Om Sandra Olivera

EU Policy Officer på VINNOVAs kontor i Bryssel

Månadsarkiv: mars 2014

28
mar | 16:16

#Obamainbrussels och färdplaner för EU:s samarbete med tredje länder

Det har väl inte gått någon obemärkt förbi att Barack Obama i veckan besökte Bryssel och EU-institutionerna för första gången sedan han blev USA:s president. Obama träffade Barroso och van Rompuy för att framförallt diskutera frihandelsavtalet mellan USA och EU men även givetvis andra aktuella händelser såsom utvecklingen i Ukraina. Trots att vi inte såg en skymt av Presidenten märkte vi väl av hans besök med bland annat avspärrningar för både bilar och gångtrafikanter, helikoptrar i luften samt en mängd poliser överallt.

STIB Foto: Twitter

STIB Foto: Twitter

Men medan diskussioner pågick på hög politisk nivå samlades en grupp representanter från SFIC tillsammans med Kommissionen på andra sidan staden. Mötet gällde Kommissionens kommande färdplaner för samarbete med tredje länder och regioner som EU har samarbete med. Att ta fram dessa så kallade färdplaner är ett av de förplikter som fastslogs i Kommissionens strategi för internationella samarbeten inom forskning och innovation som presenterades i slutet 2012. Arbetet ska i slutändan resultera i identifierade områden för riktade internationella samarbetsåtgärder. Dessa prioriteringar kommer i nästa steg att ligga till grund för utformningen av de internationella aspekterna i kommande arbetsprogram i Horisont 2020.

 

WS Roadmaps Foto: Sandra Olivera

Följande länder och regioner diskuterades och kommer så småningom att få en egen färdplan, USA, Kanada, Brasilien, Kina, Japan, Korea, Sydafrika, Ryssland, Indien samt södra medelhavsområdet.

27
mar | 16:34

Innovationstävlingar för miljöutmaningar

Sverige behöver exempel på hur man kan arbeta med kombinationen av öppna data och innovationstävlingar för att lösa svåra problem. Vita huset och NASA visar vägen.

Ett dygns CO2-utsläpp i NYC, visualiserat som gasbollar på 10 meter. Bild: carbonvisuals.com.

Ett dygns CO2-utsläpp i NYC, visualiserat som gasbollar på 10 meter. Bild: carbonvisuals.com.

Det är välkänt att USA har haft framgång med sitt arbete inom öppna data. Man har en annan syn på vem som äger offentliga data, och man har utnyttjat sin tradition med slagkraftig politik. Obamas första beslut som president var att ge sina myndigheter en tydlig uppgift att öppna sina datakällor. Nu gör man ytterligare en omfattande insats, på data om klimatet.

Klimatdebatten är ibland ifrågasatt och då tänker jag inte på alla foliehattar eller chemtrails. Det finns helt enkelt olika läger och ståndpunkter. Skillnaden i uppfattning hos personer inom forskning, politik, näringsliv och allmänhet är ibland obegripligt stor. Det finns hos vanliga medborgare även en informationsutmattning som följer av en bitvis svår debatt. Det beror troligen på att fakta om klimatdata och klimathot ofta presenteras som abstrakta. Ett utsläpp om N antal ton koldioxid säger mig lite – är värdet normalt eller för högt? Och hur spelar det roll för mig?

En utsatt miljö. Bild: Kim Hill

En utsatt miljö. Bild: Kim Hill

Personer som bor i en utsatt miljö har dock en annan bild. Har man ofta stormar eller översvämmningar så har man en helt annan förståelse. Vita huset skriver:

In 2012 alone, extreme weather events caused more than $110 billion in damages and claimed more than 300 lives.

Man lanserar nu en tävling Climate Data Initiative baserat just på att vi behöver förstå hur hoten ser ut. Då behövs inte bara faktafyllda tabeller utan fler visualiseringar och tydliga förklaringar av konsekvenserna av t.ex. en förhöjd havsnivå.

Coastal communities are becoming increasingly vulnerable to the risk of damage and danger from flooding. Your challenge is to create tools and provide information so communities can prepare for coastal inundation. Through the use of data, visualizations, citizen engagement, and simulations, you can help people understand their exposure to coastal inundation hazards and their increased vulnerability due to population increase and sea level rise.

Det finns saker att lära av detta initiativ:

  • Man skapar fokus på en särskild typ av data (bra förutsättningar för tävlingen)
  • Man använder en etablerad plattform för sin tävling (NASAs space apps)
  • Man har med sig kunniga aktörer på tävlingar (som NASA)
  • Både offentliga och privata aktörer bidrar. Google skäner utrymme för 1,000,000 GB i sitt moln. ARcGIS ställer upp med fria kartor. Världsbanken bidrar.

 

25
mar | 16:45

Nya rapporter om internationalisering, innovation och betydelsen för Sverige

Nyligen publicerades två rapporter om innovation och internationalisering där jag är medförfattare. Den ena handlar om hur de svenska universiteten klarar sig i den globala konkurrensen om talanger. Den andra tittar på hur Sverige attraherar och tar tillvara internationell konkurrens. Båda rapporter har direkt relevans för Sveriges innovationskraft: att attrahera och vårda talanger och internationell kompetens är avgörande för att bedriva världsledande forskning, ta fram innovativa lösningar som efterfrågas på den globala marknaden och stärka våra kopplingar till strategiska forsknings- och innovationsmiljöer runtom i världen.

Rapporten om universiteten,”Utbildning, forskning, samverkan: vad kan svenska universitet lära sig av Stanford och Berkeley?”, presenterades den 5:e mars på SNS. Rapporten kommenterades då av Peter Honeth, statssekreterare på Utbildningsdepartementet, och Torsten Persson, professor på IIEE på Stockholms Universitet. Hela seminariet finns att ladda ned som podcast. Rapporten har fått bra genomslag i svensk media, om har omnämnts i bla Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och Sydsvenskan. Rapporten finns även på engelska: Combining excellence in education, research and impact.

Analysen om varför internationell kompetens är viktig och hur Sverige hanterar den, ”Jakten på det nya kapitalet: Sverige i den globala konkurrensen om kompetens”, presenterades den 19:e mars på Fores (Forum för reformer och entreprenörskap). En panel fanns på plats för att diskutera rapporten. I panelen ingick:

  • Göran Arrius, ordförande SACO
  • Lars Forseth, vd ManpowerGroup Sverige
  • Anna Kinberg Batra, ledamot i utredningen om Cirkulär migration, gruppledare för Moderaterna i riksdagen
  • Per Eriksson, rektor Lunds universitet
  • Per Bolund, ekonomiskpolitisk talesperson för Miljöpartiet
19
mar | 14:36

Technology won’t save us, people will

Det talas om sakernas internet (Internet of Things) som ett centralt utvecklingsområde. Kanske kan man ge begreppet tydligare innebörd och skapa ett nytt engagemang om man öppnar detta område för fler.

Internet of Pets? CC-BY-NC-SA: Vicki Ashton.

Internet of Pets? CC-BY-NC-SA: Vicki Ashton.

Jag vet att jag inte är ensam om att bli nästan tokig när man (för kanske tjugonde året) hör talas om det intelligenta talande kylskåpet… sakernas internet måste bli något helt annat. NESTA har ett bra motto som jag tror stämmer även på detta område:

Technology won’t save us, people will.

Sakernas Internet överlappar med det som kallas Big Data. När prylar och människor blir kontinuerligt uppkopplade så finns möjligheten att samla in mycket mer data än tidigare. Ett bra exempel på det är alla dessa små enheter som man kan bära på kroppen – exempelvis stegräknare eller pulsmätare. Sådan information saknar ofta värde i sig men genom att systematiskt spara på informationen, para den med positionering från din mobiltelefon så har man helt plötsligt en rik och meningsfull data. Det handlar för de flesta personer om träning men kan så klart också användas för att se hur och var man stressar under dagen eller hur man rör på sig. Om man samlar in sådan information för riktigt många personer så har man en god grund till data att beforska, om hälsa, arbete och resvanor.

Doug Kanters ambitiösa analys av sin diabetes och medicinering

Doug Kanters ambitiösa analys av sin diabetes och medicinering

Vi har tidigare skrivit om Lifelogging – att vi av egen lust, nyfikenhet eller behov bär på teknik som samlar in information om vad vi gör. Det finns idag gott om människor som mäter allt som går att mäta om sina liv. Doug Kanter och hans ambitiösa projekt att få kontroll på sin svåra diabetes är ett bra exempel på både nyfikenhet och ett stort eget behov.

Det finns även de som mäter mer än vad som egentligen ska vara möjligt. De opererar in RFID-chip, sensorer och magneter för att förbättra ”specifikationen” på människan. En finsk man som förlorade ett finger i en olycka skapade en protes som är ett USB-minne… och sedan finns Chris Dancy. Han sägs vara den mest uppkopplade personen i världen. Chris själv säger “If you can measure it, someone will, and that somebody should be you.” Allt Dancy mäter matas automatiskt in i hans Google-kalender och är tillgängligt för vidare analys. Det är exotiskt och kanske en vision av framtiden.


Den uppkopplade Chris Dancy

Det uppstår ibland missförstånd att det är företag som Ericsson (som ju ofta talar om 50 miljarder uppkopplade saker, som en vision av framtiden) som ska bygga detta sakernas internet åt oss. Men det finns alltså en poäng med att öppna för användare att vara med för att bygga sakernas internet. Det skulle bli grundat i behov och egna drivkrafter.

BBC: Var hänger katterna på dagen?

Kanske ligger det därför något i NY Times inlägg också om djurens internet (Internet of Pets) som en möjlig väg, samtidigt som jag känner med hunden Mitzi som får kommandon från husse via en webbkamera. En annan sak vi lärt oss av Internet of Pets är att katter helst inte umgås med andra katter och därför använder sig av tekniker som timesharing för att dela på attraktiva miljöer. Vi rekommenderar studien Secret life of the cat: What do our feline companions get up to?

14
mar | 10:36

Innovation Convention i Bryssel 10 – 11 mars

Det andra innovationskonventet gick av stapeln 10 -11 mars som jag gästbloggat om på Näringsdepartementets blogg.

dan bryssel

Dan Andrée. Foto: Dan Andrée

 

Sida 1 av 212

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter