01
mar | 11:38

Piteå kommun ska växa med hjälp av normkritisk innovation!

1 mars,11:38 av Sophia Ivarsson

Staden Piteå ska växa, det ställer krav på kommunen som organisation. Vi måste jobba smartare och bli effektivare. Vi ser stora problem med den framtida kompetensförsörjningen. Dessutom har kommunen flera områden där arbetskraften är enkönad. Kompetens tas inte tillvara på bästa sätt om arbetsplatser är enkulturella och ojämnställda och där få personer med funktionsnedsättning arbetar. Vi måste utveckla vårt synsätt och attityder för att ta tillvara allas förmågor.

Piteå kommun arbetar därför för att ändra de normer som begränsar organisationen i syfte att få en bredare rekryteringsbas med hjälp av ett normkritiskt förhållningssätt. Ett metodpaket ska testas av pilotverksamheter och sedan utvärderas för att verkligen kunna vara ett bra stöd för chefer att arbeta med normer och värderingar på arbetsplatsen.

Mångfaldsträdet

 

Studier pekar på att enkönade arbetsplatser har sämre förutsättningar för innovation och nytänkande, vilket är nödvändigt för att förändra strukturer. Kompetens tas inte tillvara på bästa sätt om arbetsplatser är enkulturella och ojämnställda och där få personer med funktionsnedsättning arbetar.” Maria Renström, projektledare.

 Inga kommentarer har lämnats ännu

Du kan bli först att kommentera!

Kommentera

Regler för kommentarer »

XHTML: Dessa taggar går att använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter