10
mar | 17:44

Konsten att ragga bortom den heterosexuella normen

10 mars,17:44 av Sophia Ivarsson

Liggaskolan Uncissed utvecklar en metodik för inhämtning av minoritetsgruppers levda kunskap i att forma sex- och kärleksrelationer, och undersöker hur kunskapen kan omvandlas till pedagogiska produkter som går utanför normen i så väl format, kontext som målgrupp.

De raggningsguider som finns idag fokuserar på en heterosexuell kontext och målgrupp. Med stöd från Vinnova gör Good Word-institutet och Dunkelbyrån en förundersökning om hur en raggningsguide kan se ut om den riktar sig till lesbiska singlar. Vi utforskar vilka specifika utmaningar målgruppen har för att hitta en partner för sex och/eller kärlek, hur man tar sig an dessa utmaningar, hur ett innovationsteam kan hämta in den kunskapen och hur den bäst kan förmedlas vidare.

LiggaskolanUncissedLogo (2)

Projektet utgår från en tjänst som är väletablerad i den heterosexuella kontexten och återuppfinner den utifrån en HBTQ-kontext. Detta handlar inte bara om att utmana normen i målgruppsdefinition, utan också om att se hur formatet kan bryta mot normer till målgruppens fördel.

”När vi hade skrivit vår raggningsguide för heterosexuella män som vill bli bättre på att få till det utan att vara manipulativa, fick vi många frågor från homosexuella bekanta som sa att något sånt där skulle de verkligen ha glädje av. Det blev starten på en spännande process som har visats sig kräva innovativt och normkritiskt tänkande på många olika plan.” – Lovisa Appelqvist, projektledare

Vi experimenterar med olika workshopformat för att dels extrahera målgruppens levda kunskap, och dels testa de protyper vi utvecklar. Vi växlar mellan medium som homeparty, sällskapsspel, digitala appar, enkäter och regelrätta samtal, i en iterativ process som växlar mellan analys, design och testning, där vi stegvis kommer närmare exakta problemformuleringar och konkreta lösningar i form av produkter.

Projektet leds av Lovisa Appelkvist från Good Word-Insititutet – ett företag som arbetar med interaktionsdesign och innovationsprocesser. Projektet genomförs i samarbete med Peder Isaksson och Albin Balthasar från Dunkelbyrån – en ideell förening specialiserad på tvärdisciplinär innovation. Våra främsta samarbetspartner är de homosexuella kvinnor som utgör våra fokusgrupper.

Projektet är relevant för alla som intresserade av hur man kan göra kunskapsöverföring mellan representanter för en minoritet och ett team som arbetar med produktinnovation, samt för alla som är nyfikna på hur man – på ett schyst sätt – gör för att få ligga, särskilt om man inte känner sig tillhöra normen.

 Kommentarer (2)

 1. 13 mars 2016,19:11
  Rikard kommenterar:

  Hej.

  Jag undrar varför människor med alternativ neurologisk funktion o/e kroppskonstitution inte inkluderas i dylika projekt? Den grupper är heterogen och spänner både över det cis-normativa heterosexuella fältet (trots sin normbrytande/-utmanande konstitution) såväl som övriga sexuella läggningar och preferenser, tillika livsstilar.

  Vilket sorts utrymme för dessa marginaliserade och mångdubbelt exkluderade och förtryckta människor finns det inom ramen för studier i och utvecklandet av dylika manualer?

  Egentligen är det ju den så kallade neurotypiska normaliteten som behöver en manual: behandla alla människor som människor, eller hur?

  Jag arbetar med människor med alternativ verklighetsuppfattning, atypisk neuropsykologisk profil och liknande, och kan kontaktas av projektansvarig/HR-ansvarig för projektet om man är intresserad av att anlita mig på konsultbasis.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

 2. 16 mars 2016,15:50
  Lovisa Appelkvist kommenterar:

  Hej Rikard!
  Vi är väl medvetna om att individer har olika utmaningar i sina sexuella och sociala relationer som kan kopplas till neuropsykologisk profil, verklighetsuppfattning, funktionsvariationer, kön, könsidentitet, ålder, sexualitet, trosuppfattning, hudfärg, etnicitet eller kulturell identitet – för att nämna några faktorer.
  I pilotprojektet har vi valt att arbeta med en målgrupp där den enda gemensamma nämnaren är att de är personer som flirtar i en lesbisk kontext. Detta gör att vi får en bild av de utmaningar och strategier som är utmärkande för just den gruppen, en bild som är tillräckligt god i relation till projektets mål & syften – även om bilden inte svarar mot alla de utmaningar som individer med olika och/eller andra förutsättningar kan möta. För varje ytterligare faktor vi räknar in blir bilden mer komplex – och vi har inte resurser att hantera den komplexiteten i pilotprojektet. Målsättningen på lång sikt är att vi ska kunna arbeta med mer komplexa frågeställningar för att möta behoven hos fler individer och målgrupper.
  Vänliga hälsningar,
  Lovisa Appelkvist, projektledare Liggaskolan

Kommentera

Regler för kommentarer »

XHTML: Dessa taggar går att använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter