Författararkiv: Anne Lidgard

27
sep | 18:15

TechCrunch Disrupt San Francisco 2013

P1060507

The Future of Higher Education: Lt. Governor Gavin Newsom (State of California) and Sebastian Thrun (Udacity)

En av höstens stora teknikmässor här i San Francisco är TechCrunch Disrupt. Över 200 olika startups slogs om uppmärksamheten under tre dagar i San Francisco 9-11 September. Det höga biljettpriset på $3000 gör att det sker en naturlig gallring bland besökarna – endast de som verkligen har intresse av det nyaste och det vassaste tar sig dit, vilket naturligtvis ökar attraktionsvärdet för utställarna.

I den sk Startup Alley samsas områdesspecifika paviljonger med nationella, som till exempel Networking, Social, Health, Education osv., resp Irland, Brasilien, Skolkova, — och i år för första gången även en nordisk paviljong. Vi nordiska myndigheter med verksamhet här i Silicon Valley (för Sveriges del är det jag i gott samarbete med Almi hemma i Sverige) har under våren närmat oss varandra och planerar nu ett mer omfattande samarbete framöver i syfte att underlätta för startups i våra respektive länder att dra nytta av Silicon Valleys ekosystem. Som en första insats ordnade vi en Nordic Week, där ett centralt inslag var delta i TechCrunch Disrupt. 11 startups från de nordiska länderna (inkl. ett från Estland) ställde ut under tisdagen, och hade gott om tid övriga dagar att kolla konkurrensen och knyta värdefulla kontakter. Från Sverige deltog Yubico som erbjuder produkter för säker kommunikation över Internet, samt Shpare som genom sina tjänster kan göra mässor till mycket effektivare mötesplatser.

The Nordic Pavillion

Den nordiska paviljongen

Samtidigt som det är en febril verksamhet och nätverkande i utställningsområdet pågår intervjuer, sk ’Fireside Chats’, och paneler inne i plenumsalen, med kända ikoner från tech-industrin, som t.ex. riskkapitalisten Vinod Khosla, Yahoos vd Marissa Mayer, Facebooks Mark Zuckerberg för att nämna några. 30 startups utvalda i hård konkurrens får också chansen att presentera sina företag från scenen. En av de mer disruptiva tyckte jag var Ossia som tagit fram en teknik för att ladda t.ex. mobilen helt trådlöst.  En annan kul demo var när man jämförde kakor bakade på riktiga ägg och vegetabiliskt framställda ägg.

Internet of Things, eller snarare: Internet of Everything börjar också bli vanligare i praktiska tillämpningar – t.ex. genom prylar som sitter ute i markerna och kontrollerar odlingsklimatet – jfr Soil IQ. Mitt på utställningsgolvet hade Chevrolet en stor monter – de har nu i likhet med exvis Ford öppnat upp sina API-er – i syfte att verkligen skapa The Connected Car. Helgens Hackathon var på det temat. Annars är det en tydlig trend också hur sk wearables växer i omfattning, flertalet med hälso och livsstilsinriktning. En hel del drönare fanns också att se, vissa lika små som min mascarapenna. Överhuvudtaget är robotik hett som område.

De blir bara mindre och mindre...med HD-kamera!

De blir bara mindre och mindre…med HD-kamera!

En annan tydlig trend som håller i sig är SoLoMo, dvs. Social, Local och Mobile i kombination som bas för tjänster och appar (Local, som i lägesbestämt, alltså). Det är också väldigt påtagligt hur just tillgången till sociala medier och den information som man öppet kan finna om individer ligger till grund för allt fler tjänster – som t.ex. i svenska Shpare – där man kan matcha fram mässkontakter genom att profilera besökarna i förväg tack vare Facebook, LinkedIn osv…och Big Data analytics naturligtvis.

Jag kan verkligen rekommendera er att kika på videosnuttarna från konferensen som finns tillgängliga på TechCrunchs egen webbsida. Både roliga och lärorika. Kan absolut användas i samband med events hemma i Sverige som inspiration till vidare diskussion.

Följande bolag deltog: Lapio (DK), Yubico (SE), Aims Innovation (NO), Planday (DK), Admittor (IS), ActivityStream (IS), AddWish (DK),  Joberate (FI), Fabulonia (ES), Shpare (SE) and Signicat (NO).

Den nordiska veckan var delvis finansierad genom Nordic Innovation (inom ramen för Nordiska Ministerrådets program)

Mässhallen

 

28
jun | 02:20

Stanfords nästa steg inom digitalt lärande

Jag har i en tidigare blogg skrivit om MOOC och den snabba utvecklingen, och sedan dess har jag också följt den spirande debatten i svenska medier om detsamma.
Nu förbereder Stanford nästa steg när det gäller området.
Inspirerat av tidigare tvärvetenskapliga forskningscenter som BioX mfl. skissar man nu på det som går under arbetsnamnet e.school. Jag fick ett helt färskt utkast i min hand i går av Mitchell Stevens, en central person för utvecklingen här på Campus, och som också besökte Stockholm tidigare i år och då höll ett seminarium på VINNOVA.

Jag citerar:
”The mission of e.school is to build the science and practice of digital learning.
e.school integrates the varied cognate domains of learning knowledge throughout Stanford; catalyzes empirical research on digital learning as a global public good; trains the teachers, scientists, engineers, policy makers and entrepreneurs who will build education’s digital future; and convenes critical transnational discussions about the ethics and politics of education in the digital era.”

Som vanligt när det gäller Stanford så väljer man att axla en ledarroll. Att se till att en utveckling som digitalt lärande sker öppet och i största möjliga mån skapar allmänna nyttigheter (public good) har varit ledstjärnor alltsedan universitetsledningen gjorde området till en strategisk angelägenhet och tillsatte en vicerektor för Online Learning, John Mitchell, för ett år sedan.

I korthet planerar man följande två huvuduppgifter:

1. Att fostra och utveckla vetenskapen om, samt forskarna, lärarna och ingenjörerna i digitalt lärande
2. Att skapa en ekologi för digitalt lärande

Det ligger nära till hands att börja fundera över om det finns anledning att även på hemmaplan kraftsamla på liknande sätt, t.ex. i samarbete mellan flera lärosäten.
Från Stanfords sida har man signalerat att det nu också öppnas upp goda möjligheter för att utveckla samarbeten med e.school inom hela spektrat som fältet spänner över. Särskilt när det gäller det sk Lytics Lab, dvs där man ska strukturera upp och analysera den data som kommer ur de digitala läromedlen, är man intresserad av att åstadkomma så stor mångfald som möjligt, i syfte att utveckla vetenskapen om lärandet (the Science of Learning).

Det senare området innebär att man vill föra samman näringslivet med forskningen på liknande sätt som man sedan tidigare så framgångsrikt gör inom livsvetenskaperna och de tekniska områdena, genom bl.a. sk affiliates programs, samverkansforskning, och också med filantropiskt inriktad verksamhet.

Det finns stor innovationspotential framöver, det lilla vi redan har sett med bl.a Coursera, Udacity och senaste avknoppningen NovoEd från Stanford är bara några exempel på VC-finansierade avknoppningar som ägt rum det senaste 18 månaderna.
Tänk bara på den open-source-plattform som nu finns tillgänglig genom att Stanfords Class2Go och MIT/Harvards EdX slås ihop, och tänk Linux.
Åtskilliga möjligheter att skapa värde öppnar sig. Finns ingen anledning till varför inte de svenskutvecklade verktygen skulle kunna nå en global marknad. Vi har ju dessutom en relativt lång erfarenhet av digitala läromedel. Det gäller att bestämma sig och sedan satsa. Vi är bara i början av en massiv utveckling. Glöm Jante!

Utkastet går att ladda ner här: e.school

25
apr | 06:15

CleanTech Open 2013

Det är med stor nyfikenhet som jag närmar mig Xerox PARC i dag på morgonen, där eventet ”2013 National Briefing – The State of Cleantech – A Discussion on How To Get Your Brilliant Cleantech Idea To Market” äger rum.

CleanTech Open är väldens största Cleantech-accelerator, men det är också en tävling. Varje år tar man emot över 300 ansökningar från CleanTech startups inom följande sex kategorier:

  • Energigenerering,
  • Energidistribution och lagring,
  • Energieffektivitet, Kemikalier och avancerade material,
  • IKT,
  • Energisnåla byggnader,
  • Transport,
  • Jordbruk, vatten, och avfall.

Minst en tredjedel av de sökande brukar antas till programmet som varar i ca 6 månader, och får då förutom utbildning med hjälp av ikoner som Steve Blank och andra namnkunniga experter, även exponering mot investerare, coachning och mentorskap. Samtidigt tävlar caset mot de andra antagna och har möjlighet att vinna såväl kapitalinvesteringar som tjänster av allehandaslag, juridiska, marknadsföring m.m.

I november varje år äger Global Forum rum, då även finalister från nationella tävlingar inom Global Ideas Competition runt omkring i världen tävlar med de amerikanska företagen.

Detta började 2006 här i Silicon Valley, och har nu spritt sig över hela USA, organiserat i  8 regionala avdelningar. Men det är som sagt inte bara en amerikansk angelägenhet. Affärsidéer från 33 länder deltog under 2012. Dessa hade dock inte förmånen av att kunna genomgå acceleratorn på samma sätt som de amerikanska företagen.

Resultat hittills: 727 företag ingår nu i Alumni, ca 40% av dessa har fått extern finansiering, totalt över $800 M. Det hade varit intressant att även få ta del av andra siffror, som hur mycket de omsätter och hur många anställda, men det framgick inte.

Förutom att programmet presenterades så förekom även ett antal paneldiskussioner under förmiddagen. Bl.a. en som handlade om statens roll inom Cleantech när det gäller lagstiftning och regleringar.

Den kaliforniska modellen, som i flera avseenden är föregångare här i Nordamerika, har varit att inte detaljreglera, utan att göra vad man kallar marknadsbaserade ansatser. Linda Adams, fd Secretary Cal/EPA*, och som förhandlat åtskilliga avtal genom delstatssenatet åt ett flertal kaliforniska guvernörer (inkl. Schwarzenegger) säger: ”Let the innovators innovate, don’t pick the winners. Incentives are important. Use a flexible compliance model.” Med andra ord, detaljsstyr inte teknologierna, utan sätt till exempel utsläppstak osv. så väljer industrin det som fungerar bäst.

Intressant var också att höra hur staden Palo Alto valt att gå i bräschen och har tagit egna lokala initiativ för att begränsa växthusgasutsläppen. Man äger nu sina egna s.k. utilities, dvs allmännyttiga bolag för elförsörjning, vattenförsörjning, sophantering osv. och har lyckats med tricket att nå 100% kolneutral elförsörjning (se mer på http://www.cityofpaloalto.org/gov/depts/utl/residents/resources/pcm/carbon_neutral_portfolio.asp)

Man har också satt mycket aggressiva mål avseende växthusgasutsläpp generellt, samt är första stad i Kalifornien som infört feed-in-tariffer för vanliga medborgare (sedan april 2012).

När det gäller entreprenörskapet inom CleanTech så sägs det att dippen efter hajpen har haft en ganska välgörande effekt, så tillvida att en del riktigt dåliga projekt rensats bort. Man har också lärt sig mycket om industrin och dess speciella utmaningar, vilket gör att det nu är kvalitetsmässigt bättre processer, såväl från entreprenörshåll, som från investerarhåll. Man förstår svårigheterna bättre, förstår ledtiderna, kan sätta förväntningarna rätt. En lärdom har varit hur värdefulla de strategiska industripartnerna är för att nå framgång. Dessa bör alltid finnas med i investeringsstrategin, menar Mathew Scullin, CEO för Alphabet Energy, som utvecklar teknik för att förvandla spillvärme till el mha kiselteknologi, alltså analogt med solceller, fast med värme istället. http://www.alphabetenergy.com/index.php?action=products.

 

 

* The California Environmental Protection Agency (Cal/EPA) is a state cabinet-level agency within the government of California. Cal/EPA is composed of six departments, boards and offices responsible for environmental research, regulating and administering the state’s environmental protection programs, and fulfilling hazardous cleanup

 

03
apr | 06:28

Universitetsforskning på väg att kommersialiseras

University_of_California_seal

University of California System-Wide Technology Transfer Forum: Opportunities for Commercialization and Partnering. Det är namnet på en konferens som ordnas varje år av University of California (UC) för att främja nyttiggörande av den forskning som bedrivs på de 10 olika lärosätena runt omkring i Kalifornien. UC Berkeley, UC Davis, UC San Francisco och UC Santa Cruz är de i gruppen av delstatliga universitet som ligger i Silicon Valleys närområde, dvs inom 1,5 timmar från den internationella flygplatsen SFO. Ca 200 personer har samlats idag på ett hotell strax söder om flygplatsen. Det är riskkapitalister, affärsänglar, IP-konsulter, forskare, mfl. Dagen är till för att låta dem som har fått UC:s verifieringsbidrag (Proof of Concept) på $125 000 få presentera sina projekt. Finansiärerna kommer för att snappa upp senaste nytt och för att tidigt komma i kontakt med framtida investeringsmöjligheter.

Jag lyssnar på fantasieggande presentationer om självläkande polymera material, rakhyvlar med supervassa kiselblad som samtidigt kan blåsa luft och droppa ut after-shave, botemedel för antiinflammatoriska lungsjukdomar, full-duplex bredbandsradio, nästa generations battericeller (Li-S med S-GO nanokompositkatoder), osv. Ganska brett, med andra ord.

20130402-230938.jpg

Den första paneldiskussionen handlar om hur man ska främja ett större entreprenörskap i den akademiska miljön. Det märks tydligt att mycket av det som man tar för givet på Stanford, både vad gäller kultur och praktiska entreprenörskapsprogram, är betydligt mindre utvecklat i UC-systemet, även om det görs mycket även där. Man har skapat inkubatorer, accelereratorprogram, mentorskap, inspirationsaftnar, mm. Man experimenterar med olika former, och det är helt decentraliserat, dvs varje universitet har sina initiativ. Jag slås av hur mycket man engagerar f.d. studenter i arbetet, t.ex. använder alumni som föredragshållare, mentorer osv. En annan trend den senaste tiden är att fokusera mer på studenterna när det gäller entreprenörskap. I San Diego har man dessutom nyligen skapat en investeringsfond tillsammans med några VC-aktörer för att kunna överbrygga de tidigare faserna, liknande den som jag tidigare har sett på Imperial College i UK. UC Davis som ligger strax utanför Sacramento har ett tredagarsprogram flera ggr om året som är öppet för såväl studenter, doktorander och forskare, även från andra universitet (t.ex. från Sverige). Syftet är att ge forskare insikter och verktyg som behövs för att effektivt kunna kommersialisera sina forskningsresultat. Kanske något för våra svenska innovationskontor att titta litet närmre på: http://entrepreneurship.ucdavis.edu/bizdev.php

I det andra panelen diskuteras hur crowdfunding alltmer kommer in också som ett sätt att finansiera delar av forskningen, och hur techtransfer-kontoren experimenterar med formen för att validera en affärsidé. Om flera nappar är det större chans att det också finns en marknad för produkten framöver. En ny lag kommer snart träda i kraft i USA som gör det möjligt att också använda det som emissionsverktyg för företag. Det ska onekligen bli spännande att följa den utvecklingen. Peter Svensson har skrivit om detta på annan plats här i bloggen, jfr 14 nov, ”Crowdequity – första exiten”.

I pausen pratar jag med en av forskarna som nu har fått tjänstledigt från sin professur på Berkeley för att utveckla sitt nystartade företag. Att kunna få tjänstledigt, sk industrial leave of absence är numera vanligt, dock är det ovanligt att kunna få vara borta längre än ett år. Universiteten ser dock att det kan finnas en stor uppsida. I synnerhet på Stanford så har man länge värdesatt det nätverk som den tjänstlediga utvecklar, och som senare kan komma undervisningen och studenterna till nytta. Men det finns ett viktigt ekonomiskt incitament också, då framgångsrika entreprenörer också har en tendens att bli generösa donatorer. Donationer spelar en viktig roll här i USA. Det genomsyrar verkligen allt, från barnens lågstadieskola till forskningsinfrastrukturen på universiteten.

 

17
feb | 19:32

Nätverkandet i dalen

Silicon Valley Entrepreneurs and Startups

Silicon Valley Entrepreneurs and Startups

 

Det är lördag morgon, klockan är knappt 9, och möteslokalen är redan fullsatt. Ett intensivt sorl möter mig när jag kliver in i salen nere i Santa Clara. Det är nätverket Silicon Valley Entrepreneurs and Startups som ordnar ett av många sk. Meetups. Idag är det Pitch and Demo Day.

Formatet är standardmässigt: ett antal entreprenörer får presentera sin produkt eller affärsidé, en panel bestående huvudsakligen av affärsänglar kommenterar, och betygsätter på slutet. En sponsor, idag NephoScale som vill ta upp kampen med Amazon, bjuder på mat och dryck. En annan sponsor, Innospring, en inkubator och investerare med kinesiska kopplingar står för lokalen.

Silicon Valley Entrepreneurs and Startups påstår att de är världens största Meetup-nätverk, med över 8500 medlemmar. Jag har knappt satt mig ned förrän killen som sitter framför mig vänder sig om, presenterar sig och berättar om vad han jobbar med. Han lyssnar sedan intresserat på mig och vad jag gör, vi växlar några reflektioner om hans produkt, livet i dalen, Sverige. Strax avslutar vi samtalet, och han vänder sig över gången och pratar med nästa person. En stund senare observerar jag hur han nu går omkring och pratar med folk: en typisk Silicon Valley-nätverkare. Stereotyperna existerar verkligen.

Idag har jag lyssnat på allt från system för elektroniska remisser till appar som håller ordning på vad du har i garderoben (enligt en undersökning har brittiska kvinnor värden på över 5 miljarder dollar av oanvända kläder i garderoben!). Kvalitén både på pitcharna och på idéerna är onekligen mycket varierade. Publiken består av ca 250 personer, varav uppskattningsvis 10% är kvinnor. Minst hälften verkar ha asiatiskt ursprung. Man är här för att kolla läget, hitta sitt nästa jobb, hitta någon att jobba med, få första kontakten som kan leda till finansiering, få idéer till nästa stora grej. Många sitter och lyssnar, men många står också utanför lokalen och pratar med folk. Egenlligen inte konstigare än vad som sker på många andra platser, så även i Sverige. Det är bara det att allt här är mycket mer. Många fler entreprenörer, många fler möten, mycket större mångfald osv…

Det ordnas som sagt otroligt många träffar här, varje dag finns det ett stort antal att välja mellan beroende på vad man är intresserad av, t.o.m. på helgerna. Så är det här i dalen. Hur gör man då för att hitta relevanta möten? Ett tips om du har planer på att resa hit är att kolla i förväg på www.meetup.com. Där finns det mesta. Och försök även att gå på någon av Churchill Clubs träffar. De brukar hålla hög kvalité, med bra talare, och säljer därför slut rätt tidigt.

Och om det inte räcker med träffar på vardagarna, så kan du t.o.m. gå på bergsvandring på söndagmorgnar som inkluderar en 30 minuters Pitching-session på toppen. Förena nytta med nöje!

 

 

Programmet för det här mötet finns på http://www.sventrepreneurs.net/events/74895692/

 

Sida 5 av 8« Första...34567...Sista »

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter