Författararkiv: Sandra Olivera

Om Sandra Olivera

EU Policy Officer på VINNOVAs kontor i Bryssel
29
okt | 18:56

Framsyn

I förra veckan anordnade Brysselkontoret en workshop i syfte att ha ett erfarenhetsutbyte mellan medlemsländerna när det gäller användning av framsyn som beslutsunderlag för forsknings- och innovationspolicy.

Länder som Tyskland och Storbritannien har sedan länge använt framsyn som ett redskap inför planering av nya forsknings- och innovationsinsatser. I Storbritannien har man t.o.m. kommit så långt att resultatet från framsyn används direkt i förhandlingarna i Bryssel, t.ex. när man fick med området solstormar i Horisont 2020.

Kerstin Cuhls, från Fraunhofer presenterade erfarenheter från Tyskland och påpekade bl.a. trenden att framsyn får en ökad inriktning mot samhällsorienterad framsyn. På frågan vad framsyn egentligen är framhöll hon att framsyn är ’en debatt om komplexa framtidsfrågor – en systematisk debatt om framtiden – där framtiden kan vara allt från ett år till långt fram i tiden beroende på slutanvändaren. Det viktiga ordet är systematisk – man måste ha en metod och en process som också är transparant”.

Från Sverige deltog Liselott Bergman från VINNOVA samt Kim Jansson från Institutet för Framtidsstudier.

 

Intervju med Dr. Kerstin Cuhls, från Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research ISI, som berättar om konceptet framsyn. Klippet spelades in på VINNOVAs Brysselkontor den 25 oktober 2013, i samband med en workshop på temat framsyn.

17
okt | 16:35

I väntan på effekter

Flygplats vänthall Foto: Sandra Olivera

Flygplats vänthall Foto: Sandra Olivera

 

Sist jag satt och väntade på flygplatsen kom jag på mig själv att fundera på vad vi människor väntar på. Vi väntar oftast på att saker ska hända eller förväntar oss vissa resultat av våra ansträngningar. Just nu väntar en hel del människor på att den nya programperioden 2014-2020 sätter igång med allt vad den innebär, nya utlysningar och möjligheter. Men vad händer med allt som gjorts? Det som vi en dag gick och väntade på och idag redan är genomfört. Vad händer med alla FP7-projekt och resultat nu när alla pratar om Horisont 2020? Aktiviteterna inom FP7 fortsätter. Visserligen är det inga fler publiceringar av arbetsprogram och utlysningar inom FP7. Men ännu är några utlysningar öppna, projekt som är på väg att starta och en hel drös som pågår och redan avslutats (i runda slängar 20 000 projekt). Så kanske är det läge att fundera och reflektera över vad som åstadkommits? Senast 2015 ska Kommissionen ha genomfört en ex-post utvärdering av sjunde ramprogrammet. Utvärderingen kommer att ha som underlag och stödjas av tidigare uppsättningar av oberoende studier och andra utvärderingar som utförs under FP7:s livstid. För Sveriges del, publicerades 2008 en effektstudie som visar på effekterna av det svenska deltagandet i ramprogrammet från 1990 till 2008.

Visst är det bra att blicka framåt, men för den sakens skull ska vi inte glömma att lära oss av det vi redan gjort, av erfarenheter, kanske inte alltid våra egna men andras är också värdefulla.

 

09
okt | 14:00

Personliga möten

Lars Wärngård Foto: Sandra Olivera

Lars Wärngård Foto: Sandra Olivera

Vad är det man brukar säga? Att det är de personliga mötena som inspirerar? Ja, eller något liknande i alla fall, oftast. Igår fick vi i alla fall uppleva ett sådant möte. Men det var inget planerat utan resultatet av ett spontant besök av Lars Wärngård, programchef på FORTE. Han är i dagarna i Bryssel på olika möten och utnyttjade tiden mellan två sådana för att passa på och träffa oss på kontoret.

Jag tycker att personliga möten är väldigt viktiga. Vissa saker får inte samma effekt eller genomslag om de behandlas på telefon och än mindre via mail. Ett givande personligt möte kan ge väldigt mycket energi och vara starten på något nytt. Som i det här fallet. På under en timme avhandlade vi flera viktiga områden där VINNOVA och FORTE kan hjälpas åt att föra fram svenska synpunkter och ståndpunkter framöver. Se där vad dessa spontana personliga möten kan föra med sig!

02
okt | 12:09

IGLO-nätverket i Bryssel

VINNOVAs kontor i Bryssel är medlem i nätverket IGLO. IGLO står för Informal Group of RTD Liaison Offices in Brussels for EU R&D.

IGLO är en informell sammanslutning av Bryssel-baserade forsknings- och innovationskontor från olika länder. Nätverket är framförallt till för att förenkla och öka utbyte av information och samarbete mellan medlemmarna, deras nationella forskningssystem och de europeiska institutionerna i frågor som relaterar till europeisk forskning och innovation, i synnerhet ramprogrammet för forskning och innovation.

Nätverket träffas en gång i månaden för att diskutera aktuella ämnen och den senaste utvecklingen. Däremellan sker en mycket arbete i olika arbetsgrupper. Arbetsgrupper tillsätts då det anses finnas tillräckligt med relevanta frågor att diskutera inom ett visst område. Arbetet i dessa specialiserade grupperingar ger möjlighet att gräva djupare i ämnena och frågorna som ställs. Exempelvis finns det arbetsgrupper på temat innovation (!), implementering av ramprogrammet och joint programming.

Jag själv sitter som representant för VINNOVA i IGLO. Fördelen att tillhöra ett sådant här nätverk i Bryssel är att VINNOVA, liksom övriga kontor, har möjlighet att dra nytta av varandra. Vi delar på kunskap, erfarenheter och kontakter. Detta sista kan i vissa fall också vara en fördel när det gäller att få tag på tidig information från Kommissionen.

27
sep | 06:14

Det papperslösa ramprogrammet

ParticipantPortal

Jo, ni läste rätt i rubriken. EU kommissionen siktar på att göra Horisont 2020 till ett så papperlöst program som möjligt. Vad menas med det? Det innebär att det mesta kommunikationen mellan deltagare och Kommissionen kommer att ske elektroniskt. Allt från att skicka in en ansökan till att skriva under bidragsavtalet. En hel del saker sker redan idag elektroniskt men från och med 2014 kommer bidragsavtalen att inkluderas i denna utveckling. Inga fler handskrivna underskrifter alltså. Allt detta kommer att hanteras via det så kallade Participant Portal, deltagande portalen som lanserades för ett par år sedan.

Kommissionen arbetar just nu med att uppdatera och förbättera nuvarande webbportal. Vill du vara med och säga din åsikt om vad som fungerar och inte fungerar eller något du gärna skulle vilja se i portalen? Ta tillfället i akt och gör din röst hörd! Kommissionen har ett öppet webb-forum där man samlar in synpunkter fram till december 2013 då den nya portalen är tänkt att lanseras i samband med de första utlysningarna i Horisont 2020 öppnar.

Sida 4 av 512345

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter