Författararkiv: Anna Edwall

28
okt | 11:38

Vad är socialt i sociala innovationer?

Entreprenörskapsforum bjöd häromdagen in till lanseringen av policysammanfattningen Vad betyder social i sociala innovationer? Detta då de ser ett ökat intresse och medvetenhet, både i Sverige och internationellt, för sociala innovationer och samhällsentreprenörskap som bidrar till en positiv samhällsutveckling. I policysammanfattningen ges en översikt av den befintliga forskningen och en diskussion kring sociala innovationers roll i samhällsekonomin.

På seminariet diskuterades:

  • Vad är sociala innovationer?
  • Hur bidrar sociala innovationer till en positiv samhällsutveckling?
  • Vilka nya innovativa former för social finansiering finns?

exempel 27 oktanna edwall 27 oktseminarium 27 okt

Jag berättade om VINNOVAs program Social innovation och den roll vi spelar i utvecklingen av området. Bland policyrekommendationerna som lyftes i rapporten förekom flera förslag som vi redan är inne på, t ex tävlingar (alla våra utlysningar inom programmet Social innovation har ett liknande format, samt en tidigare innovationstävlingsutlysning), utfallskontrakt (finansierar ett test i utlysningen FRÖN), offentliga upphandlingar (finansierar ett test i utlysningen Social innovation). Vi har även finansierat en strategisk innovationsagenda för forskningsområdet social innovation och har ett samarbetsavtal med SKL för området i stort. Med mera!

Thats all folks!

 

28
okt | 11:16

Har du tips på sociala innovationer?

I samband med konferensen SI Summit – Shaping a Nordic model for social innovation den 24-25 november i Malmö startar Mötesplats Social Innovation en satsning på att lyfta fram goda exempel på sociala innovationer. Det gör de genom att lyfta fram 10 sociala innovationer i en utställning på konferensområdet.

Jag kommer att delta i en panel under konferensen. Temat för den sessionen är Samverkan och finansiering för integration.

 Har du förslag på en innovation eller vill läsa mer om panelen/konferensen? Kolla in här!

 

 

 

 

26
okt | 15:28

Nu är sociala innovatörerna på banan!

Den 16 september genomförde VINNOVA det första programlabbet inom social innovation. 35 projektledare från de 22 projekt som finansieras under 2015 deltog.

Syftet med dagen var att utforska vilka behov och utmaningar som projekten står inför, och utifrån dessa lärdomar skapa ett antal konkreta och praktiska verktyg för social innovation. Och det kanske viktigast av allt: projekten lärde känna varandra och kunde utbyta erfarenheter!

Programlabb 1 Bilder

Gitte Mikkelsen från danska konsultföretaget Antropologerne ApS delade med sig av sina erfarenheter och kunskaper kring användarinkludering. Hon menade att det enda sättet att verkligen förstå ett behov och skapa en effektiv lösning är att engagera de människor som faktiskt påverkas av projektet.

De 22 projekten i social innovation 2015 har valts ut av VINNOVAs externa expertgrupp. Under de sammanlagt tre programlabben kommer projekten att erbjudas stöd och inspiration för att utveckla och stärka sina projekt att bli till fullskaliga sociala innovationer, som kan spridas och komma till allmän användning.

Nästa labb går av stapeln den 12 november. Mer information om labben och projekten kommer löpande att presenteras här på bloggen.

 

14
okt | 14:43

Mikael Damberg uppmärksammar vår utlysning

Mikael Damberg och Expressen-TV besökte VINNOVA häromveckan för att höra mer om vår utlysning Innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända. Se mig och innovationsministern intervjuas här!

anna_edwall_expressentv-004

Foto: Expressen-TV

30
sep | 09:26

”Det behövs banbrytande lösningar utanför de redan upptrampade stigarna”

Jag skriver i Sydsvenskan om behovet av nya metoder och lösningar för att ta oss an sociala utmaningar, och hur VINNOVAs satsning på social innovation kan bidra:

Det behövs banbrytande lösningar utanför de redan upptrampade stigarna

Sida 6 av 7« Första...34567

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter