Författararkiv: Anne Lidgard

20
dec | 06:25

MOOC och innovationstakten i världen

Juldekorationer gjorda med 3D-printer

Bilden föreställer julgranssaker gjorda med 3D-skrivare. Foto: Ryan Nelson

Om man för några ögonblick bortser från vissa jobbiga aspekter som t.ex. att jordens klimatbalans har rubbats, eller att tjuvjakt på vilda tigrar riskerar att utrota dem före 2020, så är det en otroligt rolig och spännande tid vi lever i just nu.

Innovationspotentialen är enorm. Vi har stora utmaningar framför oss. Och andelen människor som aktivt kan bidra till att möta utmaningarna blir bara fler och fler. Aldrig förut har kunskap varit så tillgänglig som den är nu, och spridningen ökar dessutom oerhört snabbt. Bidragande orsaker är naturligtvis Internet, i synnerhet trådlöst Internet, webben, utbredningen av smartphones, sociala nätverk, och, något som vi bara har sett början av: ett snabbt ökande utbud av förstklassiga on-line-kurser och föreläsningar.
Branschen kallas för MOOC, Massive open online courses. Men vad är nytt?

I Sverige var vi tidiga med IT-stödd distansundervisning. Långa avstånd skapar ett behov av att kunna nå studenter långt borta från centralorternas universitet, och därigenom underlätta valet att läsa vidare. Mittuniversitetet och Umeå universitet har haft nätkurser sedan 90-talet. Flera andra har också bidragit till ett stort utbud. Ett tag hade vi dessutom en särskild myndighet för detta, Myndigheten för Sveriges nätuniversitet.

Det som är nytt nu är det lilla tillägget ”OPEN”- dvs öppna för alla, oavsett förkunskaper. Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, vid Stockholms universitet var först ut i Sverige i våras med att erbjuda ett antal kurser som är helt öppna för alla utan förkunskapskrav. Man får inga poäng, dock, utan syftet är bl.a. att minska kunskapsklyftorna i samhället. Det andra är den explosionsartade tillgängligheten.

Stanfords ledning beslöt tidigare i år att ta ett rejält strategiskt steg i riktning mot fler onlinekurser. Tidigare i höstas infördes en ny tjänst, som vicerektor för onlineundervisning, på engelska ”Vice Provost for Online Learning”. Det som nu är en central del av universitetets strategi började dock som en gräsrotsrörelse, vilket också är i linje med universitetskulturen här. Redan förra hösten drog Venture Labs ca 40 000 studenter till en kurs i Tekniskt Entreprenörskap. Nu i höst gick det att läsa 16 gratis entreprenörskapskurser on-line här på Stanford. Dessutom finns det kurser i alla möjliga andra ämnen, vilket framgår av den dedikerade webplatsen online.stanford.edu.
Att Stanford låter en mångfald av olika plattformar för onlinekurser växa fram är en del av strategin. Experimenterandet med olika lösningar, t.ex. Open-source (Course2Go, Venture Lab) eller kommersiella (Coursera), är viktigt menar man. Först och främst handlar det om att skapa hög kvalitet i innehållet. Därefter väljer man den plattform som är bäst anpassad för ändamålet.
Vad kommer då universitetens roll att vara i framtiden? Vad är en examen? Kommer marknaden bestämma vilken kurs som är viktig i en cv? Kommer universitetens varumärke att fortsätta att väga tungt? Det är just dessa frågor som Stanfords ledning nu har tagit tag i, då man inser att utvecklingen inte går att stoppa.

Men åter till det roliga: vad betyder det att vem som helst, i vilken by som helst med tillgång till en billig smartphone, kan utveckla sina teknikkunskaper, delta i entreprenörskapskurser, få tidiga insikter i 3D-tryckning, osv. med samma lärare som på de bästa universiteten i världen? Samtidigt minskar priserna på byggklossar väldigt snabbt, sensorer, minirobotar, molntjänster, radioenheter osv. Det är inte längre förbehållet företag med god kassa att ta fram prototyper, utan du kan t.o.m. som privatperson börja snickra ihop prylar i garaget på din fritid. Och dessutom utbyta kunskap och tips med en hel värld av andra likasinnade. Internet of things är verkligen här! Och det mesta byggs just av hemmasnickrare. Än så länge. Vilket naturligtvis gör ”byggkloss”marknaden oerhört spännande. I år kommer många här säkert ha en 3D-skrivare under granen.

Helt klart kommer snart antalet personer som aktivt bidrar till nya innovationer räknas i miljarder. Det betyder också att om du har en idé, så är det ganska sannolikt att någon annan också har samma idé. Med andra ord blir det allt mer sant det som sägs här i dalen:

”There is no 1 billion dollar idea; there is just a 1 billion dollar execution!”

God Jul och Gott Nytt År till er alla!

Åter tillbaka vid tangenterna efter helgerna

03
dec | 06:45

Entreprenörskap – kan man lära ut det?

På RocketSpace, ett populärt tillhåll för innovationsentreprenörer

Är entreprenörskap medfött eller omfattar det egenskaper och färdigheter som man kan lära sig? Denna fråga dyker upp med jämna mellanrum i debatten. Senast nu antydde OECD:s rapport om det svenska innovationssystemet att sambandet mellan entreprenörskapsutbildningar och frekvensen för startups inte är klarlagt. Det finns visserligen ett stort antal studier, flera finns refererade i rapporten, som pekar på att de som har genomgått entreprenörsutbildningar är mer benägna att starta nya företag än kontrollgrupper.  Men OECD-rapporten lägger in en brasklapp och påpekar att man inte kan utesluta att det ffa är entreprenörssjälar som söker sig till dessa utbildningar.

Jag erkänner att jag inte har hunnit plöja igenom litteraturen, men det som verkar helt klart, nu senast omnämnt i studien som jag skrev om nyligen, är att en viktig attraktionsfaktor för Stanford – och troligen för Chalmers också – är dess entreprenörskapsutbildningar. Om vi nu för ett ögonblick leker med tanken att befolkningen verkligen delas upp i två delar: de som är födda entreprenörer och de som inte är det, så verkar åtminstone entreprenörerna dras till de lärosäten som visar intresse för deras medfödda natur, och de själva tycks åtminstone tro att det finns mer att lära. Vi kan dessutom göra antagandet att även när det gäller entreprenörer så är ett kritiskt antal av betydelse för lärande och korsbefruktning.

Så nyttofrågan kan i så fall reduceras till detta: blir det fler livaktiga växande företag genom att lärosäten samlar upp potentiella entreprenörer och låter dem träffa varandra under stimulerande omständigheter?

Silicon Valley beskrivs ofta som ett ekosystem med ett antal kritiska tillgångar. Ett stort antal entreprenörer (och nu menar jag verkligen de som bevisat sig, inte bara är födda… 😉 ) är helt klart en av dessa extremt värdefulla tillgångar. Jag har redan nämnt i en tidigare blogg att det finns ett stort antal entreprenörskapsutbildningar här på Stanford, och samtliga har serieentreprenörer, oftast kända personligheter från dalen, som kommer och deltar i undervisningen. Som elev får man insikter och förebilder genom skarpa fallstudier och dessutom vävs man på ett naturligt sätt in i nätverket här i regionen.

Jag tänker återkomma till den här frågan i senare bloggar, eftersom jag personligen är övertygad om att entreprenörskapsutbildningar är värdefulla. Frågan är mer hur man bäst ska utforma dem. Och vilka elever man vill rekrytera. Och hur nätverket ser ut runt omkring.

 

Länk till OECD-rapporten:

http://www.oecd.org//sti/innovationinsciencetechnologyandindustry/oecdreviewsofinnovationpolicysweden.htm

15
nov | 04:20

Stanfords effekter på ekonomin

Det diskuteras ju ofta vad universiteten kan spela för roll för det omgivande samhället. Som ett litet inlägg i den diskussionen vill jag tillfoga en nyligen publicerad rapport från Stanford: ”Impact: Stanford University’s Economic Impact via Innovation and Entrepreneurship”, av Charles E. Eesley och William F. Miller. För den som är intresserad av universitetens roll och effekter i samhället är det en högst relevant rapport, och man ställer sig genast frågan om det går att göra liknande analyser om våra svenska universitet.

Tidigare Stanfordstudenter och professorer har under många år bidragit till att det skapats åtskilliga företag: Nike, Cisco, Hewlett-Packard, Charles Schwab, Yahoo!, Gap, VMware, IDEO, Google, Netflix and Tesla är bara ett axplock av de kanske mest kända namnen. Den här studien försöker kvantifiera det värde som kan anses ha sitt ursprung från Stanford.

Studien i korthet: Man har skickat ut enkäter till Stanfords alumninätverk, dvs till 143 482 före detta studenter av totalt 191 332 nu levande personer med Stanfordexamina, från 1930-talet och framåt (bara det är tänkvärt!). Av dessa fick man 19% svarsfrekvens, tillräckligt stor för att kunna börja dra slutsatser, och några av dessa är:

  •  39 900 nu aktiva företag kan spåras tillbaka till Stanford. Om dessa företag tillsammans formade en fristående nation, skulle dess BNP motsvara en 10:e plats bland världens ekonomier. Dessa företag anses ha genererat ca 5.4 miljoner arbetstillfällen, och ca $2.7 biljoner (på engelska trillions) i inkomster.
  • 29% av dem som svarade säger sig vara entreprenörer och har antingen startat företag eller icke-vinstdrivande verksamheter
  • 32 % säger sig ha varit investerare, tidig anställd, eller styrelseledamot i en start-up.
  • 25% av professorerna (faculty) har själva startat företag.
  • 55% av dem som blivit entreprenörer de senaste 10 åren har särskilt valt Stanford pga sin entreprenörskultur (Jag vill här tillägga att Stanford dessutom har över 40 Nobelpristagare – det går alltså att kombinera).

Några intressanta fakta om effekter på närområdet:

  • Man uppskattar att 18 000 företag skapade av alumni har sina huvudkontor i Kalifornien, och omsätter ca $1.27 biljoner med ca 3 miljoner anställda.
  • Av dem som tog examen efter 1990, så startade 25% av dessa sina företag inom 36 km avstånd från universitetet.
  • 39% etablerade företag inom 10 mil från Stanford, dvs inom en timmes bilkörning.
  • 15% av deras icke-amerikanska graduate students (Masters och PhD) valde att stanna kvar i området. Tilläggas kan att sedan 1984 utgör dessa ca 44% av totalt antal graduate students. 2010 var antalet t.o.m. 56%!

Entreprenörskulturen är slående här på Stanford. Jag har försökt börja sätta mig in utbudet, och har hittills kommit fram till att finns över 40 olika entreprenörskapsutbildningar att välja mellan på campus. Men det räcker naturligtvis inte. Det är också slående hur professorerna själva är förebilder för kulturen, genom att själva ofta ha engagemang i nya företag utanför Campus. Som nämndes ovan: 25% av professorna. Universitetets förre rektor och nuvarande president Hennessy är själv en sådan förebild.

Hela studien går att finna på följande länk

http://db.tt/S1dtWXHl

30
okt | 04:13

Röster från Silicon Valley – Director’s cut

 

Inför VINNOVAs årskonferens gick jag runt och intervjuade folk här i Bay Area om vad som är hett just nu och hur de ser på framtiden inom Internet och IT. Medverkande på filmen är, förutom studenter från Berkeley och Stanford, riskkapitalisten Michael Borrus från X/Seed Capital, Entreprenörskapsprofessorn Burton H. Lee, vid Stanford Engineering, Martin Körling, chef för Ericsson Research här i Silicon Valley, serieentreprenören Mårten Mickos, CEO för Eucalyptus, Robert Smith, Director of Technology i Wallenberg Hall, David Wallerstein, Senior Executive VP på det kinesiska Internetföretaget Tencent, samt journalisten Miriam Jefferey Olsson som skriver Silicon Valley-bloggen i SvD.
Här kan ni nu se samtliga klipp – filmen är ca 12 minuter lång. Klippen är inspelade med vanlig kamera utan mick, så det är litet dogma över det hela. Hoppas att budskapen ändå går fram! Vore roligt att höra om någon har annan åsikt än de intervjuade, eller vill lägga till något.

18
okt | 06:08

Öppen data – några exempel på investeringar

Träffade idag Michael Borrus, grundare och delägare av X/Seed Capital, en VC firma här i dalen känd för att gå in riktigt tidigt i nya företag, som namnet antyder. Michael Borrus och hans kollegor tillbringar en hel del tid på universiteten, ffa Stanford, men även andra för att tidigt snappa upp idéer till nya företag. Flertalet av dem föreläser på universiteten och kommer därmed i kontakt med studenterna på ett naturligt sätt. Firman grundades 2006 och de är nu inne på sin andra fond, förvaltar ca $100 miljoner. Vi träffades, som man så ofta gör här i dalen, på ett café inne på Stanford, Bytes Café vid The Packard Building. Vi träffades första gången 2008, då på deras kontor på Sand Hill Rd. Numera har de flyttat därifrån, till Alpine Rd någon km därifrån. ”Sand Hill Rd is for the old VC’s” säger han och ler nöjt.
Vi pratar om Big Data, Molntjänster, integritetsfrågor, säkerhet mm. Mer om det i en senare blogg.

Jag passar även på att prata öppen data med honom, aktuellt nu på många håll, jfr VINNOVAS utlysning om detta samt mina kollegers bloggar. Det kunde vara roligt att höra vad för sorts företag som bygger på öppen data som fångat X/Seeds uppmärksamhet (och pengar!).
De har investerat i ett företag som heter Lex Machina, som har utvecklat ett program som plöjer igenom rättegångsprotokoll från patentmål, och som indexerar innehållet så att det blir sökbart och därmed analyserbart. På så vis bygger de upp en enorm databas över patentmål. Det baserar sig på en tolk för naturligt språk, och sedan har de lagt på diverse algoritmer.
Nyttan? Du kan t.ex. se hur en viss domare i vissa patentmål tolkar lagen och kan därmed optimera dina chanser till lyckat utfall när du lägger in en stämningsansökan. Självklart finns det andra tillämpningar på lut i framtiden.
Med tanke på hur flitigt förekommande patentmål är i det här landet och hur mycket pengar som står på spel kan det mycket väl bli en lukrativ tjänst!
Ett annat företag som bygger på öppen data som de har investerat i heter Precision Winds och ligger i Boulder, CO. Det utvecklar verktyg åt vindkraftsindustrin för att bättre förutspå vindvariationer och därmed få en effektivare styrning av vindsnurrorna. Utnyttjar öppen väderdata.

Sida 6 av 8« Första...45678

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter