19
feb | 18:00

FAQ Silicon Valley Fellowship

19 februari,18:00 av Anne Lidgard

 

Ekonomi

Vad täcker stipendiet? Stipendiet är finansierat av KAW och ett s.k. utbildningsstipendium. Intentionen är att personen i fråga kommer till Silicon Valley för att förkovra sig bl.a. genom att delta I verksamheten på Nordic Innovation House. Det är alltså inte en anställning. Utbildningsstipendier är skattefria. Det är upp till var och en att disponera det som man önskar, men det utgår alltså inte någon ytterligare ersättning för exvis bostad, försäkring eller resor.

Kan man söka ytterligare finansiering? Det står var och en fritt att söka andra medel, dock finns det inte några ytterligare medel vare sig från Vinnova eller från KAW.

Vad kostar boendet? Det varierar mycket beroende på storlek och område, så det bästa är att själv kolla på Craigslist eller Zillows i områden som ligger ungefär inom 2 mils avstånd från Palo Alto. Typiska kommuner är Palo Alto, Menlo Park, Redwood City, San Carlos, Mountain View, Los Altos, Sunnyvale, och, litet längre bort, Cupertino, Saratoga.

Ansökan

Måste jag själv ha varit entreprenör? Nej, men av flera skäl bör du ha verkat tillräckligt nära startups så att du har en god förståelse för deras tempo, kultur, utmaningar osv…Du kanske har varit aktiv som styrelseledamot och eller som investerare, eller suttit i den operativa ledningen för ett startup. Också mycket värdefullt om du har arbetat i inkubatormiljöer.

Varför systemeffekter i Sverige? Fellowshipprogrammet är en del i en strävan att utveckla det svenska ekosystemet, såväl avseende strukturkapital som nätverk, kunskap mm, som kulturellt med mer av ”pay-it-forward”-anda, öppenhet och experimenterande.

Vad ska stå i brevet? Brevet ska tillräckligt tydligt visa att du har rätt kvalifikationer, ge uttryck för vad som driver dig att söka, vad du vill åstadkomma, och på vilket sätt du tror att din erfarenhet från Silicon Valley kommer till nytta när du återvänder till Sverige ffa med betoning på systemnytta. Vi kommer att ta referenser, så du får gärna inkludera dem redan från början.

Räcker det att skicka ett mejl? Nej, det bör vara ett brev och ett cv som skickas som bilagor till ett mejl.

Du vet väl vem jag är så jag behöver väl inte skriva så mycket?  Urvalet kommer att ske av en grupp personer, och alla ansökningar kommer att behandlas lika. Utgå från att ingen känner dig.

Ska jag verkligen skicka in min ansökan redan nu, även om jag inte kan komma förrän vid senare tillfälle? Ja, om du känner att detta är något du verkligen vill är det en fördel att du redan nu anmäler ditt intresse.

Övrigt

Kommer jag ha tid att skriva en bok eller en akademisk uppsats? Troligen inte. Erfarenhetsmässigt blir det svårt att hålla fokus på båda verksamheterna.

Vem kommer jag att rapportera till? Den som kommer att leda arbetet från och med augusti 2018 heter Inger Gustafsson. https://www.linkedin.com/in/inger-gustafsson-327a9b/

 Inga kommentarer har lämnats ännu

Du kan bli först att kommentera!

Kommentera

Regler för kommentarer »

XHTML: Dessa taggar går att använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter