Författararkiv: Erik Borälv

14
jan | 10:33

Hunden är inte (längre) din bästa vän

Den som bäst känner dig som person är inte dina kollegor, inte vänner, inte heller hunden. Det kan istället vara någon digital tjänst som Facebook.

Hur digitaliseringen förändrar och tar över arbetsuppgifter var en av 2014 års mest intressanta diskussioner. Listan över vilka yrken som påverkas av en ökad automatisering är delvis överraskande då det inte alls är begränsat till mekaniska sysslor. Jag tror det är korrekt att säga att ingen är undantagen från digitaliseringens effekter.

CC-BY: JD Hancock

CC-BY: JD Hancock

Anna Breman och Anna Felländer på Swedbank skrev ett omtalat inlägg Diginomics – nya ekonomiska drivkrafter (PDF) om hur starkt digitaliseringen påverkar ekonomin när allt fler fysiska varor och manuella moment blir digitala tjänster. Kostnaderna för digitala tjänster sjunker snabbt. När marginalkostnaderna för något närmar sig noll vet vi att det sker betydande förändringar, som vi exempelvis sett inom kopiering och distribution av musik, bilder och text. En marginalkostnad som är noll är närmast att likna vid en energikälla som inte tar slut.

SSF: Sannolikheten att yrken tas över av datorer under de kommande 20 åren

SSF: Sannolikheten att yrken tas över av datorer under de kommande 20 åren

SSF publicerade rapporten Vartannat jobb automatiseras med tillhörande lista över yrken och sannolikheten att de jobben ersätts av digital teknik under de kommande 20 åren. Prognosen att 53% av dagens anställda beräknas kunna ersättas av digital teknik så snart som de kommande två decennierna är utmanande. Man har länge sagt att yrken som förutsätter, säg, någon slags originalitet självklart går säkra. Även det utmanas av tekniska framsteg.

The ability to judge personality is an essential component of social living – from day-to-day decisions to long-term plans such as whom to marry, trust, hire, or elect as president.

Ett exempel: att kunna bedöma personer och deras egenskaper är ett centralt behov både i vardagen och professionellt. Rekryterare och många andra har längre funderat på hur man kan göra bra bedömningar: ”Judging others’ personalities is an essential skill in successful social living, as personality is a key driver behind people’s interactions, behaviors, and emotions.”

Forskare på Stanford och Cambridge utgick från gilla/likes på Facebook och jämför hur väl olika aktörer kan bedöma personlighet, som ens partner, vänner, föräldrar och datorer. Enkelt uttryckt – kan man med artificiell intelligens (AI) göra bättre bedömningar än vad dina närmaste kan?

The researchers found that their software was able to predict a study participant’s personality more accurately than a work colleague by analysing just 10 likes.

Inputting 70 Likes allowed it to obtain a truer picture of someone’s character than a friend or flatmate, while 150 likes out-performed a parent or sibling. It took 300 likes before the programme was able to judge character better than a spouse.

Denna vecka har ett upprop om att använda artificiell intelligens för det goda och inte onda cirkulerat på webben. Det är The Future of Life Institute som konstaterar att AI numera kan skapa ekonomiskt värde i allt fler existerande tillämpningar. Det påminner en aning om situationen där marginalkostnaden närmar sig noll, för även om det (initiala) värdet av AI kan vara liten så är kostnaden nära noll och det går därför att öka mängden tillämpningar utan begränsningar. Då många AI-tillämpningar närmar sig det tidigare opåverkvara, det som inte går digitalisera, och att effekten uppstår i samhället så menar man att det finns anledning till eftertanke.

As capabilities in these areas and others cross the threshold from laboratory research to economically valuable technologies, a virtuous cycle takes hold whereby even small improvements in performance are worth large sums of money, prompting greater investments in research. There is now a broad consensus that AI research is progressing steadily, and that its impact on society is likely to increase. The potential benefits are huge, since everything that civilization has to offer is a product of human intelligence; we cannot predict what we might achieve when this intelligence is magnified by the tools AI may provide, but the eradication of disease and poverty are not unfathomable. Because of the great potential of AI, it is important to research how to reap its benefits while avoiding potential pitfalls.

Vargen som art utvecklades en gång för länge sedan till att bli människans bästa vän. Den som känner oss bäst idag är inte hunden utan algoritmerna, och de riskerar nu bli som stygga vargen?

(Detta inlägg är inte menat handla om FB eller vad användare gör online utan om hur digitaliseringen påverkar även det som ansetts opåverkbart)

04
Dec | 12:57

God jul från oss robotar

Det var länge sedan julklapparna packades och skickades av nissar. Dina klappar har mer sannolikt hanterats av robotar.

Robotar som kör fram varor hos Amazon

Robotar kör fram varor på rad. Amazon söker nu en annan robot som kan ersätta mannen i röd tröja (inte en av tomtens nissar).

Jeff Bezos företag Amazon är en av de stora aktörerna inom försäljning på nätet och man har förnyat flera aspekter av hur försäljning och leverans går till. I början var man nog mest (ö-)känd för sin 1-click-shopping som man hävdade patent på. Senare skapade man stora värden genom att göra kundrecensioner till något användbart.


Hur paket kommer att levereras.

Bezos har nyligen gått ut med att företaget funderar på hur varor ska levereras. Det är så klart drönare man tänker sig. Man säger sig vara inne på minst 5:e och 6:e generationens drönare i sin utveckling. Från deras FAQ om drönarna som de kallar Prime Air:

Q: Is this science fiction or is this real?
A: It looks like science fiction, but it’s real. From a technology point of view, we’ll be ready to put Prime Air into service as soon as the necessary regulations are in place. The Federal Aviation Administration (FAA) is actively working on rules for unmanned aerial vehicles.

Q: One day we’ll see a fleet of Prime Air vehicles in the sky?
A: Yes. One day, Prime Air vehicles will be as normal as seeing mail trucks on the road today.

Som företag försöker man fortsatt vara innovativ. Man vet att hjälp utifrån kan vara en lösning. Ett traditionellt sätt att skaffa sig ny kunskap och ökad innovationskapacitet är att köpa upp andra företag (särskilt startups). Man betalade $775 miljoner för företaget Kiva som utvecklar robotar för professionell användning. I Amazons lager har man idag 15,000 av Kivas robotar som automatiskt hämtar varor från lagerhyllor. Det är inga små saker – de kan köra runt nära 400 kilo i taget. Amazon säger sig kunna skeppa beställningar på 13 minuter från beställning, tack vare starkt automatiserade processer.

Här bor Amazons robotar

Här bor Amazons robotar

Lagerhållning och att hämta varor sker redan utan manuella ingrepp. Men man säger samtidigt att det finns mycket kvar att utveckla. Man lanserar därför en innovationstävling, Amazon Picking Challenge, som man hoppas ska lösa en del av problemen med att plocka ihop en order av blandade varor.

This competition will challenge entrants to build their own robot hardware and software that can attempt simplified versions of the general task of picking items from shelves. The robots will be presented with a stationary lightly populated inventory shelf and be asked to pick a subset of the products and put them on a table. The challenge combines object recognition, pose recognition, grasp planning, compliant manipulation, motion planning, task planning, task execution, and error detection and recovery. The robots will be scored by how many items are picked in a fixed amount of time, with $26,000 in prizes being awarded. Participants will be encouraged to share and disseminate their approach to improve future challenge results and industrial implementations.

Det intressanta här är hur Amazon försöker förbli innovativa, och att tävlingar är ett sätt för dom att hitta lösningar. Man har en utvecklad förståelse för hur tävlingar arrangeras. De listar tydliga förutsättningar – både foton och 3D-modeller av hyllorna på lagret, man har exempel på typiska varor samt ritningar över hur packning av en leverans går till. Jag vill påstå att det är fängslande och rekommenderad läsning för alla som är nyfikna på att arrangera en egen tävling. I Amazons tävling ges en robot 20 minuter att plocka ihop så många varor som möjligt utifrån en beställning. Kivas robotar kommer köra fram en kedja av hyllor med blandade produkter som packroboten alltså ska försöka identifiera, matcha med beställningen, plocka upp, rotera om nödvändigt, och lägga i en låda för leverans. Man är ute efter så kompletta varukorgar som möjligt och sätter det före hastighet.

Anledning till att Amazon gör detta är att man är ute efter att stärka hela området runt robotar, då företaget har stora behov av fler företag som kan leverera bättre lösningar.

…commercially viable automated picking in unstructured environments still remains a difficult challenge. In order to spur the advancement of this fundamental technology we are excited to be organizing the first Amazon Picking Challenge at ICRA 2015. It is our goal to strengthen the ties between the industrial and academic robotic communities and promote shared and open solutions to some of the big problems in unstructured automation.

Robotar kan alltså lösa många av julens problem med klappar. Inte nog med det. 17 mars 2014 skrevs den första nyhetsartikeln (i sin helhet) av en robot, eller i alla fall en algoritm . Det är LA Times som låter en robot skriva nyheter om jordbävningar, helt på egen hand.

Till tomten: Jag önskar mig i julklapp en robot som skriver blogginlägg.

21
Nov | 15:07

Tävla om design

Alla borde göra det. Få gör det alls. Riksbanken gjorde det 2011. Norska polisen gör det riktigt bra. Jag talar så klart om att lösa problem genom externa tävlingar. Norges nya pass hyllas redan som en modern klassiker.

Design för kommande norskt ID-kort. Bild Neue.

Design för kommande norskt ID-kort. Bild Neue.

Astrid Lindgren borde få Nobelpriset och finnas på svenska sedlar har man ju hört en och annan gång. Inte med anledning av just det, men våren 2011 utlyste Riksbanken en tävling om utformningen av nya sedlar. Ett år senare utsågs förslaget ”Kulturresan” av Göran Österlund till vinnare och ska bli den konstnärliga utgångspunkten för de nya sedlarna.

Riksbankens specifikation av person, motiv och färg för varje valör

Riksbankens specifikation av person, motiv och färg för varje valör

Sedeldesigntävlingen var inte öppen för alla utan välkomnade konstnärer, grafiker, designer och arkitekter. Man använde sig av en tvåstegsprocess. Först bjöd man in att anmäla intresse för att delta; det gav 46 anmälningar. Ett urval gjordes av riksbanksfullmäktiges beredningsgrupp för utformning av sedlar och mynt, och 8 intressenter bjöds in till steg två. Tävlingen hade en mängd villkor, som förutbestämda färger och att förslag ska innehålla svenska kulturpersonligheter i kombination med svenska natur- och miljömotiv. Utan insikt i sedelområdet så kanske man måste ha så specifika givna förutsättningar. Det finns så klart tekniska begränsningar från tillverkningen och kring säkerhetsfunktioner.

Vinnande förslaget till nya sedlar

Vinnande förslaget till nya sedlar

Det finns en sammanställning av tävlingen och de andra bidragen (stor PDF). Det var en mängd olika grafiska uttryck kan man konstatera.

Ett ej vinnande bidrag

Ej vinnande bidrag som ansågs ha en stark personlig prägel men uttrycket faller ”utanför ramen för vad som kan anses som svensk sedeltradition.”

Norska polisen sökte efter design av nya pass och ID, se Kunngjøring av plan – og designkonkurranse. Även de använde sig av en process i två steg. Man sökte bredare, ”Deltakere kan være en enkeltperson, en gruppe av enkeltpersoner eller et foretak”. Alla regler finns i Invitasjon til prekvalifisering (PDF). Temat sattes enligt:

  • Tydelig vise norsk identitet
  • Fremstå som et verdidokument
  • Kreativt og nyskapende
  • Tradisjonsbærende
  • Folkelig forankret og allment akseptert
  • Relevant mange år frem i tid
  • Klare brukerfordeler
Kommande norskt pass

Kommande norskt pass

Norska designfirman Neue vann med sitt Det norske landskap. Man har blivit hyllade av internationell media och press som en modern klassiker.

If the passport is a symbol of national identity, then the new design for Norway’s travel documents has undoubtedly cemented the country’s reputation as a land of sleek, minimalist beauty.

When shone under UV light, the landscapes within the pages transform to show the northern lights in the night sky, a magical touch that adds a deeper sense of intrigue to the already striking document.

Det är en mycket nordisk minimal grafisk profil. När passkontrollen använder UV-ljus för att kontrollera äkthet så syns ett norrsken över det norska landskapet.

Under UV-ljus syns norrsken över Norge i passet

Under UV-ljus syns norrsken över Norge i passet

Två omedelbara insikter: (1) man fick genom att tävla in bidrag av högsta kvalité, samt (2) att kostnaden för genomförandet är lågt. 1 & 2 behöver naturligtvis vara i en slags balans, för genom attraktiva villkor och tydliga incitament möjliggör man de bästa lösningarna.

Det utbetales ikke honorar for deltakelse i trinn 1, prekvalifiseringen.

I trinn 2 får alle konkurransedeltakerne som leverer forslag, et honorar på kr. 150.000,- hver. Utbetaling av honorar skjer så fremt juryen godkjenner at forslagene oppfyller betingelsene satt i konkurransegrunnlaget.

Vinneren av konkurransen, dvs. juryens valg, mottar kr. 150.000,- ekstra, totalt kr. 300.000,-. Et samarbeid med Politidirektoratet om bearbeiding av det aktuelle tema og design til ferdigstillelse av dokumenter klare til produksjon, inngår i tildelingen av oppdraget, og honoreres særskilt.

14
Nov | 10:22

Användare som innovatörer (del 1: proteser)

Att användare är innovatörer som skapar lösningar på egna behov är känt. Ibland ger de sig också i kast med stora utmaningar i världen. Exempelvis, vem ska bygga proteser för unga?

Wolverine

Wolverine

Alla patienter har inte råd med en bra protes då en sådan kan kosta upp till 40,000 USD. Det är inte heller alltid det finns anpassade proteser för olika behov. Unga personer växer ur proteser snabbt och den ekonomiska ekvationen kan då bli för svår.

John Schull startade ett nätverk e-nable som främst tillverkar proteser till unga som saknar fingrar. Han har skapat en enkel men generell lösning som bygger på att man skriver ut alla protesens delar i 3D-skrivare. Det blir en slags byggsats som man sedan behöver sätta ihop. Kostnaden per protes är inte mycket mer än 10-20 USD.

10-åriga Derek önskade sig en extra lång protes för att kunna nå bättre

10-åriga Derek önskade sig en extra lång protes för att kunna nå bättre

I den sevärda videon ovan berättar Schull bland annat om Derek som hade egna idéer om hur en protes borde vara. Han önskade sig en extralång protes, helt enkelt för att kunna nå bättre. Derek visar att det pågår innovationer även inom denna färdiga lösning.

“Agent Cyborg”

“Agent Cyborg”

Att användare är med och skapar lösningar sätter fokus på verkliga behov. En del barn vill inte visa upp eller prata om sin hand, blir blyga och tysta i skolan. En mamma skrev till nätverket och berättade att hennes son hade tyckt att en Wolwerine-hand såg spännande ut. Hon undrade om de kunde hjälpa till på något sätt. Mannen bakom Wolwerine, Aaron Brown, skapade en hand/protes för hemliga agenter som ser lite ut som något Terminator skulle kunna ha. Handen levererades i en attachéväska med hemligstämplar på sig. Det följde också med intyg om en säkerhetsklassning av agenten.

Welcome to the Elite Group of E-nable Heroes.

The device included in this package is the first of many classified prototypes you will receive for real life testing. If you find any size or damage issues, please report back to me directly for a new and improved hand to be sent to you.

Please be aware..we have an undercover agent in your city assigned to your case. Her codename is Agent “Carlberg.”

Once you feel you are ready for further “advanced” training with your new hand, please report to Agent Carlberg. She has been briefed and will provide the needed training to advance you to newer robotic hands in the future.

Again, I welcome you to the “League of E-nable Heroes.

I look forward to reading your mission reports.

– The Maker.

Man kan i exemplet konstatera att den s.k. innovationshöjden är låg men värdeskapandet är högt. När användare själva kan vara med att skapa lösningar så kommer de mest specifika behoven fram. De behoven kan vara mycket viktiga men som den professionella sjukvården kan ha svårare att hantera. Derek och Agent Cyborg är bra exempel på höga nya värden.

12
Nov | 10:04

PSIdatakollen fyller 100

När PSIdatakollen.se lanserades 21 februari 2014 så var det få myndigheter som på ”rätt” sätt publicerade information om öppna data. Utvecklingen går åt rätt håll och idag ser det mer positivt ut.

Antal godkända organisationer i PSIdatakollen

Antal godkända organisationer i PSIdatakollen

Nu har vi nått milstolpen 100 aktörer som publicerar under /psidata – som är den nationella rekommendation som finns i E-delegationens Vägledning för vidareutnyttjande av offentlig information. Genom att vi använder samma sätt att berätta om data man gör tillgängligt blir det enklare för andra att hitta informationen.

En anledning till den positiva utvecklingen är att SKL lanserat ett verktyg som låter kommuner enkelt publicera den data man redan har samlat in och rapporterat centralt. Det är över 50 kommuner som använder sig av verktyget – den finns på oppnadata.skl.se.

PSIdatakollen som den ser ut 2014-11-12

PSIdatakollen som den ser ut 2014-11-12

Lösningen gör det enkelt och kostnadsfritt att presentera olika nyckeltal från Kommun och landstingsdatabasen (Kolada) direkt på kommunens webbplats.

– Det här är ett enkelt och snabbt sätt att komma igång med att publicera öppna data. Vi hoppas kunna stimulera kommunerna till en ökad publicering av information från de egna verksamhetssystemen i förlängningen, säger Peter Mankenskiöld, samordningsansvarig för Öppna data på SKL.

SKL skriver vidare att verktyget bara är ett första steg. Just nu kan man länka till 23 utvalda nyckeltal om sin kommun, men i steg två (kommer senare i höst) blir det möjligt för alla kommuner att länka till samtliga 2500 nyckeltal presenterade i ett 20-tal kategorier. Tanken är också att landstingen i framtiden ska kunna använda sig av verktyget.

Sida 10 av 33« Första...89101112...2030...Sista »

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter