11
okt | 19:26

Marita Ulvskog och Högskolan i Borås på besök

11 oktober,19:26 av Dan Andrée

marita

Broney Skogström, Högskolan i Borås och Marita Ulvskog, MEP; Foto: Dan Andrée

Brysselkontoret gästades av forskare från Högskolan i Borås med rektorn Björn Brorström i spetsen. De höll ett seminarium om Akut- och pre-hospitalt vårdande. Man betonar samarbetet mellan vårdpersonal och forskare från olika discipliner i syfte att skapa en förbättrad och integrerad vård, en bättre akutvård samt en god vårdande miljö. Målet är att skapa ny kunskap och innovationer som bidrar till överlevnaden för fler patienter, att lindra lidande och öka livskvaliteten för patienter, anhöriga, personal och samhället.

Samtidigt ger det också möjlighet till besparingar eftersom det blir mindre behov av eftervård vilket ju gör det väldigt intressant inte minst för satsningar på EU-nivå.

Flera regioner från Europa och Sverige deltog. Innan mötet tittade också Marita Ulvskog upp på kontoret och jag och Sandra passade på att få en pratstund. Marita tog bl.a. upp betydelsen av forskning och var orolig att den skulle komma i skymundan kommande mandatperioden för EU-parlamentet. Hon var också bekymrad över det nya datadirektivet som kan sätta stopp för den viktiga registerforskningen i Sverige som är unik i världen.Inga kommentarer har lämnats ännu

Du kan bli först att kommentera!

Kommentera

Regler för kommentarer »

XHTML: Dessa taggar går att använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter