Författararkiv: Anna Edwall

20
nov | 11:54

VINNOVA finansierar innovation som ska ge snabbare etablering av nyanlända!

Matchning av kommunernas rekryteringsbehov med nyanlända som har högskolekompetens, ett program för att fånga upp personer som har varit företagare i sitt hemland och utveckling av ett innovativt beslutsstöd för bedömning av asylsökandes utsagor. Det är några av de projekt som får finansiering av genom Vinnovs satsning Innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända.

Projekten får finansiering genom en ny satsning där ideella organisationer, företag och offentlig sektor kunnat söka medel för att utveckla nya lösningar och samarbeten som kan minska den sociala utsattheten för människor på flykt eller som kan bidra till snabbare och bättre etablering i Sverige för nyanlända.

– Projekten ska testa nya idéer i verkligheten och om resultaten blir lyckade ska lösningarna kunna spridas och användas i större skala. Vi ser att det finns många bra idéer som har potential att göra stor nytta både för samhället och för enskilda människor, säger Anna Edwall, som är ansvarig för utlysningen på VINNOVA.

Exempel på vad några av projekten vill åstadkomma:

 • Snabbare och kostnadseffektivare insatser i flyktingkriser
  • Innovativt verktyg som förbättrar UNHCR:s krigsinsatser.
  • Lunds universitet, UNHCR, IB i Oslo
 • ”Rehabilitering för flyktingar med krigstrauma.
  • En innovativ metod med en kombination av naturbaserad rehabilitering och arbetsträning i företag.
  • Sveriges lantbruksuniversitet och Arbetsförmedlingen
 • Sammanföra människor och skapa relationskapital
  • En innovativ skalbar modell och teknisk plattform som sammanför människor som vill bli bättre på svenska med människor som pratar flytande svenska över en hemlagad middag
  • Invitationsdepartementet och Antonia Ax:son Johnsons Stiftelse för Miljö och Utveckling
 • En rättssäker asylprocess med människan i fokus
  • Innovativt och vetenskapligt baserat beslutsstöd för bedömning av asylsökandes utsagor
  • Göteborgs universitet och Migrationsverket
 • Smartare kommunikation mellan volontärer, migranter och myndigheter vid krislägen
  • Innovativ kostnadsfri webbapplikation för att kommunicera mobilt med volontärer och migranter, samt förstå behov från samverkande aktörer i mottagande och integration
  • FRONTIT AB med Malmö Stad, Refugees welcome mfl involverade

Återkommande teman som vi kan se i ansökningarna är snabbspår och matchningstjänster, digitala lösningar (språkstöd, interaktion, information och kommunikation), säkerhet i asylprocessen, rehabilitering, relationer

Sammanfattningsvis kan vi säga att vi imponeras över så många nya samarbeten på så kort tid. Alla ansökningar hade bra delar och vi hoppas att de som inte beviljas finansiering av oss hittar andra vägar att bli till verklighet eller växa.

Totalt finansierar vi 16 projekt. Läs mer om dem under ”nyheter” här.

11
nov | 11:32

Nu öppnar Matmissionen!

Nu öppnar Stockholms Stadsmission Nordens första sociala matbutik, Matmissionen i centrala Rågsved. Butiken har som mål att tillvarata över 200 ton överskottsmat under 2016. Förutom att butiken i sig är en social satsning kommer eventuella intäkter från butiken gå till att utveckla Stockholms Stadsmissionens arbete med arbetsintegration och matsvinn.

Jag tycker att detta initiativ (som vi är med och finansierar uppstarten av) är intressant ur ett antal aspekter:

 • Att företag tar ansvar och verkar för social samhällsnytta, samtidigt som de såklart ser en affärkritisk vinning i det. Fler företag behöver ställa om sina modeller!
 • Att civilsamhället använder sin insikt i målgruppen till att kicka igång en handlingskraftig och nytänkande lösning.
 • Samarbetet mellan näringsliv och civilsamhälle skapar dessutom förutsättningar för fler och nya idéer över tid (samhällsnytta och affärsnytta!)
 • Etablerade aktörer är engagerade – det gäller att ha nycklarna med sig!
 • Initiativet är ett pilotprojekt, men modellen går att skala och sprida vilket möjliggör stor nytta på sikt (både samhällsnytta och affärsnytta)

Vi kommer att skriva mer om Matmissionen framöver, stay tuned!

Matmissionenlogo

10
nov | 16:31

Framtidssäkra våra barn!

Johan Wendt och Tor Moström är grundare till det sociala företaget Curly Bracket. Ambitionen är att förse barn med välbehövliga kunskaper i en digitaliserad nutid och framtid. Med böcker, digitala läromedel samt föreläsningar inspirerar de människor att lära sig datalogiskt tänkande.

 1. Varför är social innovation viktigt?

Flera av samhällets grundpelare av idag grundar sig i sociala innovationer – skolsystemet till exempel. Samhället behöver social innovation!

 1. Vad gör ert projekt intressant?

Vi vill framtidssäkra våra barn och unga genom att förbereda dem för framtiden – lära ut de kompetenser som behövs för framtida arbetsliv. Programmering och datalogisk tänkande är nyckeln. Programmera handlar inte bara om att skriva kod, det är endast ett sätt att utrycka sig. Vår bok ”Den gömda koden” är ett nagelbitande äventyr, men också en faktabok där läsaren introduceras till principer och övningar inom datalogiskt tänkande, ett tankesätt som är grunden för att lära sig programmera och som idag anses lika viktigt som att kunna läsa, skriva och räkna.

 1. Vad fightas ni för?

Att alla barn har samma tillgång till kunskap och lärande.

Läs mer om projektet och den första boken ”Den gömda koden” här!.

09
nov | 16:30

Tech för att lösa flyktingkrisen?

Jag fick tips om ett blogginlägg från Washington Posts innovationsblogg om hur tech kan (skulle kunna) vara en del i att lösa flyktingkrisen. Intressant att se hur en mobilisering av området kan bidra till nytta på sikt. En ny digital lösning ”bara för att” är kanske inte vad jag fiskar efter, men en digital lösning med primär intention att t ex korta etableringstiden för nyanlända kan ju potentiellt nå en massa människor och påverka stort i frågan, utan att det behöver dra alltför mycket resurser i vare sig utveckling eller drift.

Utdrag ur inlägget:

”The Tech sector’s best innovations for solving the Syrian refugee crisis

In response to the heart-rending scenes of tens of thousands of Syrian refugees making their way to Europe by any means possible to escape a dangerous conflict zone, there are finally the first signs that Silicon Valley’s top thinkers are starting to rally behind the cause.

In response to President Obama’s recent shout-out to Silicon Valley to do more to solve the refugee crisis, a handful of high-profile technology companies — Kickstarter, Twitter, Airbnb and Instacart — are working to adapt their platforms and technologies to help solve the refugee crisis. Twitter, for example, is going to enable early rollout of its new donation product to allow humanitarian NGOs to raise money on its social media platform. And Airbnb is going to offer free housing credits for aid workers in areas most affected by the refugee crisis.”

Hela artikeln/blogginlägger finner du här!

VINNOVA supportar ett hackaton på samma tema som går av stapeln nu i efter årsskiftet. Hör mer om Refugee Tech här.

 

 

05
nov | 11:17

Varför social innovation?

De 22 projekten som finansieras i utlysningen Social Innovation 2015 har fått 3 frågor att besvara om social innovation. Under kommande 6 månader kommer du att få lära känna projekten – och samtidigt bli lite smartare på vad social innovation egentligen handlar om.

 

“Det handlar om människor”

Låt mig börja med att presentera Thomas Sundén, projektledare för projektet “Innovation inom almännyttan”.

Ett projekt med syfte att att ytterligare stärka de allmännyttiga bostadsbolagens samhällsansvar, öka delaktigheten bland hyresgästerna, minska beståndens sociala problemställningar och ta fram en metod för sociala innovationer som adresserar de nationella sociala samhällsutmaningarna så att hela landet kan dra nytta av dessa och nya sociala innovationer.

 1. Varför är social innovation viktigt?

Social Innvoation är viktigt eftersom det är i den sociala innovationen som den verkliga samhällsutvecklingen sker. Som VD:n för ett allmännyttigt bostadsbolag yttryck det ”Det är viktigare att se människor än balansräkningar växa”.

 1. Vad gör ert projekt intressant?

Att skapa en metod för att stärka sociala innovationer inom SABOs (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) 380 medlemsbolag har möjlighet att ge effekt på sociala innovationer över hela Sverige. Det är dessa bolag som redan idag har en direkt relation till hyresgäster i 1 miljon hyreslägenheter och därmed är nyckelspelare till att skapa riktig förändring. Som kommunalt ägda bolag delar vi alla på den sociala avkastning som projektet skapa. Bolagere bär vidare på en förståelse för vikten av att ta sitt samhällsansvar, och de ger en fantastisk plattform för att sprida kunskap om vikten av sociala innovationer.

 1. Vad fightas du för?

Vi vil aktivera en kärntrupp av SABOs medlemsföretag till arbetet att skapa en nationell modell för social innovation med fokus på boende, sysselsättning, integration och trygghet.

Läs mer om projektet här!

Sida 5 av 7« Första...34567

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter