21
apr | 11:07

Normkritiskt kompetenskluster

21 april,11:07 av Sophia Ivarsson

Vad är det som hindrar att normkritiska perspektiv får genomslag i de processer där de efterfrågas idag?

Stockholmsbaserade Amphi Produktion och Tresarch undersöker i denna förstudie möjligheten till en ny slags organisationsform för leverantörer av normkritiska tjänster för att bättre kunna möta samhällets behov av förändring till ett jämlikare samhälle. Undersökningen präglas av möten och workshops med både leverantörer och beställare av normkritiska tjänster där vi tillsammans testar att tänka otänkta tankar för framtiden. Var och en för sig är vi hyfsat smarta men tillsammans blir vi genier.

GruppbildWS1Beställare

Förstudien riktar sig mot aktörer inom fälten arkitektur, grafisk formgivning, organisationsutveckling, rekrytering och utbildning. Vi utför förstudien med hjälp av både leverantörer (såsom arkitekter, grafiska formgivare, utbildare) samt beställare av normkritisk kompetens (myndigheter och företag; både nuvarande och potentiella kunder.)

Projektets verkningsområde handlar om att synliggöra och förändra de maktobalanser som finns idag baserade på kön, sexualitet, etnicitet, klass och funktionalitet och som idag manifesteras i vår byggda miljö; på vår arbetsplats; i skolan; i sättet en reklamannons ser ut och är strukturerad.

Undersökningen grundar sig på egna upplevda problem vi inte kunnat lösa själva. Idag säger vi nej till jobb vi skulle kunna klara av om vi hade en större organisation med kompletterande kunskaper och resurser i ryggen. Vi behöver få veta hur vi bättre kan möta behovet av normkritiskt förändringsarbete inom de många områden som vi är verksamma inom och som inom de kommande åren kommer genomgå stora hållbarhetsförändringar där det normkritiska perspektivet är grundläggande faktorer.

”Ett hinder mot att normkritiska perspektiv får genomslag är att de inte inkluderas som en del i kärnverksamhetens problemformulering, vare sig den är privat eller offentlig. I stället ses det som någonting som kan väljas bort eller läggas till. Anledningen är att det saknas kompetens om perspektiven hos dem som tolkar verksamhetens målbild. Jag tror att vi skulle kunna få mycket större genomslag om vi organiserade oss och jobbade kompletterande tillsammans med andra leverantörer av normkritiska tjänster i en innovativ organisationsform”, säger Emma Lundqvist, verksamhetsledare på Amphi Produktion.

Processen för förundersökningen består av ett antal workshops med dels leverantörer (cirka 15 organisationer) och dels beställare av normkritiska tjänster (cirka 15 organisationer) där syftet är att undersöka glappen mellan efterfrågan och leveransförmåga av normkritiska tjänster och produkter och skapa en tydlig problembild av situationen. I nästa steg analyseras detta resultat med hjälp av konsulter inom affärsplanering, bolagsorganisation, hållbarhetsledning och human resources. Efter att ett antal huvudområden sorterats fram genomförs återigen workshops med leverantörer och beställare samlade med syfte att tillsammans diskutera möjliga lösningar, slutsatser, förslag och förutsättningar. Målet är en rapport till grund för skapandet av en organisatorisk innovation som möjliggör för normkritiska leverantörer att erbjuda uppdragsgivare tjänstelösningar som blir normkritiska i alla led.

Delaktiga aktörer från leveranssidan är enskilda arkitekter, RFSU, Make equal, Män för jämställdhet, Bastion Design med flera. Delaktiga aktörer från beställarsidan är bland annat Försäkringskassan, White arkitekter, Sveriges kommuner och Landsting, Statens konstråd, ESF-rådet, Stockholms stad. Inblandade konsluter är Josefin Dorkhom (vd A-direkt); Lotta Fogde (hållbarhetschef på Jernhusen); Johanna Hallin (verksamhetschef på Human Behaviour) och Anders Larsson (bolagsrevisor). Ansvarig för projektet är Emma Lundqvist, verksamhetsledare på Amphi Produktion, ett företag som jobbar med utbildning och filmproduktion utifrån normkritiska perspektiv. Amphi arbetar främst på uppdrag av ideell och offentlig sektor och utvecklar utbildningsinsatser och kreativa kunskapsmaterial med ambitionen att förmedla kunskap om samhälleliga strukturer som kan orsaka skeva maktrelationer och diskriminering. Samarbetspartner är Thérèse Kristiansson, arkitekt och konstnär, som driver Tresarch. I sin praktik jobbar hon med hur rum, stadsplanering och estetiska uttryck påverkar vårt agerande ur olika intersektionella perspektiv. Hon har mångårig erfarenhet av projekterande av praktiska projekt samt forskar och undervisar vid diverse institutioner såsom KTH; Konstfack; ArkDes.

 

 

 

 Inga kommentarer har lämnats ännu

Du kan bli först att kommentera!

Kommentera

Regler för kommentarer »

XHTML: Dessa taggar går att använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter