27
sep | 08:47

Alla dessa akronymer

27 september,08:47 av Dan Andrée

EARTO, EERA, EFFLA, EIB, EIT, ELSA, ERA, ERIAB, ERAC, ESA, ESFRI, ESS etc. Många akronymer blir det. Jag tänkte ta upp några av dessa vid lämpliga tillfällen. Det finns ju av naturliga skäl många akronymer som börjar på E och därför tänkte jag börja med en annan bokstav!

SFIC TF står för Strategic Forum for International S&T Cooperation Task Force. TF förbereder möten i SFIC som består av delegater från samtliga medlemsländer (28), kommissionen och observatörer (13) – totalt 41 länder samt kommissionen. SFIC skall ge råd till medlemsländerna, rådet och kommissionen avseende samarbete utanför EU. Till saken hör att jag i juni blev vald till ordförande i denna kommitté och således har vi i Sverige nu möjlighet att sätta agendan. SFIC sattes upp 2009 för att vara en del av implementeringen av det europeiska forskningsområdet (ERA). Tyvärr riktade man in sig på att implementera olika initiativ, t.ex. mot Indien och har enligt min mening missat lite av den strategiska roll som kommittén bör ha. Jag vill försöka få SFIC mer strategisk och rikta in oss på att ta fram t.ex. gemensamma principer (IPR, rörlighet, utvärdering) som alla länder kan ha nytta av i sina bilaterala avtal samt erfarenhetsutbyte och informationsutbyte. En annan viktigt fråga är att ramprogrammet skall vara det främsta instrumentet för samverkan på europeisk nivå utanför EU.

17 september hade vi ett möte i SFIC TF och inte helt oväntat blev det tydligt att länderna har olika uppfattningar om vad vi bör göra på europeisk nivå när det gäller samarbetet utanför EU.

Jag ser verkligen fram emot detta ”ordförandeskap” och hoppas att SFIC kan få en inriktning som vi kan ha nytta av nationellt. Vi har också ett bra team i Sverige med Marija Milivojevic från Utbildningsdepartementet, Christian Hansen på Vinnova i Stockholm samt Sandra Olivera och Louise Lundberg i Bryssel. Ett vinnande lag!

För mer info om SFIC se http://www.consilium.europa.eu/policies/era/sfic samt http://ec.europa.eu/research/iscp/index.cfm?lg=en&pg=sfic-general.Inga kommentarer har lämnats ännu

Du kan bli först att kommentera!

Kommentera

Regler för kommentarer »

XHTML: Dessa taggar går att använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter