10
jul | 19:06

Första utlysningarna för de nya gemensamma teknikinitiativen (JTI)

I veckan deltog Brysselkontoret i Kommissionens event som markerade startskottet för de första utlysningarna som genomförs av de nya gemensamma teknikinitiativen. Med på mötet var flera av Kommissionens högsta företrädare, såsom Kommissionens ordförande José Manuel Barroso och Kommissionären för forskning och innovation Máire Geoghegan-Quinn, samt vice-presidenterna Neelie Kroes och Siim Kallas. Därefter följde den italienska forskningsministern Stefania Giannini representerande rådet samt den nyvalda Jerzy Buzek, parlamentsledamot och ordförande för ITRE-utskottet

Huvudrollen spelade dock företrädarna för de sju gemensamma teknikinitiativen som presenterades.

Utlysningarna är öppna för deltagande av företag, universitet, forskningsinstitut och andra aktörer. De projekt som finansieras genom dessa initiativ kommer att omfattas av reglerna för deltagande av Horisont 2020 även om några undantag planeras för vissa utav initiativen.

Ansökningsomgångar och alla relevanta dokument är tillgängliga via Kommissionens Participant Portal och/via webbplatserna för de enskilda initiativen. Ytterligare information: Kommissionens pressmeddelande samt:

 

 

08
jul | 13:43

Rundabordssamtal om reformer för att främja innovation

Igår anordnades ett rundabordssamtal kring EU-kommissionens senaste förslag för att stötta EU:s medlemsstater att ge sina forsknings- och innovationsbudgetar största möjliga genomslagskraft i sviterna av den ekonomiska krisen. Román Arjona från forskning och innovationsdirektoratet presenterade förslaget som pekar på att det inte är tillräckligt att öka investeringar i forskning och innovation utan det är också nödvändigt att se till kvalitet och effekter av dessa investeringar.

Román Arjona Gracia (GD forskning och innovation) Foto: Sandra Olivera

Román Arjona Gracia (GD forskning och innovation) Foto: Sandra Olivera

Bakom meddelandet står generaldirektoraten för forskning och innovation samt ekonomi och finans – vilket kan sägas vara till viss del unikt och visar på Kommissionens ställning att själva bidra till att konkreta åtgärder genomförs för att nå uppsatta mål. Kommissionen lovar bland annat att stödja medlemsstaterna genom att tillhandahålla policystöd, indata av världsklass och sprida ”goda exempel”.

Kommissionens förslag är i linje med 2014 års landsspecifika rekommendationer, där ett antal medlemsstater gavs rekommendationer om att reformera sina forsknings- och innovationspolitik. Sverige föll väl ut i när det gäller rekommendationerna och klarade sig utan på området forskning och innovation.

Förslaget ska också ses och tolkas i sammanhanget av Innovationsunionen. Rapporten om läget för Innovationsunionen visar på framsteg när det gäller att fullgöra de 34 åtaganden som gjorts men understryker behovet av ytterligare insatser.

I paneldebatten som följde efter Kommissionens inledande föredrag framhölls bland annat vikten av att; anpassa strategier mellan nationell nivå och EU-nivå, det regionala engagemanget för att stödja innovation, innovation inte endast handlar om teknik och sist men inte minst stötta entreprenörskap för att främja innovation. Följande organisationer deltog i rundabordssamtalet, IGLO, ERRIN, EARTO, BusinessEurope och UEAPME.

03
jul | 13:21

Science 2.0 vad är det?

Science 2.0 handlar om den pågående utvecklingen hur forskning utförs och organiseras. Den nya digitala tekniken och användning av internet möjliggör helt nya typer av samarbeten mellan forskare som drivs av globaliseringen av forskningen samt nödvändigheten att lösa globala utmaningar. Science 2.0 omfattar hela cykeln från idé till forskingprojekt till publikation av resultat.

I kommissionen pågår stor aktivitet nu inom Science 2.0.

En öppen konsultation finns nu tillgänglig som vänder sig till enskilda personer, organisationer och offentliga institutioner. Syftet med konsultationen är att få förståelse för potentialen för Science 2.0 samt undersöka eventuellt behov av insatser/åtgärder från kommissionen. Kommissionen planerar en grönbok i ämnet.

Kommissionen nya högnivågrupp, RISE HLG, som jag tidigare rapporterat om kommer också att ta upp ämnet. Vi har delat in det i tre problemområden:

 • ”Demonstrating Value from Science 2.0”
 • ”New Opportunities from Science 2.0”
 • ”Be prepared: Education for Science 2.0”

Så kallade Policy Brief kommer att tas fram under hösten i tid innan den nya kommissionären för forskning tillträder.

16
jun | 15:34

Kommissionärens högnivågrupp träffas

Direktören Jack Metthey berättar om kommissionens förhoppningar avseende RISE, Foto: Dan Andrée

Direktören Jack Metthey berättar om kommissionens förhoppningar avseende RISE, Foto: Dan Andrée

Som tidigare meddelats har kommissionären satt upp en ny högnivågrupp – RISE HLG och den hade sitt första möte 11 juni.

Både kommissionären , Màire Geoghegan-Quinn samt generaldirektören Robert-Jan Smitts deltog i delar av mötet.

Gruppen beslutade på mötet att fokusera på fem områden:

 • Förhållandet mellan investeringar i FoI samt generering av tillväxt och nya jobb
 • Effektiviteten i FoI-policy
 • Utmaningar som vi står inför
 • Framsyn
 • Vetenskap och Innovation 2.0

Inom vart och ett av dessa områden skall gruppen ta fram s.k. Policy Brief – som skall vara konkreta råd/förslag till kommissionären.

Några Policy Brief som kommer att tas fram är:

 • Interaktionen mellan FoI, finansiella marknader och ekonomisk tillväxt,
 • Skillnader i effektivitet mellan olika FoI-interventioner: vet vi vad som fungerar och inte?
 • Forskningens värde
 • Lärdomar från smart specialisering,
 • Globaliseringen av forskningsfinansieringen,
 • Hur framsyn används i länder utanför Europa,
 • Inverkan av livsstil på samhällsutvecklingen och
 • Styrning av Science 2.0.

Jag själv kommer bl.a. vara delansvarig för Policy Brief: Forskningens värde vilket f.ö. är GD Robert Jan Smitts prioritet. Tanken är att få underlag till DG Forskning och Innovation för att motivera kommande FoI-satsningar.

Har du synpunkter på vad gruppen skall göra – kommentera gärna!

09
jun | 09:23

Innovation House in Palo Alto goes Nordic!

SwedenOnTheRoad


The Volvo bus has arrived outside Innovation House in Palo Alto
#SwedenOnTheRoad

 

Svenska Flaggans Dag sammanföll i år med den dagen som Svenska Ambassaden i Washington DC besökte Silicon Valley under deras ”Sweden on The Road”-turné. Första stoppet för dagen var på Innovation House i Palo där min namne Anne Worsoe (chef här för Innovasjon Norge) och jag själv tog emot och berättade om det nordiska samarbetsprojekt vi startar igång nu med medel från Nordiska Ministerrådets organ Norden. Senare fortsatte resan till Google, Ericsson och avslutningsvis Tesla.

Swedish Flag Day – the national holiday of Sweden – coincided through some fortuitous twist of fate with the day that the Swedish Embassy initiative Sweden on the Road kicked off its Silicon Valley tour and started the visits with a breakfast at Innovation House in Palo Alto, organized by VINNOVA Silicon Valley. For those not already familiar with this really awesome space that Innovation Norway inaugurated a little over a year ago, it is centrally located in downtown Palo Alto on 470 Ramona St, and hosts a number of desks, some meeting rooms, and a small common area. The Nordic companies that use the space see it a bit like a home away from home, before finding their bearings in the Bay Area or growing too large to stay.

Anne Worsoe, the Director of Innovation Norway in SF and Silicon Valley generously waved the Swedish Flag as the Swedish Ambassador Björn Lyrvall, together with his team on the bus and the other guests arrived. There truly was a festive atmosphere that morning and the Nordic spirit was boundless.

To mark the day and as a symbolic inauguration ot the Swedish participation in Innovation House, the ambassador handed over a government approved Swedish Flag to Anne and to myself, which no doubt will come to great use in the future.

In strengthening the collaboration between the Nordic countries, partly through a grant from The Nordic Council, Innovation House will become even more so a Nordic affair. Together, the Nordic bridge organizations present in Silicon Valley, i.e Innovation Norway, Innovation Center Denmark, FinPro, and VINNOVA (in collaboration with Business Sweden) will be able to serve the Nordic Startup community more efficiently and with even higher quality than when operating country by country.

It’s all about scale: to make an impact here in the Bay Area, we have everything to gain by pooling our resources and sharing our networks. And as the Finnish Honorary Consul Michel Wendell said during the conversation: ”They don’t really care here whether you are Swedish or Finnish or Danish, to them we are all the same. And we really need much greater support from back home in our own countries. We should have a common space at least twice the size of this!”

You have to start somewhere, however, and we are all very much looking forward to being good stewards in making this a successful start of something bigger to come.

Team work!

 

And then the tour continued to Google, Ericsson and to Tesla Motors.

14188012589_6105e62b7e_o

At Googleplex

14351564236_5d77470116_o

Martin Körling, Head of research, explains how the Internet of everything will affect future networks. Next to him Judy Little, VP Strategic Partnerships, who lately has become main contact for the collaboration with Facebook on Internet.org.

14374646355_d0eb7c130f_o

At the Fremont factory. Who would have thought that Silicon Valley would again have car manufacturers after Toyota shut down!

 

NOTE:

If you are a Nordic startup, you are welcome to rent a desk at Innovation House. Just contact me and I will put you in touch with the Community Manager. In the future, we will also try to reserve some desks in San Francisco in some of the more popular co-working spaces.

We are furthermore welcoming corporate sponsors as we see the benefit of this becoming a public-private partnership.

Photos are courtesy of Isak Bodin Alfredsson, the official photographer of Sweden on the Road.

 

Sida 7 av 19« Första...56789...Sista »

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter