26
okt | 15:28

Nu är sociala innovatörerna på banan!

Den 16 september genomförde VINNOVA det första programlabbet inom social innovation. 35 projektledare från de 22 projekt som finansieras under 2015 deltog.

Syftet med dagen var att utforska vilka behov och utmaningar som projekten står inför, och utifrån dessa lärdomar skapa ett antal konkreta och praktiska verktyg för social innovation. Och det kanske viktigast av allt: projekten lärde känna varandra och kunde utbyta erfarenheter!

Programlabb 1 Bilder

Gitte Mikkelsen från danska konsultföretaget Antropologerne ApS delade med sig av sina erfarenheter och kunskaper kring användarinkludering. Hon menade att det enda sättet att verkligen förstå ett behov och skapa en effektiv lösning är att engagera de människor som faktiskt påverkas av projektet.

De 22 projekten i social innovation 2015 har valts ut av VINNOVAs externa expertgrupp. Under de sammanlagt tre programlabben kommer projekten att erbjudas stöd och inspiration för att utveckla och stärka sina projekt att bli till fullskaliga sociala innovationer, som kan spridas och komma till allmän användning.

Nästa labb går av stapeln den 12 november. Mer information om labben och projekten kommer löpande att presenteras här på bloggen.

 

14
okt | 14:43

Mikael Damberg uppmärksammar vår utlysning

Mikael Damberg och Expressen-TV besökte VINNOVA häromveckan för att höra mer om vår utlysning Innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända. Se mig och innovationsministern intervjuas här!

anna_edwall_expressentv-004

Foto: Expressen-TV

30
sep | 09:26

”Det behövs banbrytande lösningar utanför de redan upptrampade stigarna”

Jag skriver i Sydsvenskan om behovet av nya metoder och lösningar för att ta oss an sociala utmaningar, och hur VINNOVAs satsning på social innovation kan bidra:

Det behövs banbrytande lösningar utanför de redan upptrampade stigarna

29
sep | 10:38

Nya lösningar på sociala utmaningar

Gissa vilka innovationer som haft störst betydelse för svensk välfärd de senaste 150 åren? (Tips: det handlar inte om teknik.)
Det är förskolan, folkbiblioteken och mödravårdscentralerna. Alla tre är svenska innovationer.

Världens första förskola startades i Sverige 1836. Världens första folkbibliotek startades i Sverige 1842. Och världens första mödravårdscentral startades i Sverige 1920.

Alla initiativ var riktade mot missgynnade målgrupper – på den tiden kvinnor och lågutbildade. Alla var privata initiativ, som skapades i civilsamhället utanför de offentliga strukturerna. Samhällsnyttan i form av livskvalitet, inkludering, ökad kunskap, ökad medellivslängd och ökad produktivitet i samhället blev mycket stor.

Samhället står i dag inför helt nya utmaningar. Efterfrågan, kvalitetskrav och behov av välfärdstjänster kommer att bli mycket mer omfattande än tidigare. Dagens strukturer måste därför kompletteras med nya innovativa tjänster, som kan möta de nya utmaningarna.

Med den historiska meritlistan i ryggen, och med den utmaningen inför framtiden, satsar VINNOVA på att finansiera sociala innovationer. Dessa bidrar till att lösa sociala utmaningar, fylla sociala behov och skapa ett attraktivare Sverige.

Nya idéer som förbättrar människors välstånd och förnyar sättet att tänka kring nya lösningar för välfärden kan komma från vem som helst.

Vi erbjuder företag och organisationer, som vill och kan bidra med sina perspektiv på de sociala utmaningar Sverige står inför, att söka bidrag för att realisera nya banbrytande idéer.

Just nu finns det möjlighet att söka finansiering för projekt inom utlysningen Innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända.

22 projekt inom social innovation är redan igång. Du kommer kunna följa dessa projekt här! Läs mer om den lite bredare utlysningen Social Innovation.

Sida 6 av 6« Första...23456

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter