Taggarkiv: JTI

10
jul | 19:06

Första utlysningarna för de nya gemensamma teknikinitiativen (JTI)

I veckan deltog Brysselkontoret i Kommissionens event som markerade startskottet för de första utlysningarna som genomförs av de nya gemensamma teknikinitiativen. Med på mötet var flera av Kommissionens högsta företrädare, såsom Kommissionens ordförande José Manuel Barroso och Kommissionären för forskning och innovation Máire Geoghegan-Quinn, samt vice-presidenterna Neelie Kroes och Siim Kallas. Därefter följde den italienska forskningsministern Stefania Giannini representerande rådet samt den nyvalda Jerzy Buzek, parlamentsledamot och ordförande för ITRE-utskottet

Huvudrollen spelade dock företrädarna för de sju gemensamma teknikinitiativen som presenterades.

Utlysningarna är öppna för deltagande av företag, universitet, forskningsinstitut och andra aktörer. De projekt som finansieras genom dessa initiativ kommer att omfattas av reglerna för deltagande av Horisont 2020 även om några undantag planeras för vissa utav initiativen.

Ansökningsomgångar och alla relevanta dokument är tillgängliga via Kommissionens Participant Portal och/via webbplatserna för de enskilda initiativen. Ytterligare information: Kommissionens pressmeddelande samt:

 

 

28
Nov | 15:12

Nätverksmöte

 

Jonas Brändström, Linda Bell, Kent Johansson Foto: Dan Andrée

Jonas Brändström, Linda Bell, Kent Johansson Foto: Dan Andrée

Igår eftermiddag/kväll organiserade VINNOVA ett nätverksträff för svenska representanter i Bryssel som arbetar med forsknings- och innovationsfrågor. Deltog gjorde bland annat representanter från de svenska regionkontoren i Bryssel, svenska tjänstemän från Europeiska Kommissionen samt svenska parlamentsledamoten Kent Johansson, som varit mycket aktiv under Horisont 2020 förhandlingarna. Från VINNOVA Stockholmskontor deltog vid detta tillfälle, Linda Bell, enhetschef för EU-relationer samt Jonas Brändström, enhetschef för internationellt samarbete (utanför EU). Linda nämnde särskilt vikten av ett gott samarbete mellan svenska aktörer i Sverige och i Bryssel för att lyckas med ett konkurrenskraftigt svenska deltagande under kommande programperiod.

Samtalen under kvällen kom mestadels att handla om uppstarten av Horizon 2020 efter förra veckans slutliga beslut i Europaparlamentet samt om de fortsatta förhandlingarna om partnerskapsprogrammen, Joint Technology Initiatives (artikel 187) (exemeplvis Clean Sky och ECSEL) och samarbetsprogram (artikel 185) (exemeplvis Eurostars 2). Vi fick goda nyheter från Kent som kunde berätta att Europaparlamentet behandlar alla partnerskapsprogrammen parallellt och ambitionen är att komma fram till beslut med Rådet under våren 2014 så att alla progarmmen kan starta i tid. Kent hoppas speciellt på att alla små och medelstora företag (SMF) nu skall ta chansen att delta i Horisont 2020 och han poänterade speciellt VINNOVAs viktiga roll i det arbetet.

 

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter