18
jan | 14:38

Nyanlända talanger får unikt snabbspår!

Många nyanlända flyktingar sitter på kompetens som behövs i svenskt näringsliv. Ändå har de svårt att få in en fot på arbetsmarknaden. Nu satsar Handelshögskolan på en ny utbildning, som ska öppna nya vägar.

Läs mer om Vinnovas satsning på initiativet RAMP här!

Nu söker RAMP deltagare till nästa omgång som startar 2017. Läs mer om det här – och framförallt: TIPSA VIDARE!

Kort om initiativet:

Syfte: Utveckla ett snabbspår till jobb i Sverige för utländska akademiker som fått asyl för att stärka svensk konkurrenskraft genom en mer inkluderande samhällsutveckling.

Tidsperiod: 2015–2016

Finansiering: Vinnova har bidragit till finansieringen med 725 000 kronor via utlysningen Innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända

17
okt | 10:38

Vinnova på Social Innovation Summit 25/10 kl. 16-17

Vinnova arrangerar och hälsar välkommen till en session på Social Innovation Summit med temat INTEGRATION.

Boost av sociala innovationer – hur kan en idé gå från lokal till global?

Få möjligheten att lyssna på 2 utvalda innovationsprojekt ur Vinnovas program ”Social innovation” och var med och hjälp till med att identifiera möjligheter och utveckla tankar kring vad som kan göra lösningarna uppskalningsbara. Hur kan en lokalt förankrad idé koppla upp sig mot befintligt strukturkapital och snabbt hitta möjligheter till informationsspridning och uppskalning? Hur kan man tänka kring samarbeten med liknande projekt? Och hur kan man engagera eldsjälar på andra orter eller i andra länder med samma viljor att genomföra förändring? Tillsammans med en erfaren panel vill vi utforska vilka möjligheter som finns och hjälpa entreprenörerna bakom de smarta lösningarna vidare.

När: 25/10 Tid: 16-17 Var: Slagthuset, Malmö (se karta: https://goo.gl/eFn3sj)

Medverkande i sessionen:

Anna Edwall, programledare Social innovation, Vinnova

Hugo Ortiz Dubon, We Link Sweden

Niss Jonas Carlsson, Språkkraft

Cecilia Kragsterman, CKCC Catalyst for Change

Moderator: Anna Branten, Ideon

 

23
sep | 11:21

Vi löser problem tillsammans

Förra veckan hölls en programkonferens för programmet ”Innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända” där de 16 beviljade projekten samlades under två halvdagar. Syftet med programkonferensen var att ge projekten en chans att utbyta erfarenheter och inspireras av varandra inför fortsatt arbete. Dessutom ville vi från Vinnovas håll lära mer om det arbete som gjorts och samla in reflektioner inför kommande satsningar inom programmet.

20160913_15232420160913_140641

Social innovation är ett komplext område där nätverkande, lärande och inspiration från andra underlättar arbetet. Under konferensen hölls därför fyra olika workshops med fokus på hur man kan mäta samhällseffekter, kollektiv problemlösning av problem som projekten upplever, den finansiella hållbarheten samt vad i systemet för nyanlända som fungerar bra respektive dåligt. Den sistnämnda workshopen var en övning för att formulera de insikter projekten kommit till och för oss som arbetar med programmet att få berättelser som vidare motiverar programmets existens att lösa samhällsutmaningar. Varje projekt fick därför spela in en videohälsning riktad till … ”Sveriges politiska ledning” … och några av dem kommer vi länka till i denna blogg senare. Under diskussionerna som fördes kom man fram till slutsatser om att man borde jobba mer tillsammans inom området eftersom allas gemensamma målsättning är att nå sociala mål i samhället. På temat om hur man ska etablera nyanlända på arbetsmarknaden var en viktig punkt hur man kan arbeta med att få arbetsgivare att se de nyanlända som en del av Sveriges kompetensplattform. Genom de uppföljningar som gjorts har man redan visat på att de yrkesmässiga likheterna ofta är större än de kulturella skillnaderna, något som borde lyftas fram i rekryteringsprocesserna.

Engagemanget var stort och energinivån var hög bland deltagarna och det blev många och bra diskussioner. Deltagarna upplevde att de fick med sig många konkreta tips och idéer att jobba vidare på i sina projekt.

//Skrivet av Lovisa Harrysson som gör praktik hos Vinnova

 

02
maj | 09:00

Sveriges unga är nyckeln till Sveriges framtid

Projektets syfte är att förändra synen på relationen mellan individen och skolan.

Att må bra är en förutsättning för att kunna prestera bra. Det gäller såväl lärare som elever. Bättre skolor arbetar med kompetensutveckling av pedagoger och skolledning inom den ledande forskningen från kognitiv neurovetenskap och positiv psykologi. Ambitionen är att skapa en skola som tillvaratar ungas drivkrafter, kreativitet, nyfikenhet och förmågor. Vi ger lärarna förmågorna att skapa välmående som ger resultat.

  1. Varför social innovation?

Social innovation har ett fokus på hållbart, långsiktigt värdeskapande, där det som mäts är sociala värden prioriteras framför ekonomiska värden, exempelvis individens, samhällets eller planetens hälsa.

  1. Vad gör ert projekt viktigt?

Vi vill skapa ett skifte i hur vi ser på relationen mellan individen och våra sociala system, som i vårt fall är skolan. Vi anser att skolan, och Sverige, har svårigheter att ta tillvara ungas potential och engagemang. Det finns indikationer på detta i form av ökande psykisk ohälsa och sjunkande PISA-resultat. Det behövs fler välmående, trygga och engagerade samhällsmedborgare.

Vi lär ut evidensbaserade metoder och praktiska verktyg som kan användas direkt i klassrummen med eleverna, och som hjälper lärare att skifta perspektiven kring sin egen roll som pedagog och kring pedagogiken.

Målet är att alla skolor i Sverige ska ha lärare och elever som mår bra, känner sig engagerade och därför vill och kan anstränga sig, lära sig och utvecklas.

Vi skapar tydliga förändringar bland såväl lärares som elevers välmående, samt både strukturella och beteendemässiga förändringar i skolorna.

  1. Vad fightas ni för?

För att vårt projekt ska lyckas är det centralt att testa en modell för uppskalning av vår fortbildning av lärare. Om vi kan hitta nycklarna till en skalbar kvalitativ utbildning så har vi lyckats.

Read more about the project: http://www.battreskolor.se/

29
apr | 10:10

Ny app ska samordna flyktingmottagande!

Ett av de 16 innovationsprojekt som beviljades finansiering genom utlysningen Innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända omnämns av SVT. En app för att samordna flyktingmottagandet i Sverige. Projektledare Petruska Rogmark uttalar sig här!

 

Sida 1 av 612345...Sista »

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter