11
nov | 11:32

Nu öppnar Matmissionen!

Nu öppnar Stockholms Stadsmission Nordens första sociala matbutik, Matmissionen i centrala Rågsved. Butiken har som mål att tillvarata över 200 ton överskottsmat under 2016. Förutom att butiken i sig är en social satsning kommer eventuella intäkter från butiken gå till att utveckla Stockholms Stadsmissionens arbete med arbetsintegration och matsvinn.

Jag tycker att detta initiativ (som vi är med och finansierar uppstarten av) är intressant ur ett antal aspekter:

 • Att företag tar ansvar och verkar för social samhällsnytta, samtidigt som de såklart ser en affärkritisk vinning i det. Fler företag behöver ställa om sina modeller!
 • Att civilsamhället använder sin insikt i målgruppen till att kicka igång en handlingskraftig och nytänkande lösning.
 • Samarbetet mellan näringsliv och civilsamhälle skapar dessutom förutsättningar för fler och nya idéer över tid (samhällsnytta och affärsnytta!)
 • Etablerade aktörer är engagerade – det gäller att ha nycklarna med sig!
 • Initiativet är ett pilotprojekt, men modellen går att skala och sprida vilket möjliggör stor nytta på sikt (både samhällsnytta och affärsnytta)

Vi kommer att skriva mer om Matmissionen framöver, stay tuned!

Matmissionenlogo

10
nov | 16:31

Framtidssäkra våra barn!

Johan Wendt och Tor Moström är grundare till det sociala företaget Curly Bracket. Ambitionen är att förse barn med välbehövliga kunskaper i en digitaliserad nutid och framtid. Med böcker, digitala läromedel samt föreläsningar inspirerar de människor att lära sig datalogiskt tänkande.

 1. Varför är social innovation viktigt?

Flera av samhällets grundpelare av idag grundar sig i sociala innovationer – skolsystemet till exempel. Samhället behöver social innovation!

 1. Vad gör ert projekt intressant?

Vi vill framtidssäkra våra barn och unga genom att förbereda dem för framtiden – lära ut de kompetenser som behövs för framtida arbetsliv. Programmering och datalogisk tänkande är nyckeln. Programmera handlar inte bara om att skriva kod, det är endast ett sätt att utrycka sig. Vår bok ”Den gömda koden” är ett nagelbitande äventyr, men också en faktabok där läsaren introduceras till principer och övningar inom datalogiskt tänkande, ett tankesätt som är grunden för att lära sig programmera och som idag anses lika viktigt som att kunna läsa, skriva och räkna.

 1. Vad fightas ni för?

Att alla barn har samma tillgång till kunskap och lärande.

Läs mer om projektet och den första boken ”Den gömda koden” här!.

09
nov | 16:30

Tech för att lösa flyktingkrisen?

Jag fick tips om ett blogginlägg från Washington Posts innovationsblogg om hur tech kan (skulle kunna) vara en del i att lösa flyktingkrisen. Intressant att se hur en mobilisering av området kan bidra till nytta på sikt. En ny digital lösning ”bara för att” är kanske inte vad jag fiskar efter, men en digital lösning med primär intention att t ex korta etableringstiden för nyanlända kan ju potentiellt nå en massa människor och påverka stort i frågan, utan att det behöver dra alltför mycket resurser i vare sig utveckling eller drift.

Utdrag ur inlägget:

”The Tech sector’s best innovations for solving the Syrian refugee crisis

In response to the heart-rending scenes of tens of thousands of Syrian refugees making their way to Europe by any means possible to escape a dangerous conflict zone, there are finally the first signs that Silicon Valley’s top thinkers are starting to rally behind the cause.

In response to President Obama’s recent shout-out to Silicon Valley to do more to solve the refugee crisis, a handful of high-profile technology companies — Kickstarter, Twitter, Airbnb and Instacart — are working to adapt their platforms and technologies to help solve the refugee crisis. Twitter, for example, is going to enable early rollout of its new donation product to allow humanitarian NGOs to raise money on its social media platform. And Airbnb is going to offer free housing credits for aid workers in areas most affected by the refugee crisis.”

Hela artikeln/blogginlägger finner du här!

VINNOVA supportar ett hackaton på samma tema som går av stapeln nu i efter årsskiftet. Hör mer om Refugee Tech här.

 

 

05
nov | 11:17

Varför social innovation?

De 22 projekten som finansieras i utlysningen Social Innovation 2015 har fått 3 frågor att besvara om social innovation. Under kommande 6 månader kommer du att få lära känna projekten – och samtidigt bli lite smartare på vad social innovation egentligen handlar om.

 

“Det handlar om människor”

Låt mig börja med att presentera Thomas Sundén, projektledare för projektet “Innovation inom almännyttan”.

Ett projekt med syfte att att ytterligare stärka de allmännyttiga bostadsbolagens samhällsansvar, öka delaktigheten bland hyresgästerna, minska beståndens sociala problemställningar och ta fram en metod för sociala innovationer som adresserar de nationella sociala samhällsutmaningarna så att hela landet kan dra nytta av dessa och nya sociala innovationer.

 1. Varför är social innovation viktigt?

Social Innvoation är viktigt eftersom det är i den sociala innovationen som den verkliga samhällsutvecklingen sker. Som VD:n för ett allmännyttigt bostadsbolag yttryck det ”Det är viktigare att se människor än balansräkningar växa”.

 1. Vad gör ert projekt intressant?

Att skapa en metod för att stärka sociala innovationer inom SABOs (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) 380 medlemsbolag har möjlighet att ge effekt på sociala innovationer över hela Sverige. Det är dessa bolag som redan idag har en direkt relation till hyresgäster i 1 miljon hyreslägenheter och därmed är nyckelspelare till att skapa riktig förändring. Som kommunalt ägda bolag delar vi alla på den sociala avkastning som projektet skapa. Bolagere bär vidare på en förståelse för vikten av att ta sitt samhällsansvar, och de ger en fantastisk plattform för att sprida kunskap om vikten av sociala innovationer.

 1. Vad fightas du för?

Vi vil aktivera en kärntrupp av SABOs medlemsföretag till arbetet att skapa en nationell modell för social innovation med fokus på boende, sysselsättning, integration och trygghet.

Läs mer om projektet här!

28
okt | 11:38

Vad är socialt i sociala innovationer?

Entreprenörskapsforum bjöd häromdagen in till lanseringen av policysammanfattningen Vad betyder social i sociala innovationer? Detta då de ser ett ökat intresse och medvetenhet, både i Sverige och internationellt, för sociala innovationer och samhällsentreprenörskap som bidrar till en positiv samhällsutveckling. I policysammanfattningen ges en översikt av den befintliga forskningen och en diskussion kring sociala innovationers roll i samhällsekonomin.

På seminariet diskuterades:

 • Vad är sociala innovationer?
 • Hur bidrar sociala innovationer till en positiv samhällsutveckling?
 • Vilka nya innovativa former för social finansiering finns?

exempel 27 oktanna edwall 27 oktseminarium 27 okt

Jag berättade om VINNOVAs program Social innovation och den roll vi spelar i utvecklingen av området. Bland policyrekommendationerna som lyftes i rapporten förekom flera förslag som vi redan är inne på, t ex tävlingar (alla våra utlysningar inom programmet Social innovation har ett liknande format, samt en tidigare innovationstävlingsutlysning), utfallskontrakt (finansierar ett test i utlysningen FRÖN), offentliga upphandlingar (finansierar ett test i utlysningen Social innovation). Vi har även finansierat en strategisk innovationsagenda för forskningsområdet social innovation och har ett samarbetsavtal med SKL för området i stort. Med mera!

Thats all folks!

 

Sida 5 av 6« Första...23456

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter