22
apr | 15:50

Öppen design för bättre kaffe

Vad Open Design är illustreras av ett aktuellt fall i Frankrike. Nespresso får inte längre använda sina kaffekapslar för att utesluta andra leverantörer.

Öppen eller sluten kaffekapsel? Bild CC: Peter Dutton

Öppen eller sluten kaffekapsel? Bild CC: Peter Dutton

I Frankrike har Nespresso en mycket stor marknadsandel inom kaffe som görs med maskin och kapsel. Man använder sin starka marknadsposition för att skydda sin verksamhet, från maskin till butik till kaffekapslar. En domstol har nu gett konkurrenterna rätt i att ägarna Nestlé behöver vara öppnare. Nespresso får inte längre utesluta konkurrenterna skriver WSJ.

After months of discussions, Nespresso has now agreed to warn competitors about design changes three months in advance. It also committed to extend the guarantee on its coffee machines even if customers are using other capsules and will abstain from public negative comments about the quality of other capsules.

I USA har man precis samma fajt kring kaffekapslar. Det är stora summor vi talar om, årligen tiotals miljarder, vilket är en av anledningarna att det kan vara lönsamt att skapa sig ett övertag på marknaden. Man talar nu om att nästa generation kaffemaskiner inte komma tillåta kaffe från tredjepartsleverantörer.

The coffee pod market is not a small one, and only continues to grow. Green Mountain, the parent company of Keurig, had $3.9 billion in net sales in 2012, $2.7 billion of which was earned from its sale of proprietary coffee pods, or K-cups. The effort to lock down the business surrounding its K-cup brewers would go a long way toward protecting the company’s profits, and could even increase them by reining in competing third parties.

En standard sätter ramarna och sedan är alla fria att agera så länge man håller sig innanför ramarna.Open Design liknar i viss utsträckning standardisering (som process). Man skapar medvetet en möjlighet för andra att addera nya lösningar då man vet att detta kommer skapa ett högre värde än vad man själv kan erbjuda.

JOBY gorilla mobile 고릴라 모바일 삼각대

Inom mjukvara är öppen design ofta en självklarhet, inom hårda områden bara ibland. Ett av mina favoritexempel är gängan för kamerastativ – den är lika överallt. Det har möjliggjort tillverkare av stativ att tävla på pris och egenskaper hos stativen, och inte nödvändigtvis på skydd av fästet. Det har också skapat nya innovationer, som s.k. gorillafästen som är ett helt annat slags stativ men som nu hör till samma ekosystem.

Ett annat känt exempel är sladdar och kontakter. Som inom kaffe finns här otroliga värden inom tillbehör, exempelvis för mobiltelefoner. Här har EU nyligen gått in och styrt vilka regler som gäller för själva laddarna framöver mest utifrån ett miljö- och kundperspektiv:

The current incompatibility of chargers is a nightmare and a real inconvenience for consumers. This new directive ends this nightmare and is also good news for the environment as it will result in a reduction of electronic waste, said European parliament negotiator Barbara Weiler in a statement.

Det finns bra och dåliga standarder, det finns bra och dålig reglering av branscher. Utifrån ett kundperspektiv och som ramvillkor för att möjliggöra fler innovationer finns mycket som talar för att Open Design kan leda till omfattande positiva effekter. Om det kommer ge oss bättre kaffe återstår att se.

14
apr | 14:35

Tävling om symbolen för tillgänglighet

Bilden på en person i rullstol är den internationella symbolen för tillgänglighet. Berättelsen om hur symbolen kom till är intressant, och likaså det som nu håller på att hända med symbolen.

International Symbol of Access, ISO 7001

International Symbol of Access, ISO 7001

Berättelsen börjar på 60-talet då det fanns diskussioner om hur man skulle skylta tillgängliga lokaler och andra funktioner. Man hade olika symboler i olika länder vilket naturligtvis inte var en speciellt bra lösning. Inte ens inom länder var situationen speciellt enkel.

Norman Acton, på 1960-talet generalsekreterare för Rehabilitation International (RI), frågade Karl Montan om man inte skulle kunna ta fram en ny och gemensam symbol. Kraven var att symbolen skulle vara:

 • självförklarande
 • enkel och tilltalande
 • utan dubbla betydelser
 • praktisk

Den som kan sina innovationstävlingar ser att här finns en mycket bra grund för just en tävling. Behovet av en symbol är tydligt, och det finns gränsvärden som möjliggör en mängd olika möjliga lösningar.

Initiativet kom från RI:s kommission för Hjälpmedel och tillgänglighet (ICTA, International Commission on Technology and Accessibility). ICTA grundades 1960 i samarbete mellan RI och Hjälpmedelsinstitutet (som då hette Handikappinstitutet, HI) på initiativ av den dåvarande chefen för HI, Karl Montan. ICTA drevs under en tid med ekonomiskt stöd från Sverige och hade ett sekretariat på HI. (källa)

Vinnande design och den modifierade slutliga symbolen.

Vinnande design och den modifierade slutliga symbolen.

Montan skapade 1968 en skandinavisk tävling för studenter inom design. Danskan Susanne Koefoed vann med ett pictogram – en streckfigur som sitter i rullstol. Symbolen modifierades av Montan som gav figuren ett huvud.

Att ha en symbol är bra men man måste få den i användning också. Företaget 3M bidrog med stora uppsättningar av klisterlappar och etiketter av symbolen. Man inledde också samtal med ISO som adderade den till sitt internationella bibliotek över standardiserade symboler (ISO 7001:2007). Det fanns tydligen tankar på att söka patent för designen men man hamnade till slut i att det bästa skulle vara att symbolen var fri, ”…made a gift to mankind”:

Following its adoption, the Society’s final step was to consider how best to promote the Symbol. Within the Society, there was some debate over whether to patent the design. It was decided however, that this would prove particularly complex, as such patents must be enacted on a country by country basis. Besides the objective was not to restrict use, but to ensure good usage. It was decided that public education and promotion would be more effective in ensuring that the symbol would be always kept in the public domain. To that end, the Society drew up guidelines for the use of the symbol and a resolution magnanimously was put forward recommending that it be made a gift to mankind. This resolution was adopted at a subsequent meeting in the Society’s Assembly in Baguio, Philippines in 1978.

Tiden går, och området tillgänglighet utvecklas och får fler nyanser. En del menar att symbolen inte helt svarar mot dagens behov. Accessible Icon Project tar nu fram en ny symbol som de hoppas ska ersätta den i ISO.

The Accessible Icon by Sara Hendren & Brian Glenney. CC-NC-SA.

The Accessible Icon by Sara Hendren & Brian Glenney. CC-NC-SA.

Projektet Accessible Icon hade sin start hos Sara Hendren som studerar design på Harvard. Hon menade att den gamla symbolen är för passiv och ger rullstolen större vikt än personen. Det nya förslaget, lite förenklat:

 1. Head is forward to indicate the forward motion; the person is the ”driver” or decision maker about her mobility.
 2. Arm is pointing backward to suggest the mobility of a chair user; motion represents the symbolically active status of navigating the world.
 3. Wheel Cutouts work for creating stencils used in spray paint application of the icon.
 4. Limb Rendition, the human depiction in this icon is consistent with other body representations found in the ISO 7001 – DOT Pictograms.
 5. Leg leg has been moved forward to allow for more space between it and the wheel which allows for better readability.

 

Sara startade ett gerilla-konst-projekt och målade helt enkelt över gamla symboler med en egen version. Fler personer ansluter sig. Man börjar få uppmärksamhet när man klistrade över existerande skyltar i Boston med den nya symbolen. Klisterlapparna nådde Victor Calise, ansvarig för tillgänglighetsfrågor i New York City; han gillade idéen och nu byter även NYC ut sina symboler.


The Accessible Icon Goes to NYC (February 2014) from Tim Lindgren on Vimeo.

De två faserna i symbolens utveckling är prov på hur externa aktörer kan bidra till nya lösningar. Genom att formulera ”gränsvärden” för en möjlig lösning så var det givet att en innovationstävling skulle vara lämpligt angreppssätt för att ta fram den första symbolen. Att användare med egna behov sedan vill skapa inkrementella justeringar är inte oväntat. Hela berättelsen är ett exempel på hur smarta organisationer kan agera och ta hjälp av externa aktörer för sina problem. Klassisk öppen innovation med andra ord.

03
apr | 10:48

OS för teknikdopade atleter

I vissa sporter har den med bäst utrustning en stor fördel. När det gäller förbättringar av en persons fysiska prestanda anses detta vara förbjudet, som exempelvis medicinsk doping. Nu kommer ett OS där teknisk doping av de tävlande personerna är hela syftet.

Exoskeleton. Bild: Cea.

Exoskeleton. Bild: Cea.

Jag tror de flesta av oss kommer ihåg Oscar Pistorius, också kallad Blade runner, från senaste sommar-OS, och att han kan springa snabbt med sina dubbla benproteser. Det diskuterades inför hans deltagande om han i tävlingssammanhang vinner eller förlorar på sina proteser.

Vi har tidigare sett teknikstöd smyga sig in i vissa grenar. Som hajdräkten som Michael Phelps och många andra simmare använde under sommar-OS 2008.

Under 2016 kommer de första Cybathlonet hållas. Man kanske kan säga att det är en variant av paralympics, men nu med teknik-dopade atleter. Möjligen leder ordet dopade fel, för här är förbättringen av en atlets prestanda hela poängen och inte alls förbjuden. Denna variant av OS kommer ha tävlingsgrenar där personer med tydligt specificerat funktionshinder tillåts använda tekniskt stöd under själva tävlingen.

Poängen är utvecklingen av tekniska lösningar som kan fungera som bättre stöd, samt öka medvetenheten om möjligheterna som finns idag för nya hjälpmedel. Sedan är det också en helt vanlig tävling, så klart.

The Cybathlon is a championship for racing pilots with disabilities (i.e. parathletes) who are using advanced assistive devices including robotic technologies. The competitions are comprised by different disciplines that apply the most modern powered knee prostheses, wearable arm prostheses, powered exoskeletons, powered wheelchairs, electrically stimulated muscles and novel brain-computer interfaces. The assistive devices can include commercially available products provided by companies, but also prototypes developed by research labs. There will be two medals for each competition, one for the pilot, who is driving the device, and one for the provider of the device.

Redan den 12 juni i sommar kommer vi troligen få se ett försök åt detta håll, när fotbolls-VM invigs. Tanken är att ”a young paraplegic Brazilian will stand up from a wheelchair, walk over to midfield, and take a kick in the opening ceremony of the 2014 World Cup.

För den som vill förbättra sin portugisiska har projektet en Facebooksida där man kan följa utvecklingen fram till invigningen av VM. The Guardian har en läsvärd artikel och en video som visar mer om detta spännande projekt:

The technology in question is a mind-controlled robotic exoskeleton. The complex and conspicuous robotic suit, built from lightweight alloys and powered by hydraulics, has a simple enough function. When a paraplegic person straps themselves in, the machine does the job that their leg muscles no longer can.

Med tanke på hur smarta algoritmer och datorkraft kan göra lösningar som ståhjulingen Segway möjlig, och hur mycket effektivare vi kan göra exempelvis sensorer idag, så borde här finnas ett stort utrymme för innovation.

 

27
mar | 16:34

Innovationstävlingar för miljöutmaningar

Sverige behöver exempel på hur man kan arbeta med kombinationen av öppna data och innovationstävlingar för att lösa svåra problem. Vita huset och NASA visar vägen.

Ett dygns CO2-utsläpp i NYC, visualiserat som gasbollar på 10 meter. Bild: carbonvisuals.com.

Ett dygns CO2-utsläpp i NYC, visualiserat som gasbollar på 10 meter. Bild: carbonvisuals.com.

Det är välkänt att USA har haft framgång med sitt arbete inom öppna data. Man har en annan syn på vem som äger offentliga data, och man har utnyttjat sin tradition med slagkraftig politik. Obamas första beslut som president var att ge sina myndigheter en tydlig uppgift att öppna sina datakällor. Nu gör man ytterligare en omfattande insats, på data om klimatet.

Klimatdebatten är ibland ifrågasatt och då tänker jag inte på alla foliehattar eller chemtrails. Det finns helt enkelt olika läger och ståndpunkter. Skillnaden i uppfattning hos personer inom forskning, politik, näringsliv och allmänhet är ibland obegripligt stor. Det finns hos vanliga medborgare även en informationsutmattning som följer av en bitvis svår debatt. Det beror troligen på att fakta om klimatdata och klimathot ofta presenteras som abstrakta. Ett utsläpp om N antal ton koldioxid säger mig lite – är värdet normalt eller för högt? Och hur spelar det roll för mig?

En utsatt miljö. Bild: Kim Hill

En utsatt miljö. Bild: Kim Hill

Personer som bor i en utsatt miljö har dock en annan bild. Har man ofta stormar eller översvämmningar så har man en helt annan förståelse. Vita huset skriver:

In 2012 alone, extreme weather events caused more than $110 billion in damages and claimed more than 300 lives.

Man lanserar nu en tävling Climate Data Initiative baserat just på att vi behöver förstå hur hoten ser ut. Då behövs inte bara faktafyllda tabeller utan fler visualiseringar och tydliga förklaringar av konsekvenserna av t.ex. en förhöjd havsnivå.

Coastal communities are becoming increasingly vulnerable to the risk of damage and danger from flooding. Your challenge is to create tools and provide information so communities can prepare for coastal inundation. Through the use of data, visualizations, citizen engagement, and simulations, you can help people understand their exposure to coastal inundation hazards and their increased vulnerability due to population increase and sea level rise.

Det finns saker att lära av detta initiativ:

 • Man skapar fokus på en särskild typ av data (bra förutsättningar för tävlingen)
 • Man använder en etablerad plattform för sin tävling (NASAs space apps)
 • Man har med sig kunniga aktörer på tävlingar (som NASA)
 • Både offentliga och privata aktörer bidrar. Google skäner utrymme för 1,000,000 GB i sitt moln. ARcGIS ställer upp med fria kartor. Världsbanken bidrar.

 

19
mar | 14:36

Technology won’t save us, people will

Det talas om sakernas internet (Internet of Things) som ett centralt utvecklingsområde. Kanske kan man ge begreppet tydligare innebörd och skapa ett nytt engagemang om man öppnar detta område för fler.

Internet of Pets? CC-BY-NC-SA: Vicki Ashton.

Internet of Pets? CC-BY-NC-SA: Vicki Ashton.

Jag vet att jag inte är ensam om att bli nästan tokig när man (för kanske tjugonde året) hör talas om det intelligenta talande kylskåpet… sakernas internet måste bli något helt annat. NESTA har ett bra motto som jag tror stämmer även på detta område:

Technology won’t save us, people will.

Sakernas Internet överlappar med det som kallas Big Data. När prylar och människor blir kontinuerligt uppkopplade så finns möjligheten att samla in mycket mer data än tidigare. Ett bra exempel på det är alla dessa små enheter som man kan bära på kroppen – exempelvis stegräknare eller pulsmätare. Sådan information saknar ofta värde i sig men genom att systematiskt spara på informationen, para den med positionering från din mobiltelefon så har man helt plötsligt en rik och meningsfull data. Det handlar för de flesta personer om träning men kan så klart också användas för att se hur och var man stressar under dagen eller hur man rör på sig. Om man samlar in sådan information för riktigt många personer så har man en god grund till data att beforska, om hälsa, arbete och resvanor.

Doug Kanters ambitiösa analys av sin diabetes och medicinering

Doug Kanters ambitiösa analys av sin diabetes och medicinering

Vi har tidigare skrivit om Lifelogging – att vi av egen lust, nyfikenhet eller behov bär på teknik som samlar in information om vad vi gör. Det finns idag gott om människor som mäter allt som går att mäta om sina liv. Doug Kanter och hans ambitiösa projekt att få kontroll på sin svåra diabetes är ett bra exempel på både nyfikenhet och ett stort eget behov.

Det finns även de som mäter mer än vad som egentligen ska vara möjligt. De opererar in RFID-chip, sensorer och magneter för att förbättra ”specifikationen” på människan. En finsk man som förlorade ett finger i en olycka skapade en protes som är ett USB-minne… och sedan finns Chris Dancy. Han sägs vara den mest uppkopplade personen i världen. Chris själv säger “If you can measure it, someone will, and that somebody should be you.” Allt Dancy mäter matas automatiskt in i hans Google-kalender och är tillgängligt för vidare analys. Det är exotiskt och kanske en vision av framtiden.


Den uppkopplade Chris Dancy

Det uppstår ibland missförstånd att det är företag som Ericsson (som ju ofta talar om 50 miljarder uppkopplade saker, som en vision av framtiden) som ska bygga detta sakernas internet åt oss. Men det finns alltså en poäng med att öppna för användare att vara med för att bygga sakernas internet. Det skulle bli grundat i behov och egna drivkrafter.

BBC: Var hänger katterna på dagen?

Kanske ligger det därför något i NY Times inlägg också om djurens internet (Internet of Pets) som en möjlig väg, samtidigt som jag känner med hunden Mitzi som får kommandon från husse via en webbkamera. En annan sak vi lärt oss av Internet of Pets är att katter helst inte umgås med andra katter och därför använder sig av tekniker som timesharing för att dela på attraktiva miljöer. Vi rekommenderar studien Secret life of the cat: What do our feline companions get up to?

Sida 20 av 43« Första...10...1819202122...3040...Sista »

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter