04
sep | 11:06

Så bygger man framgångsrika innovationssamarbeten med Kina

4 september,11:06 av Sylvia Schwaag Serger

Tyskland och Kina bedriver sedan några år tillbaka en ”tysk-kinesisk innovationsplattform”. Syftet är att utbyta erfarenheter, lära sig om varandras innovationssystem och innovationspolitik och att främja forsknings- och innovationssamarbete mellan länderna.

Tyska forskningsministeriet publicerade nyligen en skrift om innovation i Kina. Jag har på deras inbjudan skrivit ett bidrag som handlar om hur man bygger framgångsrika innovationssamarbeten med Kina.

Läs skriften på webben

Läs skriften i pdf-format

Ungefär hälften av bidragen är på engelska och värda att läsa för dem som intresserar sig för ämnet.Inga kommentarer har lämnats ännu

Du kan bli först att kommentera!

Kommentera

Regler för kommentarer »

XHTML: Dessa taggar går att använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter