Månadsarkiv: mars 2013

03
mar | 16:25

Give a dog a bad name and hang him

Hastighet och kvalitet blir lidande när vi jobbar hemifrån. Vi måste agera som ett företag, och vi behöver börja med att samlas på kontoret. Yahoos nya VD Marissa Mayer, (super-)känd från Google, sätter sitt märke genom ett överraskande memo.

Stycket är från ett internt memo på Yahoo och har rört om i debatten senaste veckan. De allra flesta organisationer är idag inne på att man ska kunna jobba hemifrån eller från café/lobby, och att det är den självklara utvecklingen. Då kommer en stor utvecklingsfirma och tvingar samtliga sina anställda till kontoret – annars får man sluta. Tillbaka till skrivbordet låter kanske inte som en lyckad strategi.

IT-branschen, speciellt den i Kalifornien, har ofta varit föregångare när det gäller nya sätt att arbeta. Som en ny bransch har man inte haft många stela traditioner att bygga på. IT, i sig, är heller inte bundet till en fysisk plats eller tillgång till fysiska verktyg. Därför var memot överraskande, antar jag.

Konkurrenter passar så klart på att utnyttja situationen. WordPress grundare Matt Mullenweg är tydlig med att inte alla arbetsgivare tänker likadant:

“For anyone who enjoys working from wherever they like in the world, and is interested in WordPress, Automattic is 100% committed to being distributed. 130 of our 150 people are outside of San Francisco.”

Eftersom Yahoo länge ansetts vara på nedgång kan man förstå att man vill ta i och göra tydliga förändringar, ”She is in charge of a huge company that is known for its bloat.” Det är också en fråga om att göra förändringar för att överleva. Intels Andy Grove har som devis att ”Only the paranoid survive” och det ligger mycket i det. Oavsett vem du än är – Intel, Microsoft, Apple – nästa nya spelare finns där ute. Förnyelse och förändring behöver därför alltid vara i fokus. Undergången för ett IT-bolag är alltid nära, utan att vi ens kan föreställa oss det.

We are constantly overawed by the size, wealth and dominance of whatever happens to be the current corporate giant. At the moment, the four leading monsters are Apple, Google, Facebook and Amazon. Yet 18 years ago, Apple was weeks away from extinction, Amazon had just launched, Google was still three years away from incorporation and Facebook lay nine years into the future.

Det som verkar klokt i memot är stycket om hur beslut och idéer fungerar i verkligheten.

Some of the best decisions and insights come from hallway and cafeteria discussions, meeting new people, and impromptu team meetings.

Många IT-bolag försöker skapa just sådana miljöer, där kloka beslut kan fattas. Omtalade insatser åt detta håll är t.ex. Googles fria luncher och träning inne på jobbet, som bland annat syftar till att locka medarbetarna till den fysiska arbetsplatsen. En annan känd och liknande insats var IBMs extremt korta kravlista inför byggandet av nya arbetsplatser:

Make sure there are whiteboards and coffee corners all over the building

Det finns forskning som i vissa delar stärker Mayers beslut. IT-utveckling handlar om människor, och – lite förenklat – inget verktyg eller utvecklingsprocess är lika effektiv som att sitta i ett och samma rum. Trots utbudet av olika utvecklingsmetoder och verktyg så lyder det bästa receptet: ta fyra smarta huvuden, sätt dom i ett rum, stäng dörren.

Alistair Cockburn har skrivit om att framgången ligger hos människor och inte metoder, i ett berömt papper från 1999: Characterizing people as non-linear, first-order components in software development. Han går igenom lyckade och misslyckade utvecklingsprojekt, och konstaterar att det alltid, till slut, handlar om människorna. Alla systematiska processer och metoder, s.k. stöd och verktyg, ignoreras och det som blir kvar är ett personligt möte och whiteboards. Man uppgraderar processerna och verktygen, bygger nya stödsystem – det som åter blir kvar är ett personligt möte och whiteboards. Hans argument har influerat de flesta agila utvecklingsmetoder, som Scrum och eXtreme Programming.

Alistair har också identifierat recept på misslyckanden. Till de, så att säga, säkra korten hör krav på beteendeförändringar och konsekvent handlande.

If people could just act consistently, they could keep their desks clean, avoid cavities, lose weight, give up smoking, play a musical instrument, and possibly even produce software on a regular and timely basis.

Här finns utmaningen som återstår att lösa när man fått in alla medarbetarna på kontoret; alla medarbetare på en och samma plats har just inslaget av krav på konsekvens och metod, som historien visat har vissa svagheter. Denna del av bloggen rör öppen innovation, och vi vet att också utifrån detta perspektiv så behöver en organisation arbeta med externt inflöde av idéer och kompetens.

Alistair avrundar med fyra mänskliga egenskaper som arbetsmetoderna behöver bemöta, characteristics of people that have recognizable effects on methodology design. Jag skriver inom parantes vad jag tror att det betyder på svenska:

  • The first is that we are sensitive to communication timing and modalities. The prediction is that physical proximity and ease of communication has dominant effect. (kommunikationskvalitet i det personliga mötet/tal är överlägset epost och dokument; alla beslut och policies skrivs som formella dokument)
  • The second is that people tend to inconsistency. The prediction is that methodologies requiring disciplined consistency are fragile in practice. (att inte lita på människor utan mer lita på metod är dömt att misslyckas)
  • The third is that people vary, not just daily, but from group to group. Methodologies don’t currently, but do need to deal with this cultural variation. (en central lösning är alltid en kompromiss, inte nödvändigtvis en dålig sådan men dock en kompromiss)
  • The fourth is that people like to be good citizens, are good at looking around and taking initiative. These combine to form that common success factor, “a few good people stepped in at key moments.” (om man ger personer eget ansvar/rörelsefrihet/handlingskraft så kommer de allra flesta ta sitt ansvar och leverera bra saker)
01
mar | 15:21

”Stockholm’s start-up syndrome”

Har Stockholm ett nytt syndrom? I september förra året så såg vi the Factory och träffade Soundcloud i Berlin. Det verkligen bubblade på ”Silicon Allee”! Men i jämförelse så uppfattade vi att start-up scenen i Stockholm är minst på samma nivå som den i Berlin. Det saknas naturliga mötesplatser, acceleratorer och bostäder i Stockholm, men det vägs upp av ett gäng start-ups som verkligen skulle kunna förändra de branscher de är verksamma inom.

Nu har the Economist uppmärksammat just detta!

06:39 in i videon, se nedan, samtalar reportrarna om Stockholm – Europas hetaste start-up miljö. Inför ett specialnummer om ekosystem för start-ups så besökte Ludwig Siegele, online business and finance editor på the Economist, Stockholm och fann en plats som erbjöd mer spännande start-ups än Berlin och London. Varför inte Stockholm syns och hörs lika mycket som sina systerstäder i norra Europa tror reportern kan bero på Jantelagen.

Svenskar är dåliga på att sälja sig själva.

Reportern tror att framgången framförallt beror på kombinationen av excellenta ingenjörer och designers. Ett hinder för fortsatt utveckling av detta start-up ekosystem är bristen på hyreslägenheter. Det är svårt för folk som kommer utifrån. Jämfört med London och liknande miljöer i USA så saknas även tillgång till finansiering i tidiga stadier.

Om Spotify, Klarna, Tobii Technology, King.com, Mojang etc hittar några gemensamma områden som är viktiga för fortsatt utveckling så borde politiker och offentlig sektor vara intresserade av att lyssna. Med gemensamma krafter kan man ytterligare förbättra förutsättningarna för start-ups och kanske sälja in Stockholm som ”start-up capital of Europe”.

Sida 3 av 3123

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter