14
maj | 16:59

Öppen innovation till helgen

Ett företag med 15 miljoner förbeställningar på mobiler och som säljer slut på en leverans om 100,000 surfmobiler på 90 sekunder – kan öppen innovation vara en förklaring till deras framgång?

xiaomi
En mobil från Xiaomi. CC BY-NC-ND 2.0: DAYJOY

SvD har denna vecka haft två inslag om öppen innovation som sätt att förnya produkter och nå bättre insikter.

Kinesiska mobiltillverkaren Xiaomi är en speciell aktör. Deras VD sägs både se ut och agera som Steve Jobs, och han ser nu ut att nå en liknande framgång som Jobs inom mobiltelefoni. Man har funnits i fyra år men har redan målet att sälja 40 miljoner enheter i år. En del av förklaringen är att man har mycket aggressiv prissättning, kanske bara halva priset mot motsvarande mobiler från andra märken. Långt under motsvarande 1000 kronor för en ny mobil.

Telefonerna liknar mycket existerande produkter, men en stor skillnad mot andra tillverkare är att man jobbar aktivt med sina existerande och framtida kunder. SvD skriver:

Företaget har ett system där det bjuder in användare att vara med i innovationsteam och utveckla produkterna. Det ger Xiaomi en fullkomligt gigantisk och ständigt pågående kommunikation med sina kunder – bolaget har fått över en miljard kommentarer kring utvecklingen av bolagets firmware Miui, en modifierad version av Android som Xiaomi hävdar är både bättre än Googles ursprungsversion och mer anpassat till Kina.

Artikeln Nätet en outnyttjad politisk kraftkälla handlar om ”att använda den kollektiva massans intelligens och kreativitet”. Man beskriver detta i artikeln som crowdsourcing men delar av exemplen hade jag snarare kallat öppen innovation. En bra insikt som görs är förutsättningarna för att överhuvudtaget kunna använda kollektivet:

Genom digitaliseringen har det på ett helt annat sätt än tidigare blivit möjligt att använda den kollektiva massans intelligens och kreativitet för att lösa problem eller för att tjäna pengar eller möjligen bådadera.

Det som idag är möjligt är att organisationernas interna utvecklingsarbete helt eller delvis kan ersättas av användare, kunder och andra på utsidan. Digitaliseringen ökar hastigheten på processerna och vilka grupper du kan nå ut till, den tar bort många onödiga hinder för deltagande och den skapar en dialog mellan personer som annars aldrig skulle ha möts. Strategiskt använt så är detta en ny modell för forskning, utveckling och produktion där nätets samlade kapacitet används till att lösa problem.

Ingenstans syns detta tydligare än hos olika s.k. Makers. I helgen, 17-18 maj 2014, är det dags för Stockholm Mini Maker Faire – en festival för kreativitet och skaparglädje!

Lär dig löda med LED-dioder, imponeras av interaktiva kläder, testa 3D-skrivare, måla med airbrush, prova programmering, spana in pannkakscykeln eller se raketuppskjutningar och uppvisningar med fredliga drönarrobotar som filmar festivalen från ovan. Stockholm Mini Maker Faire är fullspäckat med kul, kreativa och lite knasiga projekt där du får vara med och skapa. Tekniska museets vanliga entré gäller för både festival och utställningar.

Med all sannolikhet samlas här framtidens innovatörer, både som utställare och besökare.

30
apr | 15:33

Ett API innebär öppen design

Enklaste vägen till Open Design är via API:er. Det är inte bara gratis, du kan också tjäna pengar på det.

Lyssna - app på SR:s API

Lyssna – app på SR:s API

Ett API (application programming interface) anger regler för hur program kommunicerar med andra program. Lite förenklat, det handlar om vilka anrop som går att göra, och vilka svar som kan tänkas komma. Genom ett API kan du göra tillgängligt de erbjudanden och den data som din organisation har.

Ett aktuellt exempel: Sveriges Radio (SR) gör sina program tillgängliga via API:er. Det går att hämta information om kanaler, program, sändningar, nyheter, sport, trafikmeddelanden, och låtlistor. SR skriver:

Alla kan använda Sveriges Radios öppna API. Det används internt på Sveriges Radio, av partners och allmänheten. Det finns inga begräsningar i antal anrop och vi erbjuder det kostnadsfritt. Sveriges Radio har haft ett öppet API sedan Music Hackday i januari 2010.

Varför skulle då SR göra något sånt här kan man undra? Swedroid skriver att Simon och Robert, två utvecklare, gillade SR:s utbud men saknade en bra app för just Android för att kunna lyssna på podcast. De byggde sin egen lösning baserat på SR:s API, och adderade den funktionalitet som de menade hade saknats. Utvecklarna Simon och Robert vinner på detta för att de kan sälja sin app, SR slapp bygga en app för Android överhuvudtaget, och vi lyssnare vinner också för att vi nu har fler appar att välja på.

I princip alla tjänster du använder i din mobil bygger på API:er, som Facebook, Twitter, Googles tjänster och så vidare. Ett företag som strategiskt använder API:er för att skapa affärer är Amazon (tips-tack Krohn).

Amazon ger tillgång till sina kanaler via API:er. Företaget menar att innovationerna ökar då alla får tillgång till mer funktionalitet utan att det finns onödiga hinder. Öppenheten är också upphov till s.k. disruptiva innovationer:

The key, Vogels said, is that the API has to be open to anyone. “There should not be gating — no one that tells you you can’t have access.” When you take “unreliable” human gatekeepers out of the loop, Vogels explained, you get an enormous amount of innovation, because no one is held back by the old forces who say, ‘No, you can’t do this.’” Amazon’s Kindle platform, Vogels claimed, opened up innovation in book publishing because it is “a platform for anyone who wants to publish a book, in the past, publishers were the gatekeepers.”

Det finns mängder med information om hur man bäst tänker kring API:er, vilken API-licens man ska använda, etc. Jag lägger in en presentation från Nordic APIs som just tar upp Amazon som exempel och sammanfattar många av frågorna.

 

taggar: ,
22
apr | 15:50

Öppen design för bättre kaffe

Vad Open Design är illustreras av ett aktuellt fall i Frankrike. Nespresso får inte längre använda sina kaffekapslar för att utesluta andra leverantörer.

Öppen eller sluten kaffekapsel? Bild CC: Peter Dutton

Öppen eller sluten kaffekapsel? Bild CC: Peter Dutton

I Frankrike har Nespresso en mycket stor marknadsandel inom kaffe som görs med maskin och kapsel. Man använder sin starka marknadsposition för att skydda sin verksamhet, från maskin till butik till kaffekapslar. En domstol har nu gett konkurrenterna rätt i att ägarna Nestlé behöver vara öppnare. Nespresso får inte längre utesluta konkurrenterna skriver WSJ.

After months of discussions, Nespresso has now agreed to warn competitors about design changes three months in advance. It also committed to extend the guarantee on its coffee machines even if customers are using other capsules and will abstain from public negative comments about the quality of other capsules.

I USA har man precis samma fajt kring kaffekapslar. Det är stora summor vi talar om, årligen tiotals miljarder, vilket är en av anledningarna att det kan vara lönsamt att skapa sig ett övertag på marknaden. Man talar nu om att nästa generation kaffemaskiner inte komma tillåta kaffe från tredjepartsleverantörer.

The coffee pod market is not a small one, and only continues to grow. Green Mountain, the parent company of Keurig, had $3.9 billion in net sales in 2012, $2.7 billion of which was earned from its sale of proprietary coffee pods, or K-cups. The effort to lock down the business surrounding its K-cup brewers would go a long way toward protecting the company’s profits, and could even increase them by reining in competing third parties.

En standard sätter ramarna och sedan är alla fria att agera så länge man håller sig innanför ramarna.Open Design liknar i viss utsträckning standardisering (som process). Man skapar medvetet en möjlighet för andra att addera nya lösningar då man vet att detta kommer skapa ett högre värde än vad man själv kan erbjuda.

JOBY gorilla mobile 고릴라 모바일 삼각대

Inom mjukvara är öppen design ofta en självklarhet, inom hårda områden bara ibland. Ett av mina favoritexempel är gängan för kamerastativ – den är lika överallt. Det har möjliggjort tillverkare av stativ att tävla på pris och egenskaper hos stativen, och inte nödvändigtvis på skydd av fästet. Det har också skapat nya innovationer, som s.k. gorillafästen som är ett helt annat slags stativ men som nu hör till samma ekosystem.

Ett annat känt exempel är sladdar och kontakter. Som inom kaffe finns här otroliga värden inom tillbehör, exempelvis för mobiltelefoner. Här har EU nyligen gått in och styrt vilka regler som gäller för själva laddarna framöver mest utifrån ett miljö- och kundperspektiv:

The current incompatibility of chargers is a nightmare and a real inconvenience for consumers. This new directive ends this nightmare and is also good news for the environment as it will result in a reduction of electronic waste, said European parliament negotiator Barbara Weiler in a statement.

Det finns bra och dåliga standarder, det finns bra och dålig reglering av branscher. Utifrån ett kundperspektiv och som ramvillkor för att möjliggöra fler innovationer finns mycket som talar för att Open Design kan leda till omfattande positiva effekter. Om det kommer ge oss bättre kaffe återstår att se.

14
apr | 14:35

Tävling om symbolen för tillgänglighet

Bilden på en person i rullstol är den internationella symbolen för tillgänglighet. Berättelsen om hur symbolen kom till är intressant, och likaså det som nu håller på att hända med symbolen.

International Symbol of Access, ISO 7001

International Symbol of Access, ISO 7001

Berättelsen börjar på 60-talet då det fanns diskussioner om hur man skulle skylta tillgängliga lokaler och andra funktioner. Man hade olika symboler i olika länder vilket naturligtvis inte var en speciellt bra lösning. Inte ens inom länder var situationen speciellt enkel.

Norman Acton, på 1960-talet generalsekreterare för Rehabilitation International (RI), frågade Karl Montan om man inte skulle kunna ta fram en ny och gemensam symbol. Kraven var att symbolen skulle vara:

  • självförklarande
  • enkel och tilltalande
  • utan dubbla betydelser
  • praktisk

Den som kan sina innovationstävlingar ser att här finns en mycket bra grund för just en tävling. Behovet av en symbol är tydligt, och det finns gränsvärden som möjliggör en mängd olika möjliga lösningar.

Initiativet kom från RI:s kommission för Hjälpmedel och tillgänglighet (ICTA, International Commission on Technology and Accessibility). ICTA grundades 1960 i samarbete mellan RI och Hjälpmedelsinstitutet (som då hette Handikappinstitutet, HI) på initiativ av den dåvarande chefen för HI, Karl Montan. ICTA drevs under en tid med ekonomiskt stöd från Sverige och hade ett sekretariat på HI. (källa)

Vinnande design och den modifierade slutliga symbolen.

Vinnande design och den modifierade slutliga symbolen.

Montan skapade 1968 en skandinavisk tävling för studenter inom design. Danskan Susanne Koefoed vann med ett pictogram – en streckfigur som sitter i rullstol. Symbolen modifierades av Montan som gav figuren ett huvud.

Att ha en symbol är bra men man måste få den i användning också. Företaget 3M bidrog med stora uppsättningar av klisterlappar och etiketter av symbolen. Man inledde också samtal med ISO som adderade den till sitt internationella bibliotek över standardiserade symboler (ISO 7001:2007). Det fanns tydligen tankar på att söka patent för designen men man hamnade till slut i att det bästa skulle vara att symbolen var fri, ”…made a gift to mankind”:

Following its adoption, the Society’s final step was to consider how best to promote the Symbol. Within the Society, there was some debate over whether to patent the design. It was decided however, that this would prove particularly complex, as such patents must be enacted on a country by country basis. Besides the objective was not to restrict use, but to ensure good usage. It was decided that public education and promotion would be more effective in ensuring that the symbol would be always kept in the public domain. To that end, the Society drew up guidelines for the use of the symbol and a resolution magnanimously was put forward recommending that it be made a gift to mankind. This resolution was adopted at a subsequent meeting in the Society’s Assembly in Baguio, Philippines in 1978.

Tiden går, och området tillgänglighet utvecklas och får fler nyanser. En del menar att symbolen inte helt svarar mot dagens behov. Accessible Icon Project tar nu fram en ny symbol som de hoppas ska ersätta den i ISO.

The Accessible Icon  by Sara Hendren & Brian Glenney. CC-NC-SA.

The Accessible Icon by Sara Hendren & Brian Glenney. CC-NC-SA.

Projektet Accessible Icon hade sin start hos Sara Hendren som studerar design på Harvard. Hon menade att den gamla symbolen är för passiv och ger rullstolen större vikt än personen. Det nya förslaget, lite förenklat:

  1. Head is forward to indicate the forward motion; the person is the ”driver” or decision maker about her mobility.
  2. Arm is pointing backward to suggest the mobility of a chair user; motion represents the symbolically active status of navigating the world.
  3. Wheel Cutouts work for creating stencils used in spray paint application of the icon.
  4. Limb Rendition, the human depiction in this icon is consistent with other body representations found in the ISO 7001 – DOT Pictograms.
  5. Leg leg has been moved forward to allow for more space between it and the wheel which allows for better readability.

 

Sara startade ett gerilla-konst-projekt och målade helt enkelt över gamla symboler med en egen version. Fler personer ansluter sig. Man börjar få uppmärksamhet när man klistrade över existerande skyltar i Boston med den nya symbolen. Klisterlapparna nådde Victor Calise, ansvarig för tillgänglighetsfrågor i New York City; han gillade idéen och nu byter även NYC ut sina symboler.


The Accessible Icon Goes to NYC (February 2014) from Tim Lindgren on Vimeo.

De två faserna i symbolens utveckling är prov på hur externa aktörer kan bidra till nya lösningar. Genom att formulera ”gränsvärden” för en möjlig lösning så var det givet att en innovationstävling skulle vara lämpligt angreppssätt för att ta fram den första symbolen. Att användare med egna behov sedan vill skapa inkrementella justeringar är inte oväntat. Hela berättelsen är ett exempel på hur smarta organisationer kan agera och ta hjälp av externa aktörer för sina problem. Klassisk öppen innovation med andra ord.

03
apr | 10:48

OS för teknikdopade atleter

I vissa sporter har den med bäst utrustning en stor fördel. När det gäller förbättringar av en persons fysiska prestanda anses detta vara förbjudet, som exempelvis medicinsk doping. Nu kommer ett OS där teknisk doping av de tävlande personerna är hela syftet.

Exoskeleton. Bild: Cea.

Exoskeleton. Bild: Cea.

Jag tror de flesta av oss kommer ihåg Oscar Pistorius, också kallad Blade runner, från senaste sommar-OS, och att han kan springa snabbt med sina dubbla benproteser. Det diskuterades inför hans deltagande om han i tävlingssammanhang vinner eller förlorar på sina proteser.

Vi har tidigare sett teknikstöd smyga sig in i vissa grenar. Som hajdräkten som Michael Phelps och många andra simmare använde under sommar-OS 2008.

Under 2016 kommer de första Cybathlonet hållas. Man kanske kan säga att det är en variant av paralympics, men nu med teknik-dopade atleter. Möjligen leder ordet dopade fel, för här är förbättringen av en atlets prestanda hela poängen och inte alls förbjuden. Denna variant av OS kommer ha tävlingsgrenar där personer med tydligt specificerat funktionshinder tillåts använda tekniskt stöd under själva tävlingen.

Poängen är utvecklingen av tekniska lösningar som kan fungera som bättre stöd, samt öka medvetenheten om möjligheterna som finns idag för nya hjälpmedel. Sedan är det också en helt vanlig tävling, så klart.

The Cybathlon is a championship for racing pilots with disabilities (i.e. parathletes) who are using advanced assistive devices including robotic technologies. The competitions are comprised by different disciplines that apply the most modern powered knee prostheses, wearable arm prostheses, powered exoskeletons, powered wheelchairs, electrically stimulated muscles and novel brain-computer interfaces. The assistive devices can include commercially available products provided by companies, but also prototypes developed by research labs. There will be two medals for each competition, one for the pilot, who is driving the device, and one for the provider of the device.

Redan den 12 juni i sommar kommer vi troligen få se ett försök åt detta håll, när fotbolls-VM invigs. Tanken är att ”a young paraplegic Brazilian will stand up from a wheelchair, walk over to midfield, and take a kick in the opening ceremony of the 2014 World Cup.

För den som vill förbättra sin portugisiska har projektet en Facebooksida där man kan följa utvecklingen fram till invigningen av VM. The Guardian har en läsvärd artikel och en video som visar mer om detta spännande projekt:

The technology in question is a mind-controlled robotic exoskeleton. The complex and conspicuous robotic suit, built from lightweight alloys and powered by hydraulics, has a simple enough function. When a paraplegic person straps themselves in, the machine does the job that their leg muscles no longer can.

Med tanke på hur smarta algoritmer och datorkraft kan göra lösningar som ståhjulingen Segway möjlig, och hur mycket effektivare vi kan göra exempelvis sensorer idag, så borde här finnas ett stort utrymme för innovation.

 

Sida 18 av 42« Första...10...1617181920...3040...Sista »

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter