammans med Aimar Ferran Guijarro från Rådssekretariatet Foto: Sandra Olivera

Dan Andrée i sin roll som SFIC ordförande tillsammans med Aimar Ferran Guijarro från Rådssekretariatet Foto: Sandra Olivera

För någon vecka sedan var det plenarmöte i SFIC (Strategiska forumet för internationellt samarbete inom vetenskap och teknik). Nypremiär för ordförande och ett första test för att se om de förändringsidéer som förts fram från ordförandes sida kunde förankras. Idén är att få kommittén att arbeta mer strategiskt med frågor som rör utomeuropeiskt samarbete inom forskning och innovation. Unisont tyckte närvarande representanter att SFICs roll kunde förstärkas genom förändrade arbetssätt, men exakt hur detta nya arbetssätt kommer att se ut är ännu inte beslutat.

Bland punkterna som fanns med på agendan diskuterades även framtagandet av gemensamma principer för internationellt samarbete inom forskning och innovation. Sverige, i form av ledamoten Marija Milivojevic, har i det arbetet tagit på sig ansvar att föra frågan framåt. Nu närmast väntar ett Task Force-möte 9 december som syftar till framförallt att förbereda diskussionerna och beslutspunkterna som ska tas upp på nästa plenarmöte i februari 2014.

Sandra Olivera, Dan Andrée, Marija Milivojevic Foto: Aimar Ferran Guijarro

Sandra Olivera, Dan Andrée, Marija Milivojevic Foto: Aimar Ferran Guijarro

Sida 2 av 212

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter