Månadsarkiv: juli 2014

24
jul | 13:16

Sydkorea – ett land att räkna med då det gäller forskning och innovation.

Medan EU kämpar för att hamna runt 2 % i genomsnitt när det gäller satsningar på FoU (% av BNP) ligger Sydkorea på omkring 4 % och toppar därmed världslistan.

Sydkorea kommer därmed på femte plats i världen efter USA, Kina Japan och Tyskland och före Frankrike och UK. Deras satsningar är omkring fem gånger större än de som görs i Sverige.

Vid ett kort besök i Seoul hade jag möjlighet att besöka NRF – National Research Foundation of Korea. NFR som i första hand är ett forskningsråd har en årlig budget på omkring 20 miljarder kronor. Omkring 3 % av budgeten (600 Mkr) satsas på internationellt samarbete. NFR har bilaterala avtal av olika slag med 46 länder och 73 organisationer. Glädjande nog hela 4 organisationer i Sverige: IVA, SSF, STINT och VR. Man har en särskild enhet för EU och där är fokus naturligtvis ramprogrammet. Deltagandet i ramprogrammet är dock ännu så länge ganska blygsamt; I FP7 har de 65 deltaganden främst inom hälsa och IKT samt även på materialsidan. Detta vill man förbättra i Horisont 2020 och man ser gärna så kallade koordinerade ansökningsomgångar, dvs där man sätter av en budget från Horisont 2020 samt motsvarande från den koreanska sidan.

                        NFR i Sydkorea motsvarar ungefär VR i Sverige men 4 gånger så stor budget.

NFR koordinerar ett s.k. FP7-bilat projekt: KONNECT – som syftar till att stärka forsknings- och innovationssamarabetet mellan EU och Korea. Åtta organisationer deltar från Tyskland, Holland, Spanien, Turkiet och Korea. Från Korea deltar förutom NFR även KIAT (Korea Institute for Advancement of Technology).

Allt är inte högteknologi i Sydkorea. Här syns en lokal förmåga som specialiserat sig på återvinning av luftkonditioneringsaggregat. Varenda litenskruv och mutter tas tillvara och återvinns. Foto: Dan Andrée

21
jul | 14:14

Nordics at TechCrunch Disrupt 2014?

Facebooks grundare Mark Zuckerberg på TechCrunch Disrupt 2013

Facebooks grundare Mark Zuckerberg på TechCrunch Disrupt 2013

Det finns nu chans för svenska startups att anmäla sitt intresse att delta i höstens TechCrunch Disrupt mm i San Francisco till rabatterade priser.

As a part of the Nordic House collaboration, we are now ready to start recruiting companies for this year’s Nordic TechCrunch Disrupt participation. The plan is to allow at least two startups from each of our countries.

TechCrunch Disrupt runs from September 8-10 and we will include Sunday before and the following Thursday in the program. The week will include the following content:

  • Invitation to exhibit one-day at Startup Alley at TechCrunch Disrupt in the ”Nordic Pavilion”
  • Full participation in TechCrunch Disrupt – perhaps the most anticipated San Francisco startup event of the year!
  • A one day special program for the Nordic startups including (Thursday) including:A Nordic Pitch event in San Francisco with especially invited entrepreneurs, potential partners and investors (Thursday)
  • Panels, feedback sessions and networking lunch with successful entrepreneurs, investors and other advisors.
  • Pitch training session with recognized Silicon Valley pitch coach (Saturday or Sunday)

The price for the week (excluding travel and accommodation) is USD 1800,- for 2 people (regular priced Startup Alley participation is USD 1995).

Interested? Send me (anne.lidgard@vinnova.se) an email with information about you and your Company.

 

18
jul | 21:25

Open Knowledge Festival 2014

Open Knowledge Festival lyfter fram öppenhet som ett eget kärnvärde, Sätt “Open” framför: data, gov, science, source, access, cities, så har du i stort sett programmet. Här några reflektioner.

OKFest14 pågår

OKFest14 pågår

Jag deltar i konferensen enbart för öppna data så jag missar mycket om transparens, demokrati, bistånd, journalistik, hårdvara, musik osv. Förmiddagarnas keynotes är dock blandade och Patrick Alleys presentation av Global Witness var intressant. Det är en organisation som liknar grävande journalister och som ger sig på de svåraste fallen i världen, exempelvis blodsdiamanter från Afrika och Gaddafis oljeverksamhet. Arbetet består till hälften av att samla data på olika sätt, ibland öppna data, ibland genom att själv räkna och spåra fraktbåtar i hamnar (som Alley tog som ett exempel). Man har varit nominerad för Nobels fredspris för sitt arbete. I frågestunden efteråt, när en person från Ukraina ber om råd så inser man att vi har rätt olika jobb (detta var dagen innan nedskjutningen).

Ett ordinarie pass handlade om Open Contracting, vilket är öppna data till del men kan också sägas handla om korruption. Slovakien tog upp deras mest kända exempel som kallas Noticeboard Scandal. Beskrivningen är talande: ”Ministry of Development started a competition to obtain services for 119.5 million euro published only on a small noticeboard in the hallways of the Ministry, in a section inaccessible to the public”. Deras upphandling påminner om inledningen till Liftarens guide till galaxen – ni vet, när de i förväg faktiskt har meddelat att jorden ska förstöras idag, på en lapp i källaren bakom en låst dörr med skylten Varning för lejonet (eller hur det nu var). Arrangören av konferensen har startat en kampanj stopsecretcontracts som försöker få samtliga offentliga upphandlingar att vara just offentliga. Även om transparens knappast diskuteras i Sverige så finns det en del öppnadata-aktivister som vill göra offentliga upphandlingar tillgängliga som öppna data. Känns motiverat, transparens eller inte.

Ett annat pass handlade om att skapa ett manifest för öppna data. Det drevs av förvaltarna av data.gov.uk vilket förvånade mig lite. Är inte situationen ändå rätt bra i UK undrade jag? Det borde vara på ett annat sätt svarade de, och menade att man behöver ett annan slags anslag för argumentation mot fler organisationer. Det var något i stil med UKs 10 principer för offentliga tjänster man var ute efter, tolkade jag det som. Helt övertygad var jag inte ens efter passet då de närvarande faktiskt mest var oense om tillståndet och behoven. Personligen gillar jag vanligen manifest då de summerar något viktigt i några få punkter – ofta tydligt och med bra prioritering. Men det finns redan en mängd olika manifest, som den från G8-gruppen, eller userdatamanifesto, ett manifest för öppna transportdata, eller helt generella principer för öppna offentliga data.

Rufus Pollock (en av grundarna av konferensen) intervjuar kommissionär Neelie Kroes.

Rufus Pollock (en av grundarna av konferensen) intervjuar kommissionär Neelie Kroes

Ett sätt att ta del av vad som hände på konferensen är att följa alla tweets med hashtagget #okfest14. En del sammanfattningar av tweets har gjorts, denna är snyggt gjord med Storify.

Keynotes dag 2 var extra bra. Neelie Kroes är avgående kommissionär med bland annat ansvar för digitala agendan och öppna data i EU. Hon är kanske mest känd för sitt arbete inom telekom och speciellt med att få ner mobilavgifterna inom EU. Min bild av henne är att hon är hård (på ett bra sätt) och att hon vill ”rätt” saker inom digitalisering. Kan vi hoppas på att vi får en lika bra ersättare i november när hennes uppdrag tar slut? Hade jag kunnat ställa en fråga till henne, så hade jag gjort en önskan om att Digital Agenda for Europe skulle uppdateras i en öppen process. Många deltagare på denna konferens har mycket att bidra med, exempelvis inom områden som copyright och licenser.

Eric Hysen är Head of Politics & Elections hos Google. Han hade också en sevärd presentation, som gick ut på att vi inte behöver mer lösryckta appar utan mer av struktur och ordning. Han gjorde en parallell med utvecklingen av resandet i UK i historisk tid. Det tog då två dygn att färdas mellan Cambridge och London. Man uppfann den upphängda vagnen som gjorde det möjligt att resa bekvämt och utan att vagnen välte etc. Men, resan tog fortfarande för lång tid och det berodde på att inga lokala organisationer hade ansvar för underhåll av nationella vägar/stigar. Hysen menade att varianter på vagnar är kul men inte vad vi behöver – vi behöver infrastruktur och lösningar som skalar.


Keynotes med Neelie Kroes (Kommissionen) och Eric Hysen (Google) från dag 2. Börjar runt 22 minuter in i klippet.

Nordic Meetup i en park samlade några av de främsta inom öppna data

Nordic Meetup i en park samlade några av de främsta inom öppna data

En typisk detalj med konferensen är alla satellitaktiviteter (fringe events). Efter första dagens slut så samlades vi till ett Nordic Meetup. Vi blev för många för att samlas i en offentlig lokal så det fick bli en park i närheten. Det var ett av de bästa passen på hela konferensen. Det kommer troligen anteckningar lite senare. Här några snabba lösa noteringar:

  • Det finns något som kallas School of Data. Kanske vi borde göra en sådan insats, typ Nordic School of Data. Vi delar rätt många förutsättningar och har lite liknande behov.
  • Vi i Norden behöver träffas regelbundet. Kan vi få hjälp med det av någon? Alla kan inte betala för sig. Nordic Innovation nämndes. Jag har ingångar till ett nystartat 3-årigt projekt kallat Nordic Digital Forum.
  • När man pratar om öppna data så tas ofta exempel från USA och UK upp. Det fungerar inte så bra i praktiken. Om vi kunde ha nordiska exempel så skulle fler förstå.
  • Att ha en gemensam blogg för nordiska länderna skulle kunna hjälpa till med att samla mer lokala exempel (use cases) och samtidigt göra arbetet i norden mer synligt även för omvärlden. Mycket är idag osynligt då vi mest skriver på våra egna språk.
  • Finland har ett nystartat projekt som de kallar för 6-pack (eller något liknande). Det går ut på att de 6 största städerna publicerar data med gemensamma gränssnitt. Samma data dyker upp, på samma sätt, för sex städer. Om man byggt en app på öppna data för Tampere så ska den automatiskt fungera också i Oulu. Jag tror vi kan hitta sex aktiva kommuner i Sverige som skulle kunna hänga på och återanvända det som finnarna tar fram.

 

17
jul | 11:58

EU sportar sig ur den ekonomiska krisen

Idrotsministrana skall på initiativ av det italienska ordförandeskapet diskutera sport som drivande för innovationer och planerar rådslutsatser i november. Man hänvisar främst till lyckade satsningar vid mittuniversitetet i Sverige och deras nationella vintersportcentrum som ansens vara ’best practice’ inom området. Där lyckas man knyta ihop innovationsprojekt och/eller entreprenörskap med sport.

Man lyfter fram två områden: avancerade material samt ekonomisk tillväxt och nya jobb.

Utveckling av nya material som används i sportsektorn kan ge positiva effekter på andra områden. Metoder för att skydda varumärken har också andra tillämningar.

Sport kan bidra till ökad tillväxt och sysselsättning och är därför viktigt som en del av EU2020-startegin.

Horisont 2020 nämns som ett viktigt instrument bl.a. för att utveckla ny teknik för textilindistrin.

Hela ordförandeskapsprogrammet för den så kallade trion (Italien, Lettland, Luxemburg) finns nu tillgängligt. När det gäller forskning är Italiens prioritet att få till stånd ett särskilt program för samarbete inom medelhavsområdet.

16
jul | 01:08

En konferens som handlar om motsatsen till stora data

Det finns traditionella konferenser, o-konferenser, och så finns en kommaseparerad konferens, csv,conf. CSV står för comma separated values och är ett urgammalt sätt att skriva data i organiserad form. Det är ett unikt format då det kanske är enda formatet icke-utvecklare kan använda.

Namn	Plats	Ambition
csv,conf	Berlin	Motsatsen till Big Data

UK säger att de flesta öppna datakällorna är kommaseparerade, eller så kallad tabulär data. Konferensen csv,conf handlar om olika aspekter av detta format. Organisatörerna inleder med att hylla formatet – som man menar är så pass enkelt att barn kan läsa, förstå och använda. Det är så robust att filer från datorernas barndom funkar fortfarande. Men formatet går att utveckla, modifiera och ge en modern touch.

Using CartoDB to visualize two months in the life of gull Eric

Using CartoDB to visualize two months in the life of gull Eric

Man ska inte förledas att tro att det är enbart trivial data som vi talar om. Som sagt, en majoritet av världens öppna data är CSV. Ett bra motexempel, se denna visualisering av fiskmåsen Eric som är gjort med CartoDB, ett verktyg som skapar visualiseringar av CSV.

De flesta presentationerna på konferensen  handlar om hur vi tar CSV vidare och gör bättre saker. Jeni Tennison från Open Data Institute i London berättar att 90% av filerna på data.gov.uk är CSV, men att två tredjedelar av dom inte går att läsa maskinellt. Man jobbar därför att skapa standarder och beskrivningar för att öka användbarheten. Jeni ställer sig frågan: What if CSV were a native browser format, contained links, and could be linked like other online resources?.ODI har en analys av CSV-filer som är läsvärd, What is a CSV? A case study of CSVs on data.gov.uk

Jeni Tennison från ODI

Jeni Tennison från ODI

W3C har CSV on the Web Working Group som tar sig an moderna utmaningar för detta format. Mer exempel och lösningar finns på deras GitHub. Ett exempel är CSVLint.io som är en tjänst man kan använda för att kolla om ens fil är korrekt och läsbar.

Jeni tar upp en mängd olika delprojekt. Man jobbar med att skapa möjligheter att inkludera beskrivningar av data (metadata), schema (=regler) för att kunna validera att data är korrekt, datatyper, format på data, konverterare från CSV till andra filformat, etc. Eftersom en så stor del av världens datakällor är CSV så är inte denna utveckling oväntad. Samtidigt känns det lite konstigt. Kommer man inte med alla tillägg och utvecklingar till slut hamna i komplexa format, som XML och RDF? Försvinner inte CSV-fördelarna på köpet?

Norge har ett nationell datahotell för data som är CSV. Det är en intressant idé som vi funderar på om man borde gå vidare med även i Sverige. Det går att tänka sig att ett antal offentliga aktörer skulle uppfatta det som en praktisk hjälp för att enkelt kunna publicera öppna data. Att begränsa det till CSV skulle nog sänka tröskeln så att fler kan vara aktiva.

 

Sida 1 av 212

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter