13
maj | 11:32

Hur kan vi på ett innovativt och normkreativt sätt få fler berättelser och perspektiv i Public Service utbud?

13 maj,11:32 av Sophia Ivarsson

Detta var den ledande frågan under Sveriges Rösters första stora Medie Hack i Alby – Botkyrka, den 9:e maj 2016, som samlade gräsrotsproducenter från norr till söder med ”möjliggörare” i form av chefer, projektledare och redaktörer från olika delar av Public Service. Medverkande gräsrotsorganisationer var bland andra Rinkeby TV, Republik Norrland, Götenburgo,  Musikhörnan och  Medis5 som alla syftar till att bredda representationen av röster, berättelser och perspektiv i medierna.

FanzingoGack

Fokus under dagens normkreativa innovationsprocess var att gå från ”prat” till ”handling” och resulterade i att 13 team bestående av representanter från gräsrotsrörelserna och Public Service skapade konkreta idéer till medie- och produktionskoncept som stärker broarna mellan etablissemanget och gräsrotsproducenterna. Prototyper på dessa idéer presenterades i slutet av dagen i både bra, roliga och intressanta video-pitchar.

Sorraya Toure var en av deltagarna och driver själv ”Musikhörnan”, en plattform som lyfter upp oetablerade svenska musiker och hjälper dem nå ut till en bredare publik. Hon pekar på ett problem där unga konstnärer från Stockholms förorter upplever att de är underrepresenterade i Public Service, eller så porträtteras det på ett stereotypt sätt. -Sveriges Röster hjälper till att överbrygga,  menar Sorraya.

 fanzing1

Syftet med projektet är att skapa ett mer jämlikt Public Service genom att tillsammans med civilsamhällesorganisationer starta normkreativa, nationella, regionala och lokala nätverk och innovationsprocesser. Efter projektet ska minst sex aktiva medielabb finnas i fyra regioner där Media Hacks är en av metoderna som används för att generera nya samarbetsprojekt.

Ett långsiktigt mål är att utveckla metoder och verktyg för att producera och tillvarata användardrivet och normkreativt innehåll i Public Service som skall bidra till att fler röster och fler historier får plats i de etablerade medierna.

Innovationsprojektet Sveriges Röster drivs av föreningen Fanzingo i samarbete med SVT, UR och SR tillsammans med 25 gräsrotsorganisationer i Sverige.

 

 

 Inga kommentarer har lämnats ännu

Du kan bli först att kommentera!

Kommentera

Regler för kommentarer »

XHTML: Dessa taggar går att använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter