Författararkiv: Max Parknäs

07
nov | 10:11

NOVA finns nu på engelska

NOVA – Tools and methods for norm-creative innovation, nominated in the design competition Design S under the category “Sustainable Society”, Sweden’s leading and broadest design award and design award Kolla!, is now available in an long sought English version for international distribution.

About NOVA – Tools and methods for Norm-creative Innovation

NOVA is developed by researchers and Sweden’s Innovation Agency VINNOVA and  provides concrete tools and hands-on methods for all who want to create norm-creative solutions – ie solutions that are inclusive, accessible and sustainable. Products, services often limit  users when they are created from a too narrow understanding of users’ real needs. One reason is that developers often lack knowledge of how norms and values influence the result of innovation and development. The NOVA material supports developers in both analyzing clients’ needs, and translate knowledge into innovative and value adding solutions.
vr_16_06

An example of norm-creative innovation in practice is the Vinnova financed project Equal Waste Management, where a new type of public waste service is developed for bulky and hazardous waste – a service that does not discriminate   against people who does not own or have easy access to a car, or who for other reasons have difficulties transporting bulky and hazardous waste stations outside the city, for example elderly and functionally imparied. – There are many examples where awareness of discriminating norms can increase the innovation-potential and the chances that new solutions are created that works better for more people. However, when we initiated our program for norm-creative innovation, Vinnova noticed that there was a need for concrete methods and tools for generating this type of innovations. That is why we have focused on producing this material, says Sophia Ivarsson, program manager at Vinnova. The material is based on research where scientists facilitated norm-creative innovations processes in 10 different organizations. It consists of a deck of cards with guidelines and concrete examples and suggestions on methods and tactics for norm-creative innovation. The focus is on norms that discriminate, but NOVA is useful in any innovation processes.

After all, all real innovation is all about challenging norms! NOVA consists of a box with 52 method cards. The size of the box is 120 × 190 mm.

Order an english version of NOVA!

NOVA – Tools and methods for norm-creative innovation

Client: Vinnova
Author: Åsa Wikberg Nilsson, Karin Ehrnberger, Marcus Jahnke, Mariana Alves Silva Graphic design: Alexandra Falagara, Brita Lindvall Leitmann, Mariana Alves Silva, Wikberg Åsa Nilsson, Photographer: Patriez Van der Wens

24
okt | 16:06

Sju nya genomförandeprojekt

branbilkLastbilar som är bättre anpassade för alla, ett nytt system för ökad jämlikhet i bankers kreditbedömning och designlösningar för ett mer jämställt brandförsvar. Det är några av de projekt som nu får finansiering i Vinnovas satsning på normkritisk innovation.

Det handlar om projekt som ska utveckla och implementera innovativa lösningar som är inkluderande och tillgängliga.

– Genom att ta in fler perspektiv och ifrågasätta det som ofta tas för givet kan nya lösningar utvecklas, därför satsar vi på innovation kopplat till normkritik, säger Sophia Ivarsson, handläggare på Vinnova.

Sju genomförandeprojekt får dela på 16 miljoner kronor:

Lastbilar för alla: utveckling av normkritisk innovation på Volvo, Örebro Universitet, Volvo Lastvagnar, 2,5 miljoner
Lastbilar har traditionellt utformats för en manlig modellförare. Projektets mål är att skapa former för ökad normkritik i Volvos innovationsprocesser och därmed bidra till en mer inkluderande transportbransch.
Projektledare: Dag Balkmar

Normkritisk innovation i bankers kreditbedömning, Luleå Tekniska Universitet, ska utveckla ett system för jämlik kreditbedömning tillsammans med banker och offentliga finansiärer för att öka jämlikheten i tillgång till finansiering.
Projektledare: Malin Malmström

FIRe – Future Inclusive Rescue Service, Högskolan i Halmstad (HH) och Södertörns brandförsvarsförbund, Carlstedts arkitekter, Gulins à la carte,
Hallandia Innovation AB, Stockholm stad, 2,4 miljoner
Ska utveckla och införa innovativa designlösningar när det gäller exempelvis omklädningsrum och skyddsutrustning som leder till ett mer jämställt brandförsvar.
Projektledare: Emma Börjesson

Normmedvetna rum för lek och lärande i förskolan, Mälardalens högskola, Västerås stad, Lycklig arkitektur, Luleå tekniska universitet, designbyrån Butch, 2,5 miljoner
Projektets mål är att bygga om förskolors fysiska rum tillsammans med förskolans personal och barn för att förändra de normer på förskolan som hindrar alla barns jämställda, jämlika lek.
Projektledare: Mia Heikkilä

Normkreativ visualisering i stadsutveckling, Visual Arena, Lindholmen Science Park, White arkitekter, Skanska, SP och Chalmers arkitektur, 2,5 miljoner
Ska utveckla stödverktyg för normmedveten visualisering som bidrar till inkluderande stadsutvecklingsprocesser och innovativa lösningar för inkluderande städer.
Projektledare: Mia Leterius

Equalizer – ett redskap för jämställda och inkluderande aktivitetsplatser, Nyréns Arkitektkontor, Lunds universitet, Malmö Stad, 1,4 miljoner
Ska genom att använda staden som en arena för fullskaletest ta fram verktyg för mer inkluderande aktivitetsplatser. Tillsammans med brukarna utforskas några utvalda platser i Malmö.
Projektledare: Emma Pihl

Vänta barn på arabiska och svenska! Normkritisk, innovativ design för interaktiv mödrahälsovård, Linnéuniversitetet, Mödrahälsovården Kalmar, 2,5 miljoner
Utrikesfödda kvinnor har ökad dödlighet för mor och barn vid graviditet och förlossning. Projektet ska utveckla en app för att bland annat skapa förutsättningar för ökad språklig och kulturell förståelse och därigenom bidra till en mer jämlik mödrahälsovård och ökad patientsäkerhet.
Projektledare: Gunilla Byrman

 

06
okt | 17:43

NOVA nominerats i Design S

design-s-1

Igår tillkännagavs att NOVA – Verktyg och metoder för normkreativ innovation, nominerats i designtävlingen Design S, Sveriges främsta och bredaste designutmärkelse, i kategorin Hållbart samhälle. Nästa tisdag är det vernissage för en utställning av de nominerade bidragen på ArkDes i Stockholm. Vinnarna koras den 23 november. Läs mer här.

Om NOVA – Verktyg och metoder för normkreativ innovation 

NOVA innehåller konkreta verktyg och handfasta metoder för alla som vill skapa normkreativa lösningar – det vill säga lösningar som är inkluderande, tillgängliga och hållbara.

Produkter, tjänster, miljöer och andra lösningar begränsar idag många människor för att de skapats utifrån en alltför snäv förståelser för användares verkliga behov. En anledning är att det ofta saknas kunskap om hur normer och värderingar påverkar resultatet av innovations- och utvecklingsarbete. Det här materialet stödjer utvecklare i att både analysera brukares behov, och omsätta kunskapen i nytänkande och värdeskapande lösningar.

Fokus är på normer som diskriminerar, men egentligen är innehållet användbart i alla innovationssammanhang. All verklig innovation handlar ju om att utmana normer!

NOVA består av en box med 52 metodkort. Storleken på boxen är 120×190 mm.

Ladda ned smakprov av NOVA!

NOVA – Verktyg och metoder för normkreativ innovation
Uppdragsgivare: Vinnova
Författare: Åsa Wikberg Nilsson, Karin Ehrnberger, Marcus Jahnke, Mariana Alves Silva
Grafisk formgivning: Alexandra Falagara, Brita Lindvall Leitmann, Mariana Alves Silva, Åsa Wikberg Nilsson,
Fotograf: Patriez Van der Wens

19
sep | 16:46

Vad driver företag att arbeta med normkreativ innovation?

 

istock_20151102-2Projektet ”Open norm critical innovation for relational inclusion” avser att öka delaktigheten i skolan samtidigt som det stärker företagens konkurrensfördelar på en marknad som efterfrågar innovativa idrottsredskap för inkludering.

Under ett projektbesök i Halmstad fick vi större inblick i ett av våra genomförandeprojekt där två privata producenter av idrotts- och träningsredskap genomgått en normkreativ innovationsprocess tillsammans med högskolan i Halmstad. 9 månader in i projektet har två helt nya produktprototyper som lämpar sig bättre för barn med och utan funktionsnedsättning tagits fram med syfte att bidra till en mer inkluderande idrottsundervisning i skolan.

För ett av företagen, som traditionellt riktar sig mot elitidrottare inom styrkelyftning, öppnar den nya produkten upp för en helt ny marknad, samtidigt som varumärket stärks med ett tydligt samhällsengagemang. Genom processen, där barnen själva utgjort en central roll, har företagen även sett nyttan i användardriven innovation, som vid flera tillfällen utmanat och överträffat deras egna idéer och förslag. Motiven för företagen handlar alltså både om att kunna samproducera produkter med hjälp av forskare och barn samt behov att utveckla kunskaper för att nå nya marknader för sina produkter. I höst kommer nästa innovationsiteration genomföras av forskargruppen där de nya piloterna testas i relevanta miljöer.

Utöver att utmana normer som rör inkludering i idrottsundervisningen, kommer projektet på sikt att bidra med en modell för normkritisk produktutveckling som kan spridas till andra områden.

 

05
sep | 13:31

Innovationsworkshopdsc00981

Innovationsworkshop för projekt som gått vidare till steg 2 inom utlysningen Normkritisk innovation 2016.

I augusti genomförde Vinnova en innovationsworkshop för de 16 projekt av totalt 88 sökanden som gått vidare från steg 1 till steg 2 i utlysningen Normkritisk innovation.

Syftet var att stödja aktörerna i att öka kvaliteten och innovationshöjden i sina projekt genom en innovationsprocess som leddes av professor Tobias Larsson.

Marcus Jahnke coachade projekten utifrån NOVA, VINNOVAs eget verktyg med metoder för normkreativ innovation som innehåller konkreta verktyg och handfasta metoder för alla som vill skapa normkreativa lösningar som är inkluderande, tillgängliga och hållbara. (Ladda ner smakprov här).

Utlysningen stänger den 15/9 och vi kommer presentera de projekt som beviljats medel här på bloggen löpande under hösten med start vecka 43.

Sida 1 av 212

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter