Taggarkiv: Universitet

25
Mar | 16:45

Nya rapporter om internationalisering, innovation och betydelsen för Sverige

Nyligen publicerades två rapporter om innovation och internationalisering där jag är medförfattare. Den ena handlar om hur de svenska universiteten klarar sig i den globala konkurrensen om talanger. Den andra tittar på hur Sverige attraherar och tar tillvara internationell konkurrens. Båda rapporter har direkt relevans för Sveriges innovationskraft: att attrahera och vårda talanger och internationell kompetens är avgörande för att bedriva världsledande forskning, ta fram innovativa lösningar som efterfrågas på den globala marknaden och stärka våra kopplingar till strategiska forsknings- och innovationsmiljöer runtom i världen.

Rapporten om universiteten,”Utbildning, forskning, samverkan: vad kan svenska universitet lära sig av Stanford och Berkeley?”, presenterades den 5:e mars på SNS. Rapporten kommenterades då av Peter Honeth, statssekreterare på Utbildningsdepartementet, och Torsten Persson, professor på IIEE på Stockholms Universitet. Hela seminariet finns att ladda ned som podcast. Rapporten har fått bra genomslag i svensk media, om har omnämnts i bla Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och Sydsvenskan. Rapporten finns även på engelska: Combining excellence in education, research and impact.

Analysen om varför internationell kompetens är viktig och hur Sverige hanterar den, ”Jakten på det nya kapitalet: Sverige i den globala konkurrensen om kompetens”, presenterades den 19:e mars på Fores (Forum för reformer och entreprenörskap). En panel fanns på plats för att diskutera rapporten. I panelen ingick:

 • Göran Arrius, ordförande SACO
 • Lars Forseth, vd ManpowerGroup Sverige
 • Anna Kinberg Batra, ledamot i utredningen om Cirkulär migration, gruppledare för Moderaterna i riksdagen
 • Per Eriksson, rektor Lunds universitet
 • Per Bolund, ekonomiskpolitisk talesperson för Miljöpartiet
20
Dec | 06:25

MOOC och innovationstakten i världen

Juldekorationer gjorda med 3D-printer

Bilden föreställer julgranssaker gjorda med 3D-skrivare. Foto: Ryan Nelson

Om man för några ögonblick bortser från vissa jobbiga aspekter som t.ex. att jordens klimatbalans har rubbats, eller att tjuvjakt på vilda tigrar riskerar att utrota dem före 2020, så är det en otroligt rolig och spännande tid vi lever i just nu.

Innovationspotentialen är enorm. Vi har stora utmaningar framför oss. Och andelen människor som aktivt kan bidra till att möta utmaningarna blir bara fler och fler. Aldrig förut har kunskap varit så tillgänglig som den är nu, och spridningen ökar dessutom oerhört snabbt. Bidragande orsaker är naturligtvis Internet, i synnerhet trådlöst Internet, webben, utbredningen av smartphones, sociala nätverk, och, något som vi bara har sett början av: ett snabbt ökande utbud av förstklassiga on-line-kurser och föreläsningar.
Branschen kallas för MOOC, Massive open online courses. Men vad är nytt?

I Sverige var vi tidiga med IT-stödd distansundervisning. Långa avstånd skapar ett behov av att kunna nå studenter långt borta från centralorternas universitet, och därigenom underlätta valet att läsa vidare. Mittuniversitetet och Umeå universitet har haft nätkurser sedan 90-talet. Flera andra har också bidragit till ett stort utbud. Ett tag hade vi dessutom en särskild myndighet för detta, Myndigheten för Sveriges nätuniversitet.

Det som är nytt nu är det lilla tillägget ”OPEN”- dvs öppna för alla, oavsett förkunskaper. Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, vid Stockholms universitet var först ut i Sverige i våras med att erbjuda ett antal kurser som är helt öppna för alla utan förkunskapskrav. Man får inga poäng, dock, utan syftet är bl.a. att minska kunskapsklyftorna i samhället. Det andra är den explosionsartade tillgängligheten.

Stanfords ledning beslöt tidigare i år att ta ett rejält strategiskt steg i riktning mot fler onlinekurser. Tidigare i höstas infördes en ny tjänst, som vicerektor för onlineundervisning, på engelska ”Vice Provost for Online Learning”. Det som nu är en central del av universitetets strategi började dock som en gräsrotsrörelse, vilket också är i linje med universitetskulturen här. Redan förra hösten drog Venture Labs ca 40 000 studenter till en kurs i Tekniskt Entreprenörskap. Nu i höst gick det att läsa 16 gratis entreprenörskapskurser on-line här på Stanford. Dessutom finns det kurser i alla möjliga andra ämnen, vilket framgår av den dedikerade webplatsen online.stanford.edu.
Att Stanford låter en mångfald av olika plattformar för onlinekurser växa fram är en del av strategin. Experimenterandet med olika lösningar, t.ex. Open-source (Course2Go, Venture Lab) eller kommersiella (Coursera), är viktigt menar man. Först och främst handlar det om att skapa hög kvalitet i innehållet. Därefter väljer man den plattform som är bäst anpassad för ändamålet.
Vad kommer då universitetens roll att vara i framtiden? Vad är en examen? Kommer marknaden bestämma vilken kurs som är viktig i en cv? Kommer universitetens varumärke att fortsätta att väga tungt? Det är just dessa frågor som Stanfords ledning nu har tagit tag i, då man inser att utvecklingen inte går att stoppa.

Men åter till det roliga: vad betyder det att vem som helst, i vilken by som helst med tillgång till en billig smartphone, kan utveckla sina teknikkunskaper, delta i entreprenörskapskurser, få tidiga insikter i 3D-tryckning, osv. med samma lärare som på de bästa universiteten i världen? Samtidigt minskar priserna på byggklossar väldigt snabbt, sensorer, minirobotar, molntjänster, radioenheter osv. Det är inte längre förbehållet företag med god kassa att ta fram prototyper, utan du kan t.o.m. som privatperson börja snickra ihop prylar i garaget på din fritid. Och dessutom utbyta kunskap och tips med en hel värld av andra likasinnade. Internet of things är verkligen här! Och det mesta byggs just av hemmasnickrare. Än så länge. Vilket naturligtvis gör ”byggkloss”marknaden oerhört spännande. I år kommer många här säkert ha en 3D-skrivare under granen.

Helt klart kommer snart antalet personer som aktivt bidrar till nya innovationer räknas i miljarder. Det betyder också att om du har en idé, så är det ganska sannolikt att någon annan också har samma idé. Med andra ord blir det allt mer sant det som sägs här i dalen:

”There is no 1 billion dollar idea; there is just a 1 billion dollar execution!”

God Jul och Gott Nytt År till er alla!

Åter tillbaka vid tangenterna efter helgerna

15
Nov | 04:20

Stanfords effekter på ekonomin

Det diskuteras ju ofta vad universiteten kan spela för roll för det omgivande samhället. Som ett litet inlägg i den diskussionen vill jag tillfoga en nyligen publicerad rapport från Stanford: ”Impact: Stanford University’s Economic Impact via Innovation and Entrepreneurship”, av Charles E. Eesley och William F. Miller. För den som är intresserad av universitetens roll och effekter i samhället är det en högst relevant rapport, och man ställer sig genast frågan om det går att göra liknande analyser om våra svenska universitet.

Tidigare Stanfordstudenter och professorer har under många år bidragit till att det skapats åtskilliga företag: Nike, Cisco, Hewlett-Packard, Charles Schwab, Yahoo!, Gap, VMware, IDEO, Google, Netflix and Tesla är bara ett axplock av de kanske mest kända namnen. Den här studien försöker kvantifiera det värde som kan anses ha sitt ursprung från Stanford.

Studien i korthet: Man har skickat ut enkäter till Stanfords alumninätverk, dvs till 143 482 före detta studenter av totalt 191 332 nu levande personer med Stanfordexamina, från 1930-talet och framåt (bara det är tänkvärt!). Av dessa fick man 19% svarsfrekvens, tillräckligt stor för att kunna börja dra slutsatser, och några av dessa är:

 •  39 900 nu aktiva företag kan spåras tillbaka till Stanford. Om dessa företag tillsammans formade en fristående nation, skulle dess BNP motsvara en 10:e plats bland världens ekonomier. Dessa företag anses ha genererat ca 5.4 miljoner arbetstillfällen, och ca $2.7 biljoner (på engelska trillions) i inkomster.
 • 29% av dem som svarade säger sig vara entreprenörer och har antingen startat företag eller icke-vinstdrivande verksamheter
 • 32 % säger sig ha varit investerare, tidig anställd, eller styrelseledamot i en start-up.
 • 25% av professorerna (faculty) har själva startat företag.
 • 55% av dem som blivit entreprenörer de senaste 10 åren har särskilt valt Stanford pga sin entreprenörskultur (Jag vill här tillägga att Stanford dessutom har över 40 Nobelpristagare – det går alltså att kombinera).

Några intressanta fakta om effekter på närområdet:

 • Man uppskattar att 18 000 företag skapade av alumni har sina huvudkontor i Kalifornien, och omsätter ca $1.27 biljoner med ca 3 miljoner anställda.
 • Av dem som tog examen efter 1990, så startade 25% av dessa sina företag inom 36 km avstånd från universitetet.
 • 39% etablerade företag inom 10 mil från Stanford, dvs inom en timmes bilkörning.
 • 15% av deras icke-amerikanska graduate students (Masters och PhD) valde att stanna kvar i området. Tilläggas kan att sedan 1984 utgör dessa ca 44% av totalt antal graduate students. 2010 var antalet t.o.m. 56%!

Entreprenörskulturen är slående här på Stanford. Jag har försökt börja sätta mig in utbudet, och har hittills kommit fram till att finns över 40 olika entreprenörskapsutbildningar att välja mellan på campus. Men det räcker naturligtvis inte. Det är också slående hur professorerna själva är förebilder för kulturen, genom att själva ofta ha engagemang i nya företag utanför Campus. Som nämndes ovan: 25% av professorna. Universitetets förre rektor och nuvarande president Hennessy är själv en sådan förebild.

Hela studien går att finna på följande länk

http://db.tt/S1dtWXHl

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter