29
aug | 10:30

Så skall det europeiska innovationsekosystemet blomma.

29 augusti,10:30 av Dan Andrée

innovationer

 

Hur detta skall gå till kan man få svar på i den rapport som snart kommer att publiceras: The way forward to improve people’s lives: Inspiring and Completing European Innovation Ecosystems

Under ledning av förre GD i rådssekretariatet, Klaus Gretschmann har gruppen, som tillsattes under det polska ordförandeskapet, lagt fram en rad förslag som man också hoppas kommer att tas till vara av den nya inkommande kommissionen.

Rekommendationerna är uppdelade i tre delar.

I den första delen tar man upp kriterier för att det europeiska ekosystemet skall blomma. Man behöver bl.a. en bredare syn på IPR som går utöver patentproblematiken. Man behöver få igång offentlig upphandling. Man introducerar begreppen PPPPc (public-private-people-partnerships) och BUPs (business-university-partnerships).

I den andra delen tar man upp behovet av ‘sociala innovationer’ från utgångspunkten att innovationer har både positiva och negativa sidoeffekter i samhället. Innovationer behöver komma in i utbildningsystemet på ett helt annat sätt än det är idag.

I den tredje delen tar man upp styrningen och behovet av en mer övergripande styrning och samverkan. Det europeiska forskningsområdet finns med i EUs nya traktat men innovationer är inte ’reglerat’ på samma sätt. Det behövs en tydligare roll för innovationspolicy i den nya kommissionen.

Gruppen föreslår en färdplan som skall implementeras under de närmste tre åren.

 

taggar: ,


Inga kommentarer har lämnats ännu

Du kan bli först att kommentera!

Kommentera

Regler för kommentarer »

XHTML: Dessa taggar går att använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter