19
sep | 16:46

Vad driver företag att arbeta med normkreativ innovation?

19 september,16:46 av Max Parknäs

 

istock_20151102-2Projektet ”Open norm critical innovation for relational inclusion” avser att öka delaktigheten i skolan samtidigt som det stärker företagens konkurrensfördelar på en marknad som efterfrågar innovativa idrottsredskap för inkludering.

Under ett projektbesök i Halmstad fick vi större inblick i ett av våra genomförandeprojekt där två privata producenter av idrotts- och träningsredskap genomgått en normkreativ innovationsprocess tillsammans med högskolan i Halmstad. 9 månader in i projektet har två helt nya produktprototyper som lämpar sig bättre för barn med och utan funktionsnedsättning tagits fram med syfte att bidra till en mer inkluderande idrottsundervisning i skolan.

För ett av företagen, som traditionellt riktar sig mot elitidrottare inom styrkelyftning, öppnar den nya produkten upp för en helt ny marknad, samtidigt som varumärket stärks med ett tydligt samhällsengagemang. Genom processen, där barnen själva utgjort en central roll, har företagen även sett nyttan i användardriven innovation, som vid flera tillfällen utmanat och överträffat deras egna idéer och förslag. Motiven för företagen handlar alltså både om att kunna samproducera produkter med hjälp av forskare och barn samt behov att utveckla kunskaper för att nå nya marknader för sina produkter. I höst kommer nästa innovationsiteration genomföras av forskargruppen där de nya piloterna testas i relevanta miljöer.

Utöver att utmana normer som rör inkludering i idrottsundervisningen, kommer projektet på sikt att bidra med en modell för normkritisk produktutveckling som kan spridas till andra områden.

 Inga kommentarer har lämnats ännu

Du kan bli först att kommentera!

Kommentera

Regler för kommentarer »

XHTML: Dessa taggar går att använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter