Om kommentarer

På blogg.vinnova.se vill vi ha en kontinuerlig dialog med våra läsare. Därför kan du komma med synpunkter och idéer genom att kommentera våra inlägg. Eftersom Vinnova ansvarar för allt material som läggs ut har vi valt att förhandsgranska de kommentarer som kommer in. Om kommentaren innehåller personangrepp, strider mot svensk lagstiftning eller inte alls berör blogginlägget publiceras den inte.

På blogg.vinnova.se gäller god samtalston och man får inte:

  • göra eller sprida marknadsföring för egen eller andras kommersiella verksamhet
  • göra eller sprida uttalanden eller personuppgifter som är stötande eller ärekränkande eller på annat sätt behandlar personuppgifter så att någons personliga integritet kränks
  • skapa eller sprida uttalanden eller personuppgifter som diskriminerar eller utpekar någons ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller som rör hälsa, könsuttryck eller sexuell läggning
  • utöva hot eller trakasserier
  • utge sig för att vara någon annan person
  • uppmana till brott eller sprida någon annans uppmaning till brott
  • sprida pornografiska bilder

All granskning och publicering sker under kontorstid. Svar på eventuella frågor kan därför dröja mer än 24 timmar om frågan är ställd på helgdagar.

Kommentarerna måste vara gjorda på svenska eller engelska.

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter