04
apr | 14:38

Kiselrondeller och innovationskatapulter i UK

Foto: Torcello Trio/Flickr/CC BY-SA 2.0

Foto: Torcello Trio/Flickr/CC BY-SA 2.0

På senaste ERAC-mötet (ERA and Innovation Committee) fick medlemsländerna redogöra för erfarenheter från nya initiativ inom forskning och innovation.

UK tog bl.a. upp att man noga studerat vad andra länder gör och fastnat för den mycket lyckosamma verksamhet som Fraunhoferinstituten i Tyskland bedriver. Fraunhoferinstitutens uppdrag är att bedriva tillämpad forskning till nytta för offentlig och privat verksamhet och med resultat som gagnar hela samhället. I UK insåg man genast att det inte går att bara kopiera andra länders lyckade satsningar utan man måste anpassa till de egna nationella förutsättningarna.

Med detta som utgångspunkt startade man de s.k. innovationskatapulterna och hittills har man satt upp sju katapulter:

De finansieras via tre källor: statliga basanslag (1/3), kontrakt som finansieras både av statliga och privata aktörer (1/3) samt kontrakt (1/3) som finansiera av helt av näringslivet. För att få en kritisk massa räknar man med att varje katapult behöver attrahera 10-15 M£/år. Som exempel på målsättning kan nämnas att inom framtida städer är målsättningen att ”develop high-value, integrated urban solutions which we are then able to sell to the rest of the world”. Katapulterna är ett initiativ av den relativt nya myndigheten. Technology Strategy Board.

Ett annat exempel är att man knappast kan kopiera Silicon Valley i Europa – åtminstone inte i Europas tätbebyggda områden – i London har man därför kommit på idén att etablera en s.k. kiselrondell (silicon roundabout)

Lokala entreprenörer i östra London har skapat en kiselrondell med bidrag just från Technology Strategy Board’. Syftet är att skapa en ”hub for media agencies and tech firms with a digital edge”.

 

01
apr | 09:11

Utmaningar i Sveriges riksdag

Joakim Appelquist på besök i riksdagen
Den 26 mars var jag och Linda Bell,  chef för enheten för EU-relationer,  talare vid ett möte i Sveriges riksdag. Mötet, som samlade omkring 70 deltagare, arrangerades av RIFO, sällskapet riksdagsledamöter och forskare. RIFO leds av Yvonne Andersson (KD) och i styrelsen finns ledamöter från alla partier i riksdagen. Med den pampiga förstakammaresalen som inramning skulle vi under två sena timmar (17-19) diskutera Horisont 2020. Det pratades förstås mycket utmaningar, och som talare märkte man direkt att det var en ”grand challenge” för vissa deltagare som suttit i många och långa möten i kammaren under dagen att hålla ögonen öppna.  En annan utmaning – för mig – var att rösten tagit slut efter mycket pratande i kontorslandskapet under veckan.

Fokus för mötet var Horisont 2020, mer specifikt hur forskningsfinansiärerna möter inriktningen på det nya programmet. Efter inledande presentationer följde en paneldebatt. Där kom frågor från åhörarna kring om utvärderingsprocessen är politiserad, varför det finns så lite humanistisk forskning i Horizon 2020 och om programmet verkligen kommer att bidra till att Europa 2020 är mer konkurrenskraftigt? Efter denna närmast existentiella diskussion kunde alla njuta av mat, dryck och fördjupade samtal i vackra omgivningar.

Andra talare:

  • Magnus Härviden, Utbildningsdepartementet
  • Sven Stafström, Vetenskapsrådet
  • Cecilia Driving, RISE
  • Sven Strömqvist, Lunds Universitet
28
mar | 16:16

#Obamainbrussels och färdplaner för EU:s samarbete med tredje länder

Det har väl inte gått någon obemärkt förbi att Barack Obama i veckan besökte Bryssel och EU-institutionerna för första gången sedan han blev USA:s president. Obama träffade Barroso och van Rompuy för att framförallt diskutera frihandelsavtalet mellan USA och EU men även givetvis andra aktuella händelser såsom utvecklingen i Ukraina. Trots att vi inte såg en skymt av Presidenten märkte vi väl av hans besök med bland annat avspärrningar för både bilar och gångtrafikanter, helikoptrar i luften samt en mängd poliser överallt.

STIB Foto: Twitter

STIB Foto: Twitter

Men medan diskussioner pågick på hög politisk nivå samlades en grupp representanter från SFIC tillsammans med Kommissionen på andra sidan staden. Mötet gällde Kommissionens kommande färdplaner för samarbete med tredje länder och regioner som EU har samarbete med. Att ta fram dessa så kallade färdplaner är ett av de förplikter som fastslogs i Kommissionens strategi för internationella samarbeten inom forskning och innovation som presenterades i slutet 2012. Arbetet ska i slutändan resultera i identifierade områden för riktade internationella samarbetsåtgärder. Dessa prioriteringar kommer i nästa steg att ligga till grund för utformningen av de internationella aspekterna i kommande arbetsprogram i Horisont 2020.

 

WS Roadmaps Foto: Sandra Olivera

Följande länder och regioner diskuterades och kommer så småningom att få en egen färdplan, USA, Kanada, Brasilien, Kina, Japan, Korea, Sydafrika, Ryssland, Indien samt södra medelhavsområdet.

25
mar | 16:45

Nya rapporter om internationalisering, innovation och betydelsen för Sverige

Nyligen publicerades två rapporter om innovation och internationalisering där jag är medförfattare. Den ena handlar om hur de svenska universiteten klarar sig i den globala konkurrensen om talanger. Den andra tittar på hur Sverige attraherar och tar tillvara internationell konkurrens. Båda rapporter har direkt relevans för Sveriges innovationskraft: att attrahera och vårda talanger och internationell kompetens är avgörande för att bedriva världsledande forskning, ta fram innovativa lösningar som efterfrågas på den globala marknaden och stärka våra kopplingar till strategiska forsknings- och innovationsmiljöer runtom i världen.

Rapporten om universiteten,”Utbildning, forskning, samverkan: vad kan svenska universitet lära sig av Stanford och Berkeley?”, presenterades den 5:e mars på SNS. Rapporten kommenterades då av Peter Honeth, statssekreterare på Utbildningsdepartementet, och Torsten Persson, professor på IIEE på Stockholms Universitet. Hela seminariet finns att ladda ned som podcast. Rapporten har fått bra genomslag i svensk media, om har omnämnts i bla Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och Sydsvenskan. Rapporten finns även på engelska: Combining excellence in education, research and impact.

Analysen om varför internationell kompetens är viktig och hur Sverige hanterar den, ”Jakten på det nya kapitalet: Sverige i den globala konkurrensen om kompetens”, presenterades den 19:e mars på Fores (Forum för reformer och entreprenörskap). En panel fanns på plats för att diskutera rapporten. I panelen ingick:

  • Göran Arrius, ordförande SACO
  • Lars Forseth, vd ManpowerGroup Sverige
  • Anna Kinberg Batra, ledamot i utredningen om Cirkulär migration, gruppledare för Moderaterna i riksdagen
  • Per Eriksson, rektor Lunds universitet
  • Per Bolund, ekonomiskpolitisk talesperson för Miljöpartiet
14
mar | 10:36

Innovation Convention i Bryssel 10 – 11 mars

Det andra innovationskonventet gick av stapeln 10 -11 mars som jag gästbloggat om på Näringsdepartementets blogg.

dan bryssel

Dan Andrée. Foto: Dan Andrée

 

Sida 9 av 19« Första...7891011...Sista »

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter