04
apr | 14:38

Kiselrondeller och innovationskatapulter i UK

4 april,14:38 av Dan Andrée
Foto: Torcello Trio/Flickr/CC BY-SA 2.0

Foto: Torcello Trio/Flickr/CC BY-SA 2.0

På senaste ERAC-mötet (ERA and Innovation Committee) fick medlemsländerna redogöra för erfarenheter från nya initiativ inom forskning och innovation.

UK tog bl.a. upp att man noga studerat vad andra länder gör och fastnat för den mycket lyckosamma verksamhet som Fraunhoferinstituten i Tyskland bedriver. Fraunhoferinstitutens uppdrag är att bedriva tillämpad forskning till nytta för offentlig och privat verksamhet och med resultat som gagnar hela samhället. I UK insåg man genast att det inte går att bara kopiera andra länders lyckade satsningar utan man måste anpassa till de egna nationella förutsättningarna.

Med detta som utgångspunkt startade man de s.k. innovationskatapulterna och hittills har man satt upp sju katapulter:

De finansieras via tre källor: statliga basanslag (1/3), kontrakt som finansieras både av statliga och privata aktörer (1/3) samt kontrakt (1/3) som finansiera av helt av näringslivet. För att få en kritisk massa räknar man med att varje katapult behöver attrahera 10-15 M£/år. Som exempel på målsättning kan nämnas att inom framtida städer är målsättningen att ”develop high-value, integrated urban solutions which we are then able to sell to the rest of the world”. Katapulterna är ett initiativ av den relativt nya myndigheten. Technology Strategy Board.

Ett annat exempel är att man knappast kan kopiera Silicon Valley i Europa – åtminstone inte i Europas tätbebyggda områden – i London har man därför kommit på idén att etablera en s.k. kiselrondell (silicon roundabout)

Lokala entreprenörer i östra London har skapat en kiselrondell med bidrag just från Technology Strategy Board’. Syftet är att skapa en ”hub for media agencies and tech firms with a digital edge”.

 Kommentarer (3)

 1. 7 april 2014,19:12
  Magnus IMCG kommenterar:

  Hej Dan!
  Spännande att se vad detta leder till. Vi arbetar just nu med FCC Future city Catapult, vilka verkar vara ett mycket kompetent och handlingskraftigt gäng mot ett smart city lighthouse H2020 projekt.
  Dan, vilka lärdomar kan Sverige ta från ERAC? Hade gärna sett några Kiesel- rondeller.

  Mvh
  Magnus, IMCG

 2. 8 april 2014,09:22
  Dan Andrée kommenterar:

  Roligt att ni är engagerade i FCC!
  VINNOVA var ju ganska tidigt ute med utmaningsdriven innovation- http://www.vinnova.se/sv/Var-verksamhet/Gransoverskridande-samverkan/Utmaningsdriven-innovation/Utmaningsdriven-innovation/ som har fått en hel del uppmärksamhet utanför Sverige, inte minst i EU-kommissionen. Någonstans ute i Kista borde man väl kunna ha en kiselrondell :o))
  Dan

 3. 10 juni 2014,15:34
  Magnus IMCG kommenterar:

  Hej Dan, tack för svaret.
  Gällande oss med innovation i fokus har UDI-programmet varit en guld-klimp. Hoppas ni fortsätter men denna satsning. Följa oss gärna i TOR som nu ligger i UDI- Samverkan, där vi fullt ut testar vårt innovationsramverk.
  Dan, nu när H2020 har än en tydligare Innovations/Impact fokus än FP7, undrar vi om du har någon känsla för om EC kan hitta rätt mix av utvärderare. Detta är kanske den del som är störst orosmoment för oss när vi går in med ansökningarna. Att hitta experter för forskningen/tekniken finns generellt oftast gott om, att förstå hur man skapar innovationer/impact av F&I är något helt annat. Vad är din känsla? Oroar vi oss i onödan?
  MVH
  Magnus IMCG

Kommentera

Regler för kommentarer »

XHTML: Dessa taggar går att använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter