Författararkiv: Max Parknäs

08
jun | 12:14

Varför används inte världens bästa transportmedel av fler kvinnor i världen?

Det är den huvudsakliga frågeställningen som legat till grund för Living Cities innovationsprojekt Women on Wheels, vars mål är att stärka kvinnors frihet och livskvalitet med hjälp av ett av världens billigaste och mest miljövänliga transportmedel: cykeln. Härförleden gjorde vi ett projektbesök för att lära oss mer om projektets utveckling.

-Det är det en stor förlust att cykeln är ett otänkbart transportmedel för kvinnor i stora delar av världen. Det vill vi ändra på, säger projektledaren Mats Jarnhammar. Women on Wheels syftar till att återuppfinna cykeln, att ändra samhällets syn på vad kvinnor bör och inte bör göra, och att skapa en trygg miljö för cyklister. För rätt lösning finns runt 1,5 miljarder potentiella användare.

WOW

Efter att i en förstudie ha genomfört intervjuer, innovationsworkshops och marknadsanalyser med deltagare från ett tiotal olika länder och bekräftat att området är relevant, innovativt och högaktuellt, är nu projektgruppen i full färd med att ta projektet vidare.

Bland annat har man sett att det finns många kvinnor i världen som inte cyklar på grund av att de bor på orter där cykling exempelvis inte anses kvinnligt, attraktivt eller moraliskt.

Hoda Saad, expert på mångkulturell dialog från SKL International och en av projektmedlemmarna, satte sig för första gången själv på en cykel när hon kom till Sverige som 13-åring och ser vikten att arbeta med frågan både i Sverige och i andra länder. Hon berättar att i många länder lär man sig att cykla som barn, men efter en viss ålder är det inte ”okej” för tjejer att cykla längre. På andra platser i världen har man helt enkelt inte tänkt in olika användargrupper, utan förutsatt att alla använder cykeln likadant.

De kommande tre åren avser projektet utveckla innovativa angreppssätt och lösningar inom cykeldesign, attitydförändringsarbete och förbättrad infrastruktur i ett bredare perspektiv.

På längre sikt är målet att genom en hållbar affärsmodell kunna erbjuda en rad produkter och tjänster till städer, ideella organisationer, privata företag och inte minst kvinnor runt om i världen.

Utöver arbetet i Sverige, där man just nu planerar att genomföra en pilot i Botkyrka för att pröva de verktyg som redan tagits fram, pågår även en pilot i Indonesien, där man genom ett samarbete med den indonesiska organisationen Kota Kita (Vår Stad), genomfört en nationell analys av kvinnliga fabriksarbetare. 85% av dom som involveras i workshops här menar att de behöver en ny cykeldesign som bättre passar deras behov. Nästa steg är att ta fram en prototyp på hur en sådan cykel kan se ut.

Som ett resultat av verksamheten förväntar sig Women on Wheels att se en ökning av antalet kvinnor som cyklar på de platser där de bedriver projekt, och därmed en större rörlighet för dessa kvinnor. Vidare ämnar också projektet leda till en minskning av motoriserad transport på många av dessa platser.

IMG_0318

Projektet drivs av stadsutvecklingsplattformen Living Cities tillsammans med en rad samarbetspartners som bidrar med kompetenser inom cykling och mobilitet, gender, innovation och attitydförändringar:

  • Big Words Publishing (kommunikation och affärsutveckling)
  • Kota Kita (Indonesisk organization som jobbar med mobilitet och medborgardeltagande)
  • Trafikutredningsbyrån (cykelplanering, analys och utveckling)
  • Göteborgs Universitet (forskning inom gender, mobilitet, normkritik och innovation)
  • Nya Svensk Cykling (paraplyorganisation för Cykelfrämjandet, svenska cykelkommuner och branschorganisationen Svensk Cykling

Läs mer om Women on Wheels på projektets hemsida.

Sida 2 av 212

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter