10
aug | 08:40

Bokrecension – Stötta manligt företagande

10 augusti,08:40 av Jan Sandred
Stötta manligt företagande från Add Gender och Genusfotografen, ISBN 978-91-639-1325-9

Stötta manligt företagande från Add Gender och Genusfotografen, ISBN 978-91-639-1325-9

Vaddå stötta manligt företagande? Är det inte kvinnor som ska stöttas? Och förresten ”manligt”, det ska väl vara ”mäns företagande”?

Lika väl som att diskriminerande bedömningar är ett hinder för kvinnor att konkurrera som företagsledare på samma villkor som män, skapar likadana förutfattade meningar problem för män som driver företag. Något vi kanske inte tänker på.

Oftast är det jargong och slentrian som gör att vi inte orkar tänka på hur vi tänker.

Ett bra exempel på när gamla invanda hjulspår är direkt farliga, är utvecklingen av krocktestdockor för bilar. Utformningen av krocktestdockor har alltid varit baserade på den genomsnittlige mannens anatomi. Kvinnor har som bekant en annan anatomi och löper därför större risk att drabbas av whiplashskada vid påkörning bakifrån.

Det är väl belagt att det finns en macho-jargong och tuff attityd i vissa branscher.”Kör du med skyddsmask när du målar? Kärringfasoner!”, ”Jobbar du dygnet runt? Det är bara att bita ihop!” Den kan vara direkt skadlig.

Exempelvis är män mycket kraftigt överrepresenterade när det gäller dödsfall på grund av cancer eller hjärt-/kärlsjukdomar som har med jobbet att göra, enligt Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöstatisk Rapport 2016:1

Enligt Transportstyrelsen är män oftare än kvinnor inblandade i trafikolyckor, även om man tar hänsyn till att det är fler män bakom ratten.

Företag som drivs av män går oftare i konkurs. Företag med endast män i ledningen är överrepresenterade bland konkursbolagen, enligt Tillväxtanalys.

Genus (till skillnad från könstillhörighet, som är ett biologiskt begrepp) skapas av sociala och kulturella föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt. Till exempel att innovation, ledarskap och entreprenörskap skulle vara något som män av naturen är bättre på, medan omvårdnad, kreativitet och simultankapacitet skulle vara något kvinnor kan bättre från födseln.

Föreställningarna om ”hur det ska vara” skapas främst i berättelser och bilder i media, reklam, film, konst. Bilderna begränsar och blockerar vår fantasi om vilka vi egentligen kan vara. Därför är det viktigt att utmana uppfattningar i den offentliga debatten då media sätter agendan för hur vi resonerar kring företagande, och hur vi kan stärka eller utmana existerande föreställningar.

Företaget Add Gender har tillsammans med fotografen Tomas Gunnarsson tagit fram en fotoutställning, som utmanar bilden av det manliga och kvinnliga i företagande. I den porträtteras sex manliga företagare på ett sätt som är vanligt när kvinnliga företagare presenteras i bilder och i media. Nu finns utställningen som en bok att köpa för en hundring. Går att beställa från Jenny Claesson, marknadschef på AddGender.

I mitt jobb har jag intervjuat hundratals företagare och blivande företagare. När man väl är medveten om sina egna förutfattade meningar om manligt och kvinnligt beteende, går det inte att undvika att se fallgroparna killarna omedvetet riskerar att trilla i. Trots att vi försöker förhålla oss kritiskt slinker stereotyperna lätt igenom. Bilder påverkar oss undermedvetet på ett helt annat sätt, än vad en text förmår. Vare sig vi vill det eller inte.

Det behövs verkligen ögonöppnare som Stötta manligt företagande. Om dagens schabloner, som säger att män ska vara starka och självständiga, förändras, kommer förhoppningsvis män att göra en så enkel sak som att våga be om hjälp i större utsträckning än i dag. Och då kanske konkursen eller arbetsolyckan kan undvikas.Inga kommentarer har lämnats ännu

Du kan bli först att kommentera!

Kommentera

Regler för kommentarer »

XHTML: Dessa taggar går att använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter