21
mar | 13:53

Varför kan jag inte alltid få vara med mina kamrater på lektionerna i idrott och hälsa?

21 mars,13:53 av Sophia Ivarsson

Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar har ett sämre hälsotillstånd än andra barn utan funktionsnedsättningar i Sverige. Kunskapen om hur barnen ska inkluderas i idrottsundervisningen är begränsad och inkluderande idrottsredskap för alla barn saknas i dagens skola.

I projektet utmanas normer som rör fysisk aktivitet i allmänhet samt specifikt inkludering i skolämnet idrott & hälsa och barn med funktionsnedsättningar. Normerna handlar om vem som inkluderas och hur dessa normer kan utmanas genom att utveckla nya redskap i idrottsundervisningen som får relevans för rörelse i skolans hela kontext. Detta görs genom att samarbeta med två olika företag som utformar idrotts- och träningsredskap.

idrott

Innovationens styrka är att bortse från hinder och istället utarbeta möjligheter för att skapa ett samhälle där alla barn, ungdomar, vuxna blir inkluderade i aktiviteter som rör idrott och hälsa oavsett etnicitet, funktionsnedsättning  eller kön.

Projektägare är Högskolan i Halmstad.Inga kommentarer har lämnats ännu

Du kan bli först att kommentera!

Kommentera

Regler för kommentarer »

XHTML: Dessa taggar går att använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter