26
sep | 06:11

Vilka är vi som bevakar EU i Bryssel

Den här bloggen, EU och andra delar av världen, kommer att handla om vad som händer inom EU och i övriga världen med fokus på forskning, utveckling och innovation. Ni kommer att få läsa om vårt arbete, våra upplevelser, reflektioner och vad som är på gång utanför Sveriges gränser. Mycket kommer att handla om EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020. Ibland kommer vi också ha möjlighet att berätta mer om vårt internationella arbete, utbyten och intressanta internationella besök. Vi som kommer att blogga är framförallt Dan Andrée och Sandra Olivera på VINNOVAs Brysselkontor samt Joakim Appelquist från Stockholmskontoret.

Vilka är då vi som arbetar på VINNOVAs Brysselkontor?

Dan Andrée började springa EU-korridorerna för exakt 30 år sedan – det var konferensen om det första ramprogrammet. Han har också hunnit springa i de svenska korridorerna bl.a. genom att sätta upp den första NCP-organisationen och sedan vara förhandlare för det femte ramprogrammet. Han sprang i Kommissionens korridorer som nationell expert när sjunde ramprogrammet togs fram och sedan dess har han sprungit igenom förhandlingen av Horisont 2020.

Så som ni ser en hel del springande. Två av oss har sprungit desto kortare distanser i EU:s korridorer men ändock hunnit med den del.

Louise Lundbergs EU-resa började med ett plan till Paris för EU-rättsliga studier vid Université Panthéon-Assas där det blev en hel del springandes över Luxembourgparken mellan föreläsningssalar och bibliotek. Därefter bar det av till de verkliga EU-korridorerna och en praktikplats på juridiska enheten vid Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén där hon lärde sig värdefulla genvägar i den byråkratiska världen. Vägvalen på karriärskartan i Bryssel är många men till slut ledde den henne fram till sin nuvarande tjänst på Vinnova.

Jag själv började 2009 att arbeta med analyser och uppföljningen av det svenska deltagandet i sjunde ramprogrammet. Sedan dess har jag sprungit vidare i rollerna som nationell kontaktperson för samhällsvetenskap och humaniora forskning och som kontaktperson för finansiella frågor i sjunde ramprogrammet. Sedan april 2013 befinner jag mig på plats i Bryssel för att på nära håll följa utvecklingen i ramprogrammet och andra ERA relaterade frågor.

18
sep | 08:27

Inlägg 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque eros ante, feugiat ut turpis non, imperdiet dictum nisl. Nullam imperdiet non magna et suscipit. Phasellus consequat placerat sapien, non sollicitudin est ultricies eu. Ut pharetra orci tellus, et semper lacus condimentum at. Nunc eu dui at ipsum accumsan tempor. Nullam eget mauris ac urna dignissim sollicitudin et nec leo. Nunc fermentum elit diam, nec vehicula urna varius in. Morbi porttitor, ipsum eget bibendum venenatis, ipsum tellus tincidunt tortor, et imperdiet dolor ante vel nibh. Morbi at leo non nunc luctus sollicitudin ut nec massa. Nulla posuere justo quis feugiat porttitor. Cras diam lectus, scelerisque ut arcu vel, ultricies fermentum libero. In hac habitasse platea dictumst. Praesent sagittis quam enim, non lobortis risus tincidunt quis. Pellentesque feugiat pulvinar nisi id consectetur.

28
jun | 02:20

Stanfords nästa steg inom digitalt lärande

Jag har i en tidigare blogg skrivit om MOOC och den snabba utvecklingen, och sedan dess har jag också följt den spirande debatten i svenska medier om detsamma.
Nu förbereder Stanford nästa steg när det gäller området.
Inspirerat av tidigare tvärvetenskapliga forskningscenter som BioX mfl. skissar man nu på det som går under arbetsnamnet e.school. Jag fick ett helt färskt utkast i min hand i går av Mitchell Stevens, en central person för utvecklingen här på Campus, och som också besökte Stockholm tidigare i år och då höll ett seminarium på VINNOVA.

Jag citerar:
”The mission of e.school is to build the science and practice of digital learning.
e.school integrates the varied cognate domains of learning knowledge throughout Stanford; catalyzes empirical research on digital learning as a global public good; trains the teachers, scientists, engineers, policy makers and entrepreneurs who will build education’s digital future; and convenes critical transnational discussions about the ethics and politics of education in the digital era.”

Som vanligt när det gäller Stanford så väljer man att axla en ledarroll. Att se till att en utveckling som digitalt lärande sker öppet och i största möjliga mån skapar allmänna nyttigheter (public good) har varit ledstjärnor alltsedan universitetsledningen gjorde området till en strategisk angelägenhet och tillsatte en vicerektor för Online Learning, John Mitchell, för ett år sedan.

I korthet planerar man följande två huvuduppgifter:

1. Att fostra och utveckla vetenskapen om, samt forskarna, lärarna och ingenjörerna i digitalt lärande
2. Att skapa en ekologi för digitalt lärande

Det ligger nära till hands att börja fundera över om det finns anledning att även på hemmaplan kraftsamla på liknande sätt, t.ex. i samarbete mellan flera lärosäten.
Från Stanfords sida har man signalerat att det nu också öppnas upp goda möjligheter för att utveckla samarbeten med e.school inom hela spektrat som fältet spänner över. Särskilt när det gäller det sk Lytics Lab, dvs där man ska strukturera upp och analysera den data som kommer ur de digitala läromedlen, är man intresserad av att åstadkomma så stor mångfald som möjligt, i syfte att utveckla vetenskapen om lärandet (the Science of Learning).

Det senare området innebär att man vill föra samman näringslivet med forskningen på liknande sätt som man sedan tidigare så framgångsrikt gör inom livsvetenskaperna och de tekniska områdena, genom bl.a. sk affiliates programs, samverkansforskning, och också med filantropiskt inriktad verksamhet.

Det finns stor innovationspotential framöver, det lilla vi redan har sett med bl.a Coursera, Udacity och senaste avknoppningen NovoEd från Stanford är bara några exempel på VC-finansierade avknoppningar som ägt rum det senaste 18 månaderna.
Tänk bara på den open-source-plattform som nu finns tillgänglig genom att Stanfords Class2Go och MIT/Harvards EdX slås ihop, och tänk Linux.
Åtskilliga möjligheter att skapa värde öppnar sig. Finns ingen anledning till varför inte de svenskutvecklade verktygen skulle kunna nå en global marknad. Vi har ju dessutom en relativt lång erfarenhet av digitala läromedel. Det gäller att bestämma sig och sedan satsa. Vi är bara i början av en massiv utveckling. Glöm Jante!

Utkastet går att ladda ner här: e.school

25
apr | 06:15

CleanTech Open 2013

Det är med stor nyfikenhet som jag närmar mig Xerox PARC i dag på morgonen, där eventet ”2013 National Briefing – The State of Cleantech – A Discussion on How To Get Your Brilliant Cleantech Idea To Market” äger rum.

CleanTech Open är väldens största Cleantech-accelerator, men det är också en tävling. Varje år tar man emot över 300 ansökningar från CleanTech startups inom följande sex kategorier:

  • Energigenerering,
  • Energidistribution och lagring,
  • Energieffektivitet, Kemikalier och avancerade material,
  • IKT,
  • Energisnåla byggnader,
  • Transport,
  • Jordbruk, vatten, och avfall.

Minst en tredjedel av de sökande brukar antas till programmet som varar i ca 6 månader, och får då förutom utbildning med hjälp av ikoner som Steve Blank och andra namnkunniga experter, även exponering mot investerare, coachning och mentorskap. Samtidigt tävlar caset mot de andra antagna och har möjlighet att vinna såväl kapitalinvesteringar som tjänster av allehandaslag, juridiska, marknadsföring m.m.

I november varje år äger Global Forum rum, då även finalister från nationella tävlingar inom Global Ideas Competition runt omkring i världen tävlar med de amerikanska företagen.

Detta började 2006 här i Silicon Valley, och har nu spritt sig över hela USA, organiserat i  8 regionala avdelningar. Men det är som sagt inte bara en amerikansk angelägenhet. Affärsidéer från 33 länder deltog under 2012. Dessa hade dock inte förmånen av att kunna genomgå acceleratorn på samma sätt som de amerikanska företagen.

Resultat hittills: 727 företag ingår nu i Alumni, ca 40% av dessa har fått extern finansiering, totalt över $800 M. Det hade varit intressant att även få ta del av andra siffror, som hur mycket de omsätter och hur många anställda, men det framgick inte.

Förutom att programmet presenterades så förekom även ett antal paneldiskussioner under förmiddagen. Bl.a. en som handlade om statens roll inom Cleantech när det gäller lagstiftning och regleringar.

Den kaliforniska modellen, som i flera avseenden är föregångare här i Nordamerika, har varit att inte detaljreglera, utan att göra vad man kallar marknadsbaserade ansatser. Linda Adams, fd Secretary Cal/EPA*, och som förhandlat åtskilliga avtal genom delstatssenatet åt ett flertal kaliforniska guvernörer (inkl. Schwarzenegger) säger: ”Let the innovators innovate, don’t pick the winners. Incentives are important. Use a flexible compliance model.” Med andra ord, detaljsstyr inte teknologierna, utan sätt till exempel utsläppstak osv. så väljer industrin det som fungerar bäst.

Intressant var också att höra hur staden Palo Alto valt att gå i bräschen och har tagit egna lokala initiativ för att begränsa växthusgasutsläppen. Man äger nu sina egna s.k. utilities, dvs allmännyttiga bolag för elförsörjning, vattenförsörjning, sophantering osv. och har lyckats med tricket att nå 100% kolneutral elförsörjning (se mer på http://www.cityofpaloalto.org/gov/depts/utl/residents/resources/pcm/carbon_neutral_portfolio.asp)

Man har också satt mycket aggressiva mål avseende växthusgasutsläpp generellt, samt är första stad i Kalifornien som infört feed-in-tariffer för vanliga medborgare (sedan april 2012).

När det gäller entreprenörskapet inom CleanTech så sägs det att dippen efter hajpen har haft en ganska välgörande effekt, så tillvida att en del riktigt dåliga projekt rensats bort. Man har också lärt sig mycket om industrin och dess speciella utmaningar, vilket gör att det nu är kvalitetsmässigt bättre processer, såväl från entreprenörshåll, som från investerarhåll. Man förstår svårigheterna bättre, förstår ledtiderna, kan sätta förväntningarna rätt. En lärdom har varit hur värdefulla de strategiska industripartnerna är för att nå framgång. Dessa bör alltid finnas med i investeringsstrategin, menar Mathew Scullin, CEO för Alphabet Energy, som utvecklar teknik för att förvandla spillvärme till el mha kiselteknologi, alltså analogt med solceller, fast med värme istället. http://www.alphabetenergy.com/index.php?action=products.

 

 

* The California Environmental Protection Agency (Cal/EPA) is a state cabinet-level agency within the government of California. Cal/EPA is composed of six departments, boards and offices responsible for environmental research, regulating and administering the state’s environmental protection programs, and fulfilling hazardous cleanup

 

03
apr | 06:28

Universitetsforskning på väg att kommersialiseras

University_of_California_seal

University of California System-Wide Technology Transfer Forum: Opportunities for Commercialization and Partnering. Det är namnet på en konferens som ordnas varje år av University of California (UC) för att främja nyttiggörande av den forskning som bedrivs på de 10 olika lärosätena runt omkring i Kalifornien. UC Berkeley, UC Davis, UC San Francisco och UC Santa Cruz är de i gruppen av delstatliga universitet som ligger i Silicon Valleys närområde, dvs inom 1,5 timmar från den internationella flygplatsen SFO. Ca 200 personer har samlats idag på ett hotell strax söder om flygplatsen. Det är riskkapitalister, affärsänglar, IP-konsulter, forskare, mfl. Dagen är till för att låta dem som har fått UC:s verifieringsbidrag (Proof of Concept) på $125 000 få presentera sina projekt. Finansiärerna kommer för att snappa upp senaste nytt och för att tidigt komma i kontakt med framtida investeringsmöjligheter.

Jag lyssnar på fantasieggande presentationer om självläkande polymera material, rakhyvlar med supervassa kiselblad som samtidigt kan blåsa luft och droppa ut after-shave, botemedel för antiinflammatoriska lungsjukdomar, full-duplex bredbandsradio, nästa generations battericeller (Li-S med S-GO nanokompositkatoder), osv. Ganska brett, med andra ord.

20130402-230938.jpg

Den första paneldiskussionen handlar om hur man ska främja ett större entreprenörskap i den akademiska miljön. Det märks tydligt att mycket av det som man tar för givet på Stanford, både vad gäller kultur och praktiska entreprenörskapsprogram, är betydligt mindre utvecklat i UC-systemet, även om det görs mycket även där. Man har skapat inkubatorer, accelereratorprogram, mentorskap, inspirationsaftnar, mm. Man experimenterar med olika former, och det är helt decentraliserat, dvs varje universitet har sina initiativ. Jag slås av hur mycket man engagerar f.d. studenter i arbetet, t.ex. använder alumni som föredragshållare, mentorer osv. En annan trend den senaste tiden är att fokusera mer på studenterna när det gäller entreprenörskap. I San Diego har man dessutom nyligen skapat en investeringsfond tillsammans med några VC-aktörer för att kunna överbrygga de tidigare faserna, liknande den som jag tidigare har sett på Imperial College i UK. UC Davis som ligger strax utanför Sacramento har ett tredagarsprogram flera ggr om året som är öppet för såväl studenter, doktorander och forskare, även från andra universitet (t.ex. från Sverige). Syftet är att ge forskare insikter och verktyg som behövs för att effektivt kunna kommersialisera sina forskningsresultat. Kanske något för våra svenska innovationskontor att titta litet närmre på: http://entrepreneurship.ucdavis.edu/bizdev.php

I det andra panelen diskuteras hur crowdfunding alltmer kommer in också som ett sätt att finansiera delar av forskningen, och hur techtransfer-kontoren experimenterar med formen för att validera en affärsidé. Om flera nappar är det större chans att det också finns en marknad för produkten framöver. En ny lag kommer snart träda i kraft i USA som gör det möjligt att också använda det som emissionsverktyg för företag. Det ska onekligen bli spännande att följa den utvecklingen. Peter Svensson har skrivit om detta på annan plats här i bloggen, jfr 14 nov, ”Crowdequity – första exiten”.

I pausen pratar jag med en av forskarna som nu har fått tjänstledigt från sin professur på Berkeley för att utveckla sitt nystartade företag. Att kunna få tjänstledigt, sk industrial leave of absence är numera vanligt, dock är det ovanligt att kunna få vara borta längre än ett år. Universiteten ser dock att det kan finnas en stor uppsida. I synnerhet på Stanford så har man länge värdesatt det nätverk som den tjänstlediga utvecklar, och som senare kan komma undervisningen och studenterna till nytta. Men det finns ett viktigt ekonomiskt incitament också, då framgångsrika entreprenörer också har en tendens att bli generösa donatorer. Donationer spelar en viktig roll här i USA. Det genomsyrar verkligen allt, från barnens lågstadieskola till forskningsinfrastrukturen på universiteten.

 

Sida 15 av 19« Första...10...1314151617...Sista »

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter