17
jul | 11:58

EU sportar sig ur den ekonomiska krisen

17 juli,11:58 av Dan Andrée

Idrotsministrana skall på initiativ av det italienska ordförandeskapet diskutera sport som drivande för innovationer och planerar rådslutsatser i november. Man hänvisar främst till lyckade satsningar vid mittuniversitetet i Sverige och deras nationella vintersportcentrum som ansens vara ’best practice’ inom området. Där lyckas man knyta ihop innovationsprojekt och/eller entreprenörskap med sport.

Man lyfter fram två områden: avancerade material samt ekonomisk tillväxt och nya jobb.

Utveckling av nya material som används i sportsektorn kan ge positiva effekter på andra områden. Metoder för att skydda varumärken har också andra tillämningar.

Sport kan bidra till ökad tillväxt och sysselsättning och är därför viktigt som en del av EU2020-startegin.

Horisont 2020 nämns som ett viktigt instrument bl.a. för att utveckla ny teknik för textilindistrin.

Hela ordförandeskapsprogrammet för den så kallade trion (Italien, Lettland, Luxemburg) finns nu tillgängligt. När det gäller forskning är Italiens prioritet att få till stånd ett särskilt program för samarbete inom medelhavsområdet.Inga kommentarer har lämnats ännu

Du kan bli först att kommentera!

Kommentera

Regler för kommentarer »

XHTML: Dessa taggar går att använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter