12
maj | 14:14

Att utveckla normbrytande och normkritisk innovation på Volvo

12 maj,14:14 av Sophia Ivarsson

Tema Genus, Linköpings universitet, och Volvo Teknologi

Hur kan Volvo lastvagnar bli ”världsledande på transportlösningar”? Enligt Daniel Zackrisson från Volvo Teknologi är vägen dit ”radikal innovation”. Därför har Volvo Teknologi och Tema Genus, Linköpings universitet, initierat ett samarbetsprojekt för att främja normbrytande och normkritisk innovation hos Volvo.

En del av Volvo lastvagnars utmaning är att komma fram till hur framtidens lastbilar ska se ut och användas. För att göra det krävs att Volvo kan föreställa sig vad som kännetecknar framtidens lastbilar och användningsområden. Men vad som kan komma att behövas i framtidens lastbilar – och den roll lastbilar och dess föreställda användare kan komma att spela – är långt ifrån självklart. För att tänka utanför boxen krävs inspel från oväntat håll.

IMG_2065

Två workshops genomförs där medarbetare vid Volvo träffas tillsammans med aktivister och genusforskare för konstruktiv dialog. Det som behöver utmanas är den majoritetskultur som ofta framstår som självklar inom stora teknikföretag, så också hos Volvo. Tanken är att normkritiska perspektiv ska kunna utveckla redan existerande metoder för innovation hos Volvo. Det innebär att sätta fokus på det omedvetna reproducerandet av normer som ofta styr planerings- och utvecklingsprocesser. Problemet är att vissa perspektiv då tenderar att privilegieras och andra missas – något som detta pilotprojekt ställer frågor kring. Målet med projektet är att både vidareutveckla Volvos befintliga verktygslådor med normkritiska metoder och att möjliggöra integration av normkritiska och normbrytande innovationsprocesser på Volvo.

IMG_2069Inga kommentarer har lämnats ännu

Du kan bli först att kommentera!

Kommentera

Regler för kommentarer »

XHTML: Dessa taggar går att använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter