Månadsarkiv: april 2013

30
apr | 06:01

Geek Squad löser mysterier

CC Sam’s Club. Fettdumpning. Det inte personen på bilden som dumpat fettet i NYC.

I veckans avsnitt av ’Sherlock Holmes’: mindre nogräknade krogar i NYC häller i hemlighet överblivet matfett i stadens avlopp. Mer än hälften av alla incidenter med igenstoppade avlopp i New York beror på denna olagliga dumpning! Hur ska man spåra vilka krogarna är och sätta stopp för dumpningen?

Det är en lite oväntad lösning, tyvärr inte med hjälp av Sherlock utan av en datorutrustad ”geek squad” i täten. Borgmästare Bloomberg har en liten grupp personer, på Office of Policy and Strategic Planning, som uteslutande jobbar med analyser av stadens egna data.

Gruppen grävde fram att staden hade register för vilka krogar som har avtal om bortfraktning av matfett med certifierade sophämtare. Man började matcha krogar som inte verkade ha avtal, mot kartpunkter på var stopp i avloppen brukade inträffa (inte alltid precis utanför krogen utan ibland en bit bort). Analysen försvåras av s.k. illegal yellow grease hauling då det samtidigt finns en svart marknad för matfett (kan enkelt göras om till värdefull biodiesel). Men, till slut, genom analyser av sina egna öppna data kunde man faktiskt identifiera 95% av krogarna/bovarna.

Det visar sig att sammantaget vet staden otroligt mycket som vad som sker innanför tullarna. Man samlar över 1 TB data varje dag. Problemet är att hitta något meningsfullt i denna informationsflöde.

WHAT THE CITY KNOWS about its 8 million residents is staggering. Contained in public archives is information about their boilers and their sprinkler systems, the state of their local taxes, the number of heart attacks and fires that occur inside their buildings and whether they have ever logged complaints about roaches or construction noise. Additional data is gathered about their businesses, their commuting habits and their children’s test scores.

Anledningen till att man har så mycket tillgänglig information beror till stor del på Local Law 11, som tvingar alla stadens ansvariga instanser att öppna upp data. Läs denna lag – den är kort, enkel och tydlig! Ett kort urklipp från delen om Public data set availability:

Within one year of the effective date of this chapter and thereafter, the public data sets that agencies make available on the Internet shall be accessible through a single web portal that is linked to nyc.gov or any successor website maintained by, or on behalf of, the city of New York. If an agency cannot make all such public data sets available on the single web portal pursuant to this subdivision, the agency shall report to the department and to the council which public data set or sets that it is unable to make available, the reasons why it cannot do so and the date by which the agency expects that such public data set or sets will be available on the single web portal.

Laget har lett till skapandet av en Open Data Portal som innehåller hundratals datakällor om staden, som geopunkter för alla Wi-Fi hot spots (1255 stycken), protokoll från granskningar av restauranger, hur många observationer om råttor som görs per stadsdel (Brooklyn leder på 940 stycken), energiförbrukning per postnummer, från vilka stadsdelar flest larm till 911 görs, genomsnittlig tid för polisens utryckningar (9 min 6 sekunder) etc.

Nästa grej för denna geek squad är nu Twitter. Det postas 250,000 tweets varje dag som berör New York. Man vill använda denna källa för att lära sig mer – t.ex om nedsmutsning, krogar, incidenter och så vidare.

Även UK har fattat detta med geek squads. Man kommer använda kraften (crowd sourcing) hos personer som kan göra saker med en dator. Stadsdelen Camden slår sig ihop med Google i en utmaning, för att ”…using space more effectively in the borough, and supporting welfare claimants to thrive.”

Camden council in central London is a great example of a local authority using open innovation methods to solve big social problems. Following the success of its new approach to voluntary sector funding, through an innovation and development fund, the council is now joining together with Google and the Big Innovation Centre to stage a ”hack day” bringing data scientists and other experts in to explore how to improve council services.

Med allas våra begränsade resurser och budget så är det intressant att se hur man på lokal nivå kan lösa vissa sociala problem genom att använda sin redan insamlade data. Det handlar mest om att hitta och engagera personer som har ideer till hur man lösa dessa problem.

28
apr | 18:35

Hardware is the new software

En 3D-skrivare. Bild: CC easy3dmaker.creativetools.se.

1991 började en 22 år gammal Linus Torvalds ett hobbyprojekt för att lära sig mer om hur operativsystem fungerar. Open Source har sedan dess revolutionerat mjukvaruindustrin. Det har lett till att innovation skapas i projektform utan ett kommersiellt företag som drivande kraft, det har lett till större konkurrens på marknader som innan dess  var ”winner-take-it-all”, minskat barriärer för innovatörer att skapa. Det som har hänt inom Open Source ser nu ut att också hända inom hårdvara.

Chris Anderson på Wired Magazine var it-världens mest kända chefredaktör. Han skrev boken Makers som handlar om den en ny rörelse av utvecklare inom hårdvara. Men Chris ville mer än att skriva om den här nya ”industriella revolutionen”. Han hoppade av sitt jobb på it-branschens flaggskepp för att starta 3D Robotics, som är en ”open source unmanned aerial vehicle (UAV) technology company”.


Filmklipp av Jordi Muñoz 2008 med ett flygande hembygge.

När Chris behövde en utvecklingschef till sitt nystartade företag såg han filmklipp med någon som flög en egenutvecklad helikoper, och som dessutom använde en Wii för att styra den. På videon kunde man inte se att detta var en nyinflyttad ung (21) kille från Mexico, som hade nekas studera på universitet hemma, som saknade Green Card för att kunde ta körkort eller ens söka jobb. Istället utvecklade han flygande zeppelinare, flygplan och helikoptrar i hemmet.

Jordi Munoz, President, Head of Hardware Engineering 3drobotics.com
Jordi Muñoz, President, Head of Hardware Engineering 3drobotics.com

Jordi anses vara en guru på bygga dessa flygsaker, även om gurus också hamnar i trubbel.

“Ten years ago,” Anderson said, “I would have ended up with a recent graduate from Stanford. That would have been fine, but we wouldn’t be where we are today.”

Chris Anderson brukar ofta tala om revolutionen som kommer med 3D-skrivare (tidigare bloggat här, här och här). I en Wired-artikel från 2010, In the Next Industrial Revolution, Atoms Are the New Bits, så målar Anderson upp ett framtidsscenario där trösklarna att gå från idé till innovation är mycket låga.

In an age of open source, custom-fabricated, DIY product design, all you need to conquer the world is a brilliant idea.

Trösklarna för att skapa innovationer blir allt lägre tack vare billigare utrustning, uppkopplade nätverk av kompetens, delade ritningar och kod, lättmanövererade ritprogram, 3D-printers. Det kan ses som en demokratiseringsprocess av den tillverkande industrin där människor med en idé kan få den testad på marknaden utan att behöva pantsätta allt de äger för att ha råd med att ta fram ritningar, producera, sälja och leverera.

Idag, söndagen den 28 april, så är Chris Anderson intervjuad i Agenda på SVT med start kl 21:15. Se den långa intervjun här. I den säger han bl.a. att ’digital produktion är inte ny, men personlig, digital produktion är ny’.

25
apr | 06:15

CleanTech Open 2013

Det är med stor nyfikenhet som jag närmar mig Xerox PARC i dag på morgonen, där eventet ”2013 National Briefing – The State of Cleantech – A Discussion on How To Get Your Brilliant Cleantech Idea To Market” äger rum.

CleanTech Open är väldens största Cleantech-accelerator, men det är också en tävling. Varje år tar man emot över 300 ansökningar från CleanTech startups inom följande sex kategorier:

  • Energigenerering,
  • Energidistribution och lagring,
  • Energieffektivitet, Kemikalier och avancerade material,
  • IKT,
  • Energisnåla byggnader,
  • Transport,
  • Jordbruk, vatten, och avfall.

Minst en tredjedel av de sökande brukar antas till programmet som varar i ca 6 månader, och får då förutom utbildning med hjälp av ikoner som Steve Blank och andra namnkunniga experter, även exponering mot investerare, coachning och mentorskap. Samtidigt tävlar caset mot de andra antagna och har möjlighet att vinna såväl kapitalinvesteringar som tjänster av allehandaslag, juridiska, marknadsföring m.m.

I november varje år äger Global Forum rum, då även finalister från nationella tävlingar inom Global Ideas Competition runt omkring i världen tävlar med de amerikanska företagen.

Detta började 2006 här i Silicon Valley, och har nu spritt sig över hela USA, organiserat i  8 regionala avdelningar. Men det är som sagt inte bara en amerikansk angelägenhet. Affärsidéer från 33 länder deltog under 2012. Dessa hade dock inte förmånen av att kunna genomgå acceleratorn på samma sätt som de amerikanska företagen.

Resultat hittills: 727 företag ingår nu i Alumni, ca 40% av dessa har fått extern finansiering, totalt över $800 M. Det hade varit intressant att även få ta del av andra siffror, som hur mycket de omsätter och hur många anställda, men det framgick inte.

Förutom att programmet presenterades så förekom även ett antal paneldiskussioner under förmiddagen. Bl.a. en som handlade om statens roll inom Cleantech när det gäller lagstiftning och regleringar.

Den kaliforniska modellen, som i flera avseenden är föregångare här i Nordamerika, har varit att inte detaljreglera, utan att göra vad man kallar marknadsbaserade ansatser. Linda Adams, fd Secretary Cal/EPA*, och som förhandlat åtskilliga avtal genom delstatssenatet åt ett flertal kaliforniska guvernörer (inkl. Schwarzenegger) säger: ”Let the innovators innovate, don’t pick the winners. Incentives are important. Use a flexible compliance model.” Med andra ord, detaljsstyr inte teknologierna, utan sätt till exempel utsläppstak osv. så väljer industrin det som fungerar bäst.

Intressant var också att höra hur staden Palo Alto valt att gå i bräschen och har tagit egna lokala initiativ för att begränsa växthusgasutsläppen. Man äger nu sina egna s.k. utilities, dvs allmännyttiga bolag för elförsörjning, vattenförsörjning, sophantering osv. och har lyckats med tricket att nå 100% kolneutral elförsörjning (se mer på http://www.cityofpaloalto.org/gov/depts/utl/residents/resources/pcm/carbon_neutral_portfolio.asp)

Man har också satt mycket aggressiva mål avseende växthusgasutsläpp generellt, samt är första stad i Kalifornien som infört feed-in-tariffer för vanliga medborgare (sedan april 2012).

När det gäller entreprenörskapet inom CleanTech så sägs det att dippen efter hajpen har haft en ganska välgörande effekt, så tillvida att en del riktigt dåliga projekt rensats bort. Man har också lärt sig mycket om industrin och dess speciella utmaningar, vilket gör att det nu är kvalitetsmässigt bättre processer, såväl från entreprenörshåll, som från investerarhåll. Man förstår svårigheterna bättre, förstår ledtiderna, kan sätta förväntningarna rätt. En lärdom har varit hur värdefulla de strategiska industripartnerna är för att nå framgång. Dessa bör alltid finnas med i investeringsstrategin, menar Mathew Scullin, CEO för Alphabet Energy, som utvecklar teknik för att förvandla spillvärme till el mha kiselteknologi, alltså analogt med solceller, fast med värme istället. http://www.alphabetenergy.com/index.php?action=products.

 

 

* The California Environmental Protection Agency (Cal/EPA) is a state cabinet-level agency within the government of California. Cal/EPA is composed of six departments, boards and offices responsible for environmental research, regulating and administering the state’s environmental protection programs, and fulfilling hazardous cleanup

 

23
apr | 08:10

Tictail om sitt första år som start-up

10,000 kunder som lanserat egen e-affär på så kort tid som 10 månader är imponerande. Tictails presentation om företagets första år – deras bästa år i livet menar VDn – är verkligen sevärd!

Stockholm School of Entrepreneurship (SSES) arrangerar varje år Start-up Day och det är ”…the major events for start-ups in Scandinavia, attracting an increasing number of founders, student entrepreneurs, international investors and media representatives.” Man samlade i år runt 700 deltagare om jag fattade det rätt.

Veckans affärer hade lämpligt nog samtidigt en artikel som fokuserade på många av dessa start-ups, De är Sveriges 24 hetaste entreprenörer. Det handlar inte längre enbart om Skype och Klarna utan det finns även en ny generation entreprenörer som bygger ett startupkluster som borde vara ett av Europas hetaste. I urvalet har VA bedömt affärsidé men också framgångsfaktorer, som erfarna entreprenörer i ledningen, avknoppning från andra framgångsrika uppstartsbolag och tillgång på kapital från erfarna riskkapitalister.

På start-up day höll ett antal startup-personer presentationer från lite olika perspektiv. Den i mina ögon mest givande presentationen hölls av Carl Waldecranz, en av grundarna och VD på Tictail som pratade om deras (snart) första år som företag. Tictail är en e-handelsplattform för t.ex. bloggare, småföretag och entreprenörer som har något att sälja. På samma sätt som man kan starta en blogg på webben så kan man hos Tictail enkelt och snabbt skapa sig en snygg shop utan att behöva vara expert på datorer. Företaget visar en imponerande utveckling med över 10,000 kunder. Man är 10 anställda idag.

Tictails omsorgsfulla val av personer att anställa var intressant att höra om. Eftersom ett litet företag är väldigt beroende av de få anställda man har så är rekryteringen extra viktig, inte minst för att bygga rätt kultur på företaget. Carls slutsats var att om man har valt en väg/profil/kultur för företaget så måste man följa det fullt ut.

De utvecklade och startade Tictail genom veckovisa möten hemma i Carls kök, under tiden de behöll sina vanliga anställningar. De jobbade fredag till söndag kväll, hackade kod och utvecklade sina idéer. Alla satte av halva månadslönen från sina vanliga jobb, för att samla ihop ett eget startkapital. De höll på så i 6 månader innan de sa upp sina anställningar och började Tictail på allvar.


11:30 in i videon börjar Carl Waldecranz presentation på Start-up Day 2013.

 

taggar: , ,
22
apr | 14:17

Miljöer som producerar innovationer

I Silicon Valley så tar även de högst upp i näringskedjan ett första möte med en okänd. Varför? En möjlig förklaring är att i en så dynamisk miljö så kan den där okända kvinnan eller mannen vara din chef om ett år. Tex så startas Facebook av en okänd student och några år senare så är Zuckerberg det hetaste namnet i Silicon Valley.

Hur uppstår alla dessa innovationer i miljöer som Silicon Valley? Jo det finns ett antal faktorer som måste finnas på plats, som tex universitet och en entreprenörskapskultur. Men själva innovationerna uppstår genom möten mellan människor. Stockholm har just nu en ovanligt stark entreprenörskapskultur och start-up scen men det finns inte några naturliga mötesplatser för de som är intresserade av att starta företag eller innovera. Positivt är att antalet virtuella möteplatser såsom BarCamp, hackathons, Start-up Day har ökat markant det senaste året. Kanske det går att locka Google till att öppna ett campus i centrala Stockholm såsom det har gjort i London?

Steven Johnsons syn på innovationsmiljöer:

Sida 1 av 212

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter