Taggarkiv: innovationstävling

21
Nov | 15:07

Tävla om design

Alla borde göra det. Få gör det alls. Riksbanken gjorde det 2011. Norska polisen gör det riktigt bra. Jag talar så klart om att lösa problem genom externa tävlingar. Norges nya pass hyllas redan som en modern klassiker.

Design för kommande norskt ID-kort. Bild Neue.

Design för kommande norskt ID-kort. Bild Neue.

Astrid Lindgren borde få Nobelpriset och finnas på svenska sedlar har man ju hört en och annan gång. Inte med anledning av just det, men våren 2011 utlyste Riksbanken en tävling om utformningen av nya sedlar. Ett år senare utsågs förslaget ”Kulturresan” av Göran Österlund till vinnare och ska bli den konstnärliga utgångspunkten för de nya sedlarna.

Riksbankens specifikation av person, motiv och färg för varje valör

Riksbankens specifikation av person, motiv och färg för varje valör

Sedeldesigntävlingen var inte öppen för alla utan välkomnade konstnärer, grafiker, designer och arkitekter. Man använde sig av en tvåstegsprocess. Först bjöd man in att anmäla intresse för att delta; det gav 46 anmälningar. Ett urval gjordes av riksbanksfullmäktiges beredningsgrupp för utformning av sedlar och mynt, och 8 intressenter bjöds in till steg två. Tävlingen hade en mängd villkor, som förutbestämda färger och att förslag ska innehålla svenska kulturpersonligheter i kombination med svenska natur- och miljömotiv. Utan insikt i sedelområdet så kanske man måste ha så specifika givna förutsättningar. Det finns så klart tekniska begränsningar från tillverkningen och kring säkerhetsfunktioner.

Vinnande förslaget till nya sedlar

Vinnande förslaget till nya sedlar

Det finns en sammanställning av tävlingen och de andra bidragen (stor PDF). Det var en mängd olika grafiska uttryck kan man konstatera.

Ett ej vinnande bidrag

Ej vinnande bidrag som ansågs ha en stark personlig prägel men uttrycket faller ”utanför ramen för vad som kan anses som svensk sedeltradition.”

Norska polisen sökte efter design av nya pass och ID, se Kunngjøring av plan – og designkonkurranse. Även de använde sig av en process i två steg. Man sökte bredare, ”Deltakere kan være en enkeltperson, en gruppe av enkeltpersoner eller et foretak”. Alla regler finns i Invitasjon til prekvalifisering (PDF). Temat sattes enligt:

 • Tydelig vise norsk identitet
 • Fremstå som et verdidokument
 • Kreativt og nyskapende
 • Tradisjonsbærende
 • Folkelig forankret og allment akseptert
 • Relevant mange år frem i tid
 • Klare brukerfordeler
Kommande norskt pass

Kommande norskt pass

Norska designfirman Neue vann med sitt Det norske landskap. Man har blivit hyllade av internationell media och press som en modern klassiker.

If the passport is a symbol of national identity, then the new design for Norway’s travel documents has undoubtedly cemented the country’s reputation as a land of sleek, minimalist beauty.

When shone under UV light, the landscapes within the pages transform to show the northern lights in the night sky, a magical touch that adds a deeper sense of intrigue to the already striking document.

Det är en mycket nordisk minimal grafisk profil. När passkontrollen använder UV-ljus för att kontrollera äkthet så syns ett norrsken över det norska landskapet.

Under UV-ljus syns norrsken över Norge i passet

Under UV-ljus syns norrsken över Norge i passet

Två omedelbara insikter: (1) man fick genom att tävla in bidrag av högsta kvalité, samt (2) att kostnaden för genomförandet är lågt. 1 & 2 behöver naturligtvis vara i en slags balans, för genom attraktiva villkor och tydliga incitament möjliggör man de bästa lösningarna.

Det utbetales ikke honorar for deltakelse i trinn 1, prekvalifiseringen.

I trinn 2 får alle konkurransedeltakerne som leverer forslag, et honorar på kr. 150.000,- hver. Utbetaling av honorar skjer så fremt juryen godkjenner at forslagene oppfyller betingelsene satt i konkurransegrunnlaget.

Vinneren av konkurransen, dvs. juryens valg, mottar kr. 150.000,- ekstra, totalt kr. 300.000,-. Et samarbeid med Politidirektoratet om bearbeiding av det aktuelle tema og design til ferdigstillelse av dokumenter klare til produksjon, inngår i tildelingen av oppdraget, og honoreres særskilt.

18
Nov | 13:51

Innovationstävlingar – hur gör man?

Finns det någon manual eller instruktionsbok med tips och råd för hur man bäst arrangerar en lyckad innovationstävling? Det frågade en person som hade fått upp ögonen för tävlingar som koncept för att nå ökad innovation. Svaret på frågan är dock att det inte finns någon jättebra sådan manual, i alla fall inte ännu och i varje fall inte från Vinnova. Men till våren ska det bli ändring på det – mycket tack vare de Vinnovasponsrade innovationstävlingsprojekt inom miljöteknikområdet som just nu genomförs. Lärdomarna från tävlingarna kommer att dokumenteras, delvis här på bloggen, delvis i en lärdomsbok i e-format.

Nåväl. Personen som hörde av sig hade initialt två konkreta frågor:

 • Hur genomför man bäst tävlingsupplägget så att det blir tydligt?
 • Hur når man bäst ut med information om sin tävling?

Utan att gå händelserna i förväg så finns det några saker som verkar mer sannolika än andra, nämligen:

 • Satsa på spets snarare än bredd. En stor mängd tävlingsbidrag är visserligen imponerande och ser givetvis bra ut i media. Nackdelen är att urvalsprocessen blir mer tidsödande och i vissa fall kan slå tillbaka. Tänk på parallellen med platsannonser; Bättre att få fem riktigt högkvalificerade sökande till en utlyst tjänst än femhundra halvbra.
 • Använd en väletablerad tävlingsplattform. Åtminstone för att pitcha tävlingen.
  På samma sätt som filmer eller åtminstone trailers idag läggs ut på Youtube för att ”gratis” få extra uppmärksamhet så bör man lägga, eller pitcha, tävlingen på någon existerande tävlingsplattform. Då ökar inte bara sannolikheten för att nå fler personer, utan även rätt personer.
 • Tveka inte att göra ett samarrangemang. Det gäller både i form av samarbete med andra tävlingar, såsom Malmö Cleantech City Award och Nordic Cleantech Open just nu gör. Men det gäller även att samarrangera med andra händelser. Skanska kommer till exempel att ha den stora finalen för Deep Green Challenge vid ett tillfälle då många personer i företagets ledning av andra anledningar redan kommer att vara samlade på platsen där finalen hålls.
 • Ha en aptitlig webbnärvaro. Paketeringen av vinnarna i Smart Living Challenge är ett bra exempel. Snygghet bidrar i sig inte till större intresse, men däremot bidrar en oaptitlig webbnärvaro till lägre intresse.
 • Krångla inte till det. Enkla anmälningsformulär, raka riktlinjer för juryarbetet är två av många exempel på det. Ju enklare desto bättre – det är grundregeln.

Som sagt, just nu är det alltför tidigt att beskriva alltför många tips här på bloggen. Det ovan nämnda var enbart ett par korta exempel som gavs i svar till personen som hörde av sig med frågor.

Det finns dock redan nu mycket läsvärt material i olika former, såväl nationellt som internationellt. Här är länkar till några olika publikationer:

priser
Illustrationen ovan visar ett utdrag över några innovationstävlingar i modern tid. Källa: Sidan 9 i denna pdf-fil från Nesta.


 

För att komma i kontakt med Vinnovas projektföljare Anders Frick, använd följande kontaktuppgifter:
http://twitter.com/frick, Tel: 0768-848126, e-post: anders@frick.nu

För att komma i kontakt med Vinnovas innovationstävlingsrepresentant Sebastian Axelsson, använd följande kontaktuppgifter:
Tel: 08-473 3171, e-post: sebastian.axelsson@vinnova.se

21
Okt | 23:36

Högtryck för innovationstävlingar

Att arrangera tävlingar för att stimulera innovation – hur bra är det? Vad ska man tänka på för att en innovationstävling ska kunna genomföras effektivt? Vilka är de största utmaningarna för att få ”rätt” deltagare till sin tävling? Det, och mycket mer, kommer under hösten och vintern att närmare beskrivas på denna blogg.

Men först: Innovationstävling – vad är det? Kolla gärna t.ex. här eller här för mer info om du är obekant med begreppet.

Under våren och sommaren genomfördes ett antal planeringsprojekt som syftade i att planera ett antal innovationstävlingar inom området miljöteknik. Ett sammanfattande blogginlägg kring detta finns på Vinnovas bloggportal – läs gärna det.

Nu är det dags igen – och faktum är att det redan har börjat. Redan i somras fick ett tiotal företag och organisationer besked om att de beviljats bidrag på mellan 100.000 kronor och 500.000 kronor från Vinnova för att genomföra innovationstävlingar inom miljöteknikområdet.

Under hösten och vintern kommer Vinnovas frilansande projektföljare Anders Frick att närmare studera hur det går för dessa projekt. Syftet är att lyfta fram de lärdomar som projektledare och deltagare drar under resans gång. En mindre lärdomskonferens är planerad att hållas i vinter och efter projektets slut, under det första kvartalet 2015, kommer dessutom en lärdomsbok i e-broschyrformat att tas fram.

Ett antal bidragsbeviljade projekt kommer att studeras, men ambitionen är att även höja blicken något och se vilka lärdomar som organisatörer av ett par andra nationella och internationella innovationstävlingar har dragit.

Här följer en superkort genomgång om vilka projekt som nu är allra mest aktuella, nämligen de som i somras beviljades bidrag för genomförande av miljöteknikinnovationstävlingar:

 • Munktell Science Park genomför ett projekt för att undersöka potentialen i kombinationen av innovationstävling och innovationsupphandling, med Smart Living Challenge som konkret exempel.
 • Lunds universitet och Ikea genomför, med hjälp av Mercy Corp, miljötekniktävlingen Blue Bag Water Innovation Award, som syftar till att få fram projekt för förbättrad vattenhållning och avloppsrening i slumområden. Tävlingen genomförs i samband med att Ikea nu etablerar sig i Indonesien.
 • Helsingborgs stad tillsammans med bland andra Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB och Nordvästra Skånes Renhållnings AB samt Sustainable Business Hub arrangerar tävlingen Blackwater & Foodwaste Challenge för att få fram innovationsbaserade lösningar för ett nytt hållbart system med optimalt tillvaratagande av resurserna i hushållsavloppsvatten och matavfall.
 • Skanska arrangerar miljötekniktävlingen Deep Green Challenge, som ska skapa förutsättningar för att projektutveckling och byggverksamhet ska uppnå Skanskas mål om ”mörkgrönt byggande”, vilket innebär minimal miljöpåverkan inom områdena energi, klimat, material och vatten.
 • WeGoGreen och Uppsala Clean Tech Open ska göra att Uppsala län med innovationstävlingars hjälp tar några steg närmare i målet att minska utsläppen av växthusgaser per invånare med minst 50 % till år 2020, jämfört med 1990 års nivåer.
 • Naturskyddsföreningen ser ett behov av att förändra energisystemet till ett mer miljöanpassat hållbart system. Därför arrangerar man en innovationstävling med målsättningen att ta fram bättre styrsystem för villors energianvändning.
 • Sustainable Innovation i Sverige arrangerar en innovationstävling som ska förbättra möjligheterna till individuell mätning och debitering av varmvattenförbrukning och de möjligheter till energieffektivisering som därigenom kan nås.
 • Exploateringskontoret i Stockholms stad arrangerar en innovationstävling kopplad till koncept för solcellsinstallationer i Norra Djurgårdsstaden, där syftet är att identifiera solcellslösningar i två olika kategorier; konstnärlig samt repetativ karaktär.
 • Hur kan barns utemiljö utnyttjas optimalt för lärande och lek på ett hållbart sätt? Detta söker projektet ”Framtidens hållbara skolgårdar” svar på i en innovationstävling, där koncept och idéer kring Malmös framtida hållbara, hälsosamma och inspirerande skolgårdar eftersöks.
 • Malmö Cleantech City Award ska presentera och introducera ny teknik samt metoder för bygg- och fastighetssektorn i Malmö kommun. Tävlingen kommer att samordnas med den Nordiska miljötekniktävlingen Nordic Cleantech Open.

miljoteknikinnovationstavlingar
Så fortsätt att kika på denna blogg för senaste nytt på innovationstävlingsfronten!

För att komma i kontakt med Vinnovas projektföljare Anders Frick, använd följande kontaktuppgifter:
http://twitter.com/frick, Tel: 0768-848126, e-post: anders@frick.nu

För att komma i kontakt med Vinnovas innovationstävlingsrepresentant Sebastian Axelsson, använd följande kontaktuppgifter:
Tel: 08-473 3171, e-post: sebastian.axelsson@vinnova.se

15
Okt | 18:12

Ebolautmaningen

Ebola har verkligen skakat om oss, på alla sätt. Det målas upp mycket besvärliga förhållanden, som i Torka alltid tårar med dubbla handskar.

Ebola in Guinea. CC BY-ND 2.0 - European Commission’s DG ECHO

Ebola in Guinea. CC BY-ND 2.0 – European Commission’s DG ECHO

Beskrivningarna är, samtidigt, lika osentimentala som hjärtskärande.

The first person I had to turn away was a father who had brought his sick daughter in the trunk of his car. He was an educated man, and he pleaded with me to take his teenage daughter, saying that while he knew we couldn’t save her life, at least we could save the rest of his family from her. At that point I had to go behind one of the tents to cry. I wasn’t ashamed of my tears, but I knew I had to stay strong for my colleagues; if we all started crying, we’d really be in trouble.

För att kunna hjälpa de sjuka på ett säkert sätt behöver personalen ordentligt skydd. Man har på sig heltäckande skyddsdräkter, dubbla handskar, mask, man tvättar ständigt händerna och sprutar klorin på möjliga smittade ytor. Trots det hör vi talas om vårdpersonal som smittats – fortfarande oklart hur det har gått till.

Skyddsdräkterna, personal protective equipment (PPE), är helt nödvändiga men har sina begränsningar. Det är Afrika och varmt. Alla täta skyddslager ökar kroppsvärmen och omöjliggör arbete någon längre tid. Samtidigt ska man i denna utrustning ge vård och utföra fysiskt tungt arbete. Det är inte tal om att torka svetten ur pannan.

It can take 15 minutes to dress fully in the personal protective equipment and, once inside, you can only stay for an hour before you are exhausted and covered in sweat. You can’t overstay or it starts getting dangerous. The patients are also really unwell, and it is a lot of work to keep the tents clean of human excrement, blood, and vomit, and to remove the dead bodies.

I nyheterna idag skrivs om forskargrupper som utvecklar eventuellt vaccin. Målet är att kliniska tester av ebolavaccinet ska inledas senast 2016.

USAID, Vita huset, the Centers for Disease Control and Prevention, och svenska SIDA söker nu olika lösningar kring de utmaningar som Ebola medför. Man har en sajt för Fighting Ebola: A Grand Challenge for Development.

Man söker bland annat lösningar på skyddsdräkterna…that address issues of heat stress and comfort for healthcare workers. Kravspecifikationen (PDF) och detaljerna är många, men tydliga. Snabbhet och intresse av att genomföra lösningarna står i fokus. Det är nästan smaklöst i sammanhanget att tala om pris på 1 miljon USD till rätt lösning.

 • Ability to rapidly prototype and produce manufacture-ready products
 • Ability to deploy solutions in contexts worldwide, particularly West Africa
 • Ability to produce or improve any existing technologies currently in use
 • Capacity and willingness to partner to test identified solutions

Man brukar generellt säga att innovationstävlingars framgång och kvalité avgörs av om det finns tydliga och brännande behov. Det har nog aldrig varit tydligare.

29
Aug | 13:09

Innovationstävlingar – effektivt, men alltid inte enkelt

Har du ett större problem som tarvar lösning? Innovationstävlingar kan vara metoden för dig. Det har med åren blivit ett beprövat och erkänt effektfullt verktyg för innovation. VINNOVA ger planeringstöd för att kunna designa tävlingar. Våra och andras erfarenheter visar att det dock inte är enkelt att få det helt rätt.

Napoleon war against Russia 1812

Napoleons krig tarvade innovationstävling. By Dennis Jarvis

Fram till den 2 september finns det möjlighet att söka planeringsstöd från VINNOVA för att designa innovationstävlingar. Man kan fram till den 28 oktober söka stöd för genomförandet av en tävling.

En innovationstävling (eng: Challenge prize, Inducement prize contest) är ett koncept som innebär att erbjuda en belöning till den första eller bästa lösningen på en avgränsad och definierad utmaning. Sedan 1700-talet har det varit ett sätt att kraftsamla kompetens för att få en eftertraktad lösning. Den franske kejsaren Napopeon förändrade spelreglerna för krig genom att 1795 utlysa en tävling för att lösa problemet med mat under långa tider i fält eller till sjöss. ”An army marches on its stomach” ska Napoleon ha sagt. Konservbuken togs inte fram av något livsmedelsbolag eller kemist utan av en fransk bagare, som efter 14 år expermineterande kunde lösa ut den då fantasiska prissumman på 12 000 franc. Vi har tidigare bloggat om tågets utveckling och tävlingen för att med precision bestämma ett fartygs position på havet.

Under 1900-talet minskade användingen av innovationstävlingar, som beskrivs i översiktigen Challenge Prizes Landscape Review,

as technological innovation increasingly became the domain of universities and corporate labs, prizes fell out of favour.

Sedan kom ett uppsving vid århundradets slut. På senare år har innovationstävlingar blivit ett beprövat verktyg för innovation inom offentlig och privat sektor samt hos filantroper.

Det är lätt att fängslas av de effekter som innovationstävlingar har. I praktiken är det dock inte så enkelt att planera, designa och genomföra en framgångsrik tävling. Deloitte konstaterar i en färsk rapport att:

Incentive prizes seem deceptively simple (…). In practice, designing prizes that target the right problem, attract the most capable participants, and capture the imagination of the public to successfully achieve a desired outcome involves a complex set of design choices.

Rapporten “Craft of Incentive Prize Design” (20MB) samlar erfarenheter från offentlig sektor och försöker ge vägledning i hur man framgångrikt utformar innovationstävlingar. Man utgår utifrån fem aspekter som kräver strategiskt viktiga beslut: resurser, utvärdering, motivatorer, struktur och kommunikation.

Värdefull guide för att utforma Innovationstävlingar

Värdefull guide för att utforma Innovationstävlingar

Våra erfarenheter från VINNOVA understryker att det är bra att bena upp designprocessen utifrån dessa olika aspekter. Vi ser alltför många försök till innovationstävlingar som inte ger tillräckligt omfattande och tydliga incitament för att motivera aktörer till att lägga ner den tid och det engagemang som krävs för att få lösningar som verkligen skapar effekt. Betydelsen av enkel, attraktiv och tydlig kommunikation är också underskattat.

En praktisk och lättillgänglig guide för när innovationstävlingar lämpar sig, och steg-för-steg vad man behöver tänka på är värdefullt. Tacksamt nog har Centre for Challenge Prizes vid NESTA tagit fram en sådan. Håll till godo – Challenge Prizes: A practice guide

This practice guide shows you how challenge prizes work and supports you to get your own prize idea off the ground.

NESTA har också producerat en kort men informativ video till vad man ska tänka på när man står inför att genomföra en innovationstävling.

Sida 3 av 612345...Sista »

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter