02
jun | 10:45

Kommissionären sätter upp ny högnivågrupp RISE HLG

 

rise

Jan-Erik Sundgren, VOLVO;    Foto: Dan Andrée

 

Kommissionären för forskning och innovation, Màire Geoghegan-Quinn, har satt upp en ny högnivågrupp: Research, Innovation and Science Policy Experts (RISE) High Level Group (HLG). Gruppen har sitt första möte 11 juni.

Gruppens uppgift blir att ge strategiska råd till kommissionären för forskning, innovation och vetenskap. Fokus skall vara hur man bäst skall ta tillvara EU-forskning, innovation och vetenskap för att skapa tillväxt som är ”smart, ekonomisk och uthållig”. Gruppen leds av en ordförande Prof Luc Soete, rektor vid Maastricht University (NL) som utsetts av kommissionen.

Gruppen skall arbeta med att ta fram s.k. kortare Policy Brief inom områden som definieras av gruppen eller på uppdrag av kommissionären kompletterat med längre Policy Reports.

Gruppen består av totalt 38 personer, mestadels från universitet, institut och näringslivet. Undertecknad och Jan-Eric Sundgren, VOLVO finns med från Sverige. Alla ledamöter sitter dock med i egenskap av oberoende experter och representerar inte sitt land eller arbetsgivare.

Jan-Erik Sundgren säger: ”Min förhoppning är att trots gruppens storlek att vi för det första tydligt kan fokusera på de viktigaste områdena och frågorna som bidrar till att stärka konkurrenskraften inom EU vad gäller forskningens kvalitet men också hur vi utnyttjar de samlade resurserna för att säkerställa att insatserna leder till tillväxt i de dimensioner som ges i 2020 programmet. Dessutom är min förhoppning att interaktionen med en ny kommission och en ny kommissionär blir sådan att man lyssnar och tar till sig av gruppens samlade erfarenhet. Personligen så hoppas jag också att utbildning och den långsiktiga kompetensförsörjningen kommer upp på agendan. Om vi inte säkerställer att vi har välutbildade personer och kan attrahera excellens så får vi vare sig excellent forskning eller innovationer som bidrar till en hållbar tillväxt”

Själv hoppas jag att den nya gruppen, skall kunna påverka EUs FoI-agenda genom att vi tar fram strategiska råd i rätt tid och anpassat så att det blir användbart för kommissionen. Jag hoppas att just min kompetens att känna till hur kommissionen arbetar och tar beslut skall kunna vara till nytta för gruppen och Sverige!

 

29
maj | 00:43

Tips om trender

Just nu i dagarna pågår en extremt exklusiv konferens strax söder om Los Angeles, Code Conference, som samlar många av de mest namnkunniga företrädarna för media och techindustrin. Den har varit utsåld länge, och biljetterna kostade ändå drygt $6,000, så vanliga döda som jag nöjer oss med att följa via webben. Vilket faktiskt inte är så dumt det heller!

Jag kan verkligen starkt rekommendera er som är intresserade att följa de artiklar som kommer ut därifrån. Mycket går att läsa på deras egen webbsida.

En spännande läsning är t.ex. VC-firman Kleiner Perkins trendrapport sammanställd av Mary Meeker: Internet Trends 2014.
Visar bl.a. att mobildata ökar sin andel av den totala Internettrafiken med 1,5x per år.

Tim Cook förklarar varför Apple köpte Beat.
Kriget mellan Uber och Taxi
Googles nya självstyrande bilprototyp

Och mycket mer…

27
maj | 15:31

VINNOVA debuterar på rådsmöte i Bryssel

  sfic dan

                                                     Dan Andrée med den italienska ministern till höger.

                                                     Foto: Magnus Härviden

 

På senaste rådsmötet, kurrenskraftrådet, i Bryssel presenterade ordföranden i SFIC (Strategic Forum for International S&T Cooperation), Dan Andrée, SFICs årsrapport.

Forskningsministrarna träffades för att i första hand diskutera forskningsinfrastruktur samt samverkan inom medelhavsområdet. Sverige representerades av statssekreteraren Peter Honeth och för svenskt vidkommande var det positivt att rådet kunde antaga rådslutsatser avseende forskningsinfrastruktur som ökar möjlighet till finansiering av viktig infrastruktur.

Det nuvarande grekiska ordförandeskapet vill gärna se insatser för samverkan inom medelhavsområdet som säkert kommer att följas upp av det inkommande italienska ordförandeskapet. Norra delen av Europa ställer sig försiktigt positiva och anför att det är viktigt att ta tillvara erfarenheter från BONUS-initiativet i Östersjön samt att man fokuserar på områden som är specifikt för medelhavet.

Dan Andrée, i egenskap av ordförande i SFIC presentade årsrapporten men inledde med en provocerande fråga – ”behöver vi verkligen en rådgivande grupp som SFIC?”

Dan framförde: ”vi har i princip lyckats med samverkan inom Europa, mycket tack vara ramprogrammet. Nu måste vi bli bättre på att samverka utanför Europa och det behövs insatser på nationell och på europeisk nivå. Här kan SFIC göra nytta med tidiga strategiska inspel till rådet och kommissionen. SFIC kan fylla det gap som finns mellan beslut som tas i rådet och den praktiska implementeringen som programkommittéerna har ansvar för.”

Det var lite speciellt att framträda i rådet säger Dan. ”Jag har ju varit med på ett 60-tal rådsmöten men normalt är det bara ministrar som kommer till tals”. Det är mycket ovanligt att man har inbjudna gäster som gör presentationer säger Dan.

06
maj | 20:41

Sweden and Norway together again!

 

Flaggor SE.NO

Det nordiska samarbetet i Silicon Valley går framåt. Tack vare ett samarbete mellan Innovasjon Norge och VINNOVA/Almi hade i våras även svenska företag möjlighet att följa det norska programmet TINC, ett fyraveckorsprogram för tech startups med ambitioner att skala upp på en internationell marknad. Nu finns det möjlighet att söka till höstens omgång, se nedan för mer info.

Here in Silicon Valley, the Nordic collaborative efforts are thriving. As we approach the bicentennial anniversary of when Norway entered into a union with Sweden (which was – regretfully for some, fortunately for others – peacefully dissolved in 1905), Innovation Norway and VINNOVA/Almi have recently had their first go at running a startup program together. TINC – TechnologyINCubator is a Norwegian initiative that has been running for two years already, and has so far benefitted 45 companies. In brief, it is a 4-week Silicon Valley immersion program offered to tech startups ready, or almost ready, to launch with ambitions and potential for international growth.

Between March 17th-April 11th, 3 Norwegian and 3 Swedish startups turned Innovation House in Palo Alto into their Silicon Valley headquarters. The companies were:

The program is very much focused on action. A few workshops will provide some essential and useful background and tools, qualified mentors with serial entrepreneur experience are available for one-on-one sessions, but most of the time is dedicated to meetings with potential customers, partners, investors etc..that can add value in one form or another to the business.

TINC Workshop March2014

Instead of my trying to capture all the benefits, I encourage you to watch the videos below and let the companies tell their own story.

Some of the quotes given by TINC alumni are:

”This is probably the best investment we have made”  (note: cost estimate is $8000-9000 per person)

”The mentors provided by TINC were world-class compared to what we had access to back home”

”Silicon Valley is now demystified – we now feel that we belong here too!”

”This has not just transformed our business, it has transformed us as individuals”.

INTERESTED? Or know of a company that may benefit from the program?

We are currently open for applications to TINC Fall2014, taking place from Oct 20th-Nov 13th. Last date is May 16th. 

For Swedish applicants: more info at the VINNOVA website

For Norwegian applicants,  or if you want more detailed information about the program, please visit the Innovation Norway website.

 

11
apr | 15:54

ERA i aktion

 

ERA Foto: Europeiska kommissionen

ERA Foto: Europeiska kommissionen

IGLO anordnade i veckan ett heldagsmöte under namnet ”ERA in Action” där man diskuterade implementeringen och kvarstående utmaningar när det gäller fullbordandet av det europeiska forskningsområdet (ERA) särskilt när det gäller transnationellt samarbete. Mer specifikt handlande diskussionerna om utmaningar kring besluts- och implementeringsfaserna i de olika medlemsstaterna.

Det europeiska forskningsområdet handlar i princip om att göra det lättare för forsknings- och innovationsaktörer att röra sig, konkurrera och samarbeta över gränserna. Det stärker medlemsstaternas forskningssystem, ökar deras konkurrenskraft och gör det möjligt för dem att samarbeta mer effektivt för att ta itu med stora utmaningar. Det finns skilda åsikter om ERA någonsin kan uppnås.

Till mötet hade man bland annat bjudit in Martin Schmid (vice ordförande för Rådsgruppen GPC (Joint Programming), samt representanter från olika organisationer aktiva på europeisk nivå ex. KIC Maritime, JP Urban Europe, EARTO (European Association of Research and Technology Organisations) och EUA (Association of European institutions of higher education). Målet för dagen var att diskussionerna skulle mynna ut i en lista på slutsatser för kommissionen och parlamentet att ta del av.

Några punkter som kan lyftas från diskussionerna är följande:

Medlemsstaterna behöver arbeta vidare kring frågor som rör harmonisering av system och transnationellt samarbete inom ERA. Men det är viktigt att tydligt komma överens inom vilka områden en ökad harmonisering och samarbete leder till ett mervärde. I de fall det inte gör det behövs troligtvis inte heller ett europeiskt samarbete. Vissa aktiviteter görs bäst nationellt.

Olika samhällsaktörer bör vara involverade i framtagandet och utvecklingen av strategier och prioriteringar kring en utmaningsdriven politik. Framförallt så att relevanta samhällseffekter kan levereras. De instrument som i dagsläget finns för sådana processer borde utnyttjas ännu bättre ex. JPI, ERA-NET, EIP etc. och man bör undvika att skapa nya.

Medlemsstaterna bör också arbeta med att öka medvetenheten om ERA och dess målsättningar nationellt. Det är nämligen genom implementering av konkreta åtgärder som ERA skapas och inte genom enbart politiska beslut.

EU:s ledare har upprepade gånger betonat vikten av att fullborda det europeiska forskningsområdet under året 2014. Men frågan är snarare om ERA någonsin kommer att fullbordas och om det inte är istället något som konstant behöver utvecklas?

Sida 8 av 19« Första...678910...Sista »

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter