Författararkiv: Anna Edwall

29
apr | 10:10

Ny app ska samordna flyktingmottagande!

Ett av de 16 innovationsprojekt som beviljades finansiering genom utlysningen Innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända omnämns av SVT. En app för att samordna flyktingmottagandet i Sverige. Projektledare Petruska Rogmark uttalar sig här!

 

26
apr | 11:37

Matbank ska dela ut matsvinn till sociala verksamheter

En matbank som ska dela ut matsvinn till sociala verksamheter, en digital plattform som ger dig möjlighet att donera till lokala gräsrotsorganisationer samtidigt som du shoppar på nätet och en metod där äldre elever hjälper yngre till bättre studieresultat. Det är några av de projekt som får finansiering genom Vinnovas satsning på social innovation.

Genom satsningen på social innovation finansierar Vinnova projekt som vill skapa sysselsättning, tillgängliggöra kunskap, främja sociala gemenskaper och öka människors livskvalitet genom inkludering.

– Initiativen vi nu stödjer har potential att utveckla innovationer som ger samhällsnytta, sprids och kommer till användning. Men det handlar också om nya affärsmodeller och nya sätt att finansiera social verksamhet, säger Anna Edwall, som är ansvarig för utlysningen på Vinnova.

Följande projekt får finansiering med mellan 300 000 och 500 000 kronor vardera för att utveckla och testa sociala innovationer:

Medicinsk tolk, Arildtuvan AB

En tolkförmedling vill förbättra integrationen av vårdutbildade personer i asylprocessen och samtidigt höja kvaliteten på tolkningen i den svenska vården.

Smart omsorg i Helsingborg, AB Helsingborgshem med Helsingborgs kommun

Ett samarbete mellan allmännyttan och den kommunala omsorgen för användning av nya digitala omsorgstjänster i hemmet för att hantera det ökade vårdbehovet hos en åldrande befolkning.

Språkcommunity för flyktingar och svenskar, Lingio AB, SUP46

En språk-app och ett språkcommunity som möjliggör för personer med inhemsk språkkunskap att bli språkcoacher och hjälpa flyktingar i Europa att lära sig språket i sitt nya land. Initiativet drivs av Lingio AB.

Uppskalning av Elevledarna, Didici Sverige, ProLab

En metod där äldre elever hjälper yngre till bättre studieresultat och samtidigt motverkar avhopp från skolan. Vinnova finansierar en uppskalning av projektet, som bland annat innefattar spridning till fler skolor.

Stockholms Matbank, Stockholms Stadsmission, Matcentralen

En central plattform och logistik för att distribuera matsvinn till ett stort nätverk av sociala verksamheter, och samtidigt skapa arbetstillfällen för personer som har stått utanför arbetsmarknaden en längre tid.

Plattform och digital mötesplats för gräsrotsprojekt, e-handel och online konsumenter, Hisekai En digital plattform och mötesplats som för samman gräsrotsorganisationer med webbutiker för att på så vis ge online-konsumenter möjlighet att följa, och donera till, lokala gräsrotsorganisationer samtidigt som de shoppar på nätet.

Our Normal, föreningen Familjevänner

En digital kontaktförmedling som bidrar till ökat antal sociala kontakter mellan familjer med barn med funktionsvariationer. Ett match.com för familjer till barn med funktionsvariation!

Diabetesberättelser – Pilot, Svenska diabetesförbundet tillsammans med ToldBy AB

En digital, mobil stödtjänst som genom storytelling hjälper unga med diabetes att hantera de krisreaktioner som en diagnos innebär.

Aidhedge – för ett effektivt bistånd utan onödiga valutarisker, Azote AB

Ett verktyg i form av en gratistjänst som hjälper välgörenhetsorganisationer att skydda sig från stora valutaförluster vid internationella pengatransaktioner. Initiativet drivs av Azote AB.

För mer information

Anna Edwall, 08-473 31 66, anna.edwall@vinnova.se

02
mar | 13:46

Vi kör innovationsworkshops!

Inom programmet Social innovation har vi denna vända testat ett lite nytt grepp för att utkristallisera vilka innovationsprojekt vi ska satsa på under 2016.

För en mer effektiv och transparent sållningsprocess tog vi emot och bedömde videopitchar löpande under en tre veckorsperiod i jan-feb. (Vi fick in runt 600 ansökningar under 2015 bland annat därför testar vi nu detta grepp.)

Ca 22 externa experter bedömde innovationsgraden i inkomna förslag. Detta resulterade i 40 innovationsprojekt som nu får chansen att skicka in en skriftlig ansökan, varav 20 innovationsprojekt kommer att beviljas finansiering.

För att öka samarbetsgraden och uppmana projekten att hitta synergier sinsemellan, och samtidigt passa på att lyfta perspektiv som är viktiga enligt oss, har vi denna gång erbjudit en innovationsworkshop för alla de 40 som gått vidare.

Under 2 dagar i februari varvades föreläsningar med workshops. Perspektiv på hållbara finansierings- och verksamhetsmodeller, effektmätning och innovationsprocessen lyftes fram och dissekerades av deltagarna. Det hela avslutades med att några initiativ fick pitcha sina projekt inför resten av gruppen.

Jag tror stenhårt på samarbete och ett agilt förhållningssätt när det kommer till dessa frågor!

Inför nästa utlysning har vi en idé (obs ej beslutat om ännu!) om att crowdsourca teman från er därute och kanske erbjuda stödcheckar från inkubatorer jämte sedvanlig finansiering. Detta för att aktivera alla inkubatorer i arbetet med det sociala kontraktet och allas vårt gemensamma.

Vi vill arbeta mer användardrivet i olika nivåer helt enkelt. Hör gärna av dig om du har några idéer. Vi återkommer hursomhelst med nya erbjudanden.

 

 

02
mar | 13:23

Tävling för att främja integration!

Europeiska kommissionen har i samarbete med NESTA just lanserat en tävling för att främja integration och hjälpa människor som befinner sig på flykt. Jag har diskuterat satsningen med Nesta under planeringsfasen då de följt arbetet med vår satsning Innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända.

”The European Commission is looking for innovations in products, technologies, services and models that can help to build inclusive communities and realise the potential contribution of refugees and migrants. Ideas can relate to any aspect of the reception and integration process.”

Läs mer om tävlingen här!

16
feb | 15:12

Vi får vad vi ber om! Om beställarförmåga och sociala klausuler

De allmännyttiga bostadsbolagens fastighetsbestånd representerar drygt 820 000 lägenheter (18 % av Sveriges totala bostadsbestånd). Av dessa allmännyttiga bostäder är ca hälften uppförda under det s.k. Miljonprogrammet varav ca 240 000 kvarstår att renovera. Renoveringen pågår löpande. Tillsammans med nyproduktion och fastighetsförvaltning omsätts stora pengar bland SABOs medlemsföretag.

Tänk om en beställning av denna renovering kunde innehålla en social klausul?

Med initiativet Social innovation inom allmännyttan har SABO tillsammans med Sustainable innovation utvecklat en metod för att stärka de allmännyttiga bostadsbolagens samhällsansvar, öka delaktigheten bland hyresgästerna och minska beståndens sociala problemställningar. Metoden adresserar frågor såsom otrygghet, hög arbetslöshet, oattraktiva områden, integrationsproblematik, brottsstatistik såväl som omflyttning, låga fastighetsvärden m.m. genom att engagera alla parter involverade i dessa boenden i att tänka nytt tillsammans. Metoden ska vara applicerbar nationellt så att hela landet kan dra nytta av de innovationer som uppstår.

Initiativet, och modellen, konstaterar att det för att skapa grogrund för sociala innovationer inom allmännyttiga bolag krävs en kommunal vilja, lyhörd och kunnig styrelse, engagerad ledning och en bra boendedialog. För att skapa dessa förutsättningar har alltså modellen tagits fram.

9 bolag har involverats i detta första steg, förhoppningen är att kommande år utvidga detta till att omfatta 40-60 allmännyttiga bolag. Tänk den beställarförmågan.

What’s in it for Sweden?

Ökat fastighetsvärde, ökad dialog och trivsel, ökad förståelse för fastighetsägarens förvaltning, minskad skadegörelse/omflyttningar/vräkningar/hyresförluster, minskad segregation, ökad sysselsättning, minskade kommunala kostnader…. Finns många spännande värden att följa upp på.

Jag anser det vara positivt med en insats med ambition att rucka strukturer. Som inte skriker efter svar utan faktiskt tittar närmare på vad vi egentligen ber om. Också positivt att fokusera på bolags samhällsansvar och samtidigt verka ”bottom-up” med att involvera/aktivera hyresgästerna.

Ska bli spännande att följa detta initiativ.

Sida 2 av 712345...Sista »

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter