Författararkiv: Erik Borälv

15
okt | 10:57

Utlysning öppna datakällor 2

Idag öppnar VINNOVA en andra omgång i utlysningen Öppna datakällor (PDF). Lite förenklat, inriktningen är på två saker: (i) skalbara och generella lösningar som (ii) är fria för andra att upprepa.

Computer Sweden skrev kort om detta idag. Bilden nedan försöker illustrera vilka moment som ingår i denna utlysningsomgång. Det är s.k. förberederade insatser, både administrativa och tekniska. Det kan vara juridiska underlag, verktyg för inventering, handledningar, återanvändningsbara moduler etc.

I våras hade VINNOVA en utlysning som var inrikad på projekt som ville tillgängliggöra en datakälla. 22 projekt fick stöd, inom olika ganska olika områden – där finns bl.a. trafikdata, kulturarv, Nobelpris, kommundata, och länkade data.

Vårt mål med denna andra utlysningsomgång är att den ska erbjuda en komplementerande insats till det tidigare stödet.

 

11
okt | 08:56

Danmark öppnar upp data

Det mest överraskande i Danmarks initiativ att öppna offentliga data är två detaljer: argumenten för att göra det, samt vilka personer som berättar om initiativet.

As Minister for Finance, of course this is a great day. This project provides us with a more modern public sector and enables us to work more intelligently so that our money in municipalities or at the treasury can be spent as wisely as possible.

Det är danska finansministern Bjarne Corydon som berättar om initiativet, och säger att man gör detta för att spara beräknade 260 miljoner danska kronor. Besparingen kommer från en minskad parallellregistrering och effektivare återanvändning av redan inrapporterad data. Vinsten uppstår redan på myndighetsnivå.

Financial benefits from open basic data

I ett antal andra länder har finansen varit en begränsande instans – man har inte sett de direkta ekonomiska fördelarna med att öppna data. Det inbegriper så klart frågan om myndigheter som delvis finansieras genom att ta betalt för data, men frågan är bredare än så. Inte sällan motiveras öppna offentliga data med ökad transparens och höga demokratiska värden, men då syns endast kostnaden och inte eventuella intäkter i argumentationen. Därför är danskarnas initiativ aningen ovanligt.

Core aim of the plan is to reduce internal transaction costs and double work in the public sector as a whole, while simultaneously providing the public with a valuable resource for growth and innovation.

Den data man tänker öppna och ge fri tillgång till är:

  • Januari 2013: all grundläggande geodata, till exempel fastighetsregistret (cadastral map), höjdkartor, vattenvägar etc.
  • Januari 2013: bolags- och företagsdata
  • Sommaren 2013: register över fastigheter och bostäder (building and dwelling register) som en öppen webbtjänst (dessa registerdata är öppna sedan 2002)
  • 2014: företagsdata, om företags ägarstruktur och firmatecknare

Man har satt ihop en skrift Good basic data for everyone – a driver for growth and efficiency (PDF), som är enkel och läsvärd. Den går igenom motiven för att öppna upp och hur man själva resonerar, ”data will be financed by the government and released to the public and the private sectors”. Det är mycket tydligt att man har som mål att ta bort de mest debatterade hindren, ”red tape and the price of data may prevent both entrepreneurs and established businesses…”. Man har långsiktiga mål om att data ska vara s.k. länkad data och distribueras via en central nod (i slutet av 2013).

Danmark har erfarenhet av att tillgängliggöra offentliga data. 2002 öppnade man upp adressregistret över fastigheter och bostäder. Man har gjort studier på effekten (PDF), och funnit att det finns betydande vinster.

The conclusion of the study is that the direct financial benefits from the agreement for society in the period 2005-2009 amount to around EUR 62 million (~DKK 471 million). Until 2009 the total costs of the agreement has been around EUR 2 million.

In 2010 it is estimated that social benefits from the agreement will be about EUR 14 million, while costs will total about EUR 0.2 million. Around 30% of the benefits will be in the public sector and around 70% will be in the private sector.

09
okt | 06:40

Ful-innovation, kopiering eller remix?

Att lansera en tjänst som är baserad på eller inspirerad av annan existerande tjänst, vad är det värt? En del avfärdar det som ”kopia” och att det inte är värt något alls, andra säger att idéer är som luft och att allt handlar om marknadsföring och försäljning.

Denna fråga, möjligen en avvägning mellan kreativitet och att framgångsrikt lansera ett erbjudande är vanlig. Inom media finns denna spänning mellan de som anser sig skriva text i ”original” jämfört med de som sammanställer eller lutar sig mer på andras texter. Inom webbtjänster är denna skillnad och motsättning mycket tydlig. De som kommer sent med sin lösning anses snylta på någon annans goda idé. Oliver Samwer från Rocket Internet är just ett omtalat exempel på detta. Rocket Internet har som idé att på andra marknader lansera egna implementeringar av existerande tjänster, innan de ursprungliga tjänsterna hittar dit. Det som gör dom så kontroversiella är också sättet de väljer att agera – hårt och resultatdrivet, vilket möjligen kan uppfattas som för kallt och beräknande.

“In the internet industry, there are Einsteins and there are Bob the Builders. I’m a Bob the Builder,” förklarade Oliver Samwer sin inställning.

“I execute,” he explained, in reference to his Bob the Builder comment, “others have great ideas,” he continued. Cartoon analogies ran rampant. In drawing comparisons between financing European-built companies with the US, Samwer reflected; “here, we just don’t have enough Scrooge McDucks.”

På ett sätt går det inse att denna kopiering upprör, på ett annat sätt är debatten svår att förstå för att den just väcker så starka känslor. När våra mobilleverantörer och livsmedelskedjor kopierar varandras upplägg så ser vi väl sällan en debatt kring kopiering av tjänster? Det som vi funderar på är hur vi bäst ger stöd för innovation och skapar mest värde på sikt. Då uppstår frågor kring när och på vilket sätt som vi ska skydda tidiga tjänster och de entreprenörer som är villiga att våga satsa.

Vad innebär det då att vara ursprunglig, att ha en idé i original? Det finns idag ett överflöd av idéer och möjliga tjänster. Jag vet inte vad detta leder till. Kanske att allt är en remix? Det finns en bra video (15 minuter) på detta tema, Everything is a remix, av Kirby Ferguson. Rekommenderas. Jag gillar speciellt den historiska tillbakablicken över varför vi talar om kopior och varför vi ofta försökt hindra kopior.

 

taggar: ,
05
okt | 08:49

Några röster om öppna data

Första träffen i Forum öppna data var den 3:e oktober 2012. Det var ett arrangemang av SKL, edelegationen och VINNOVA. Vi kommer på denna blogg berätta mer kring det som sas på forumet. Här kommer som ett första steg fyra enkla intervjuer som vi gjorde på plats. Det är handhållen kamera och (nästan) helt enligt kyskhetslöftet/reglerna för Dogme 95.

Nästa träff inom Forum öppna data är 7 november 2012. Anmälan krävs. Webbsändning.

Först ut är Emil Ciepielewski från Lantmäteriet som berättar att de följer debatten och utvecklingen på området noga. Under själva forumet sa de att de gärna tar emot stöd och argument för att ökad användning av geodata ska bli verklighet.

Daniel Westman på SU talade om juridik kopplat till främst PSI, dvs vidareutnyttanjde av information från offentliga aktörer. Han kommer vara del i edelegationens revidering av Vägledning för vidareutnyttjande av information.

Daniel Rudmark på Viktoria har framgångsrikt jobbat med öppna data inom trafikområdet. De jobbar nu med några nya spännande projekt som snart kommer ge resultat.

Magnus Kolsjö från PwC har länge varit aktiv inom öppna data. Han hoppas på lagkrav för att få olika aktörer att snabbare öppna upp sin information.

01
okt | 15:53

IKEA (remix)

Att göra om och modifiera existerande produkter är något som ofta sker spontant. Man målar om en möbel eller syr på en förlängning. Från ett innovationsperspektiv blir det lite mer spännande när man sätter detta i system – när en remix är lika intressant och värdefull som originalet.

I Sverige finns produkter från IKEA nästan i alla hem. Det är lite förvånande att det inte finns fler aktiviteter kring alla dessa möbler. Sådant går dock att hitta, t.ex. på en sajt i Malaysia.

IkeaHackers.net is a site about modifications on and repurposing of Ikea products. Hacks, as we call it here, may be as simple as adding an embellishment, some others may require power tools and lots of ingenuity.
You may have figured out by now that I don’t do all the hacks. This site exists largely due to the kind contribution of IKEA hackers from all over the globe. They submit their creations, with the hope of providing alternative ideas on Ikea products. Hopefully, their hacks will inspire you, perhaps even amuse.

Det flesta hack på denna sajt är av det enklare slaget; det kan dock vara elegant och uppfinningsrikt. Jag gillar speciellt dessa stolar som nu fungerar som klädhängare.


Två f.d. Bertil, nu som plats för att hänga kläder.

Även i Sverige ser vi remix på IKEA. Mest känt är nog att man kan köpa ny klädsel till IKEA:s olika soffor. Eftersom sofforna är en slags informell egen standard så kan man erbjuda måttsydda klädslar till både nya som utgånga soffor. Bemz erbjuder fler alternativ och mer påkostade tyger jämfört med IKEA. Det är en mycket enkel idé – personligt designade överdrag för IKEA:s soffor och stolar. Det gör att man kan ha en Klippan hemma och ändå känna sig unik, genom en mycket enkel remix.

Klippan, med Lisa Bengtssons sofföverdrag Sir Harald Panama Cotton.

taggar: , ,
Sida 30 av 33« Första...1020...2829303132...Sista »

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter