16
feb | 15:12

Vi får vad vi ber om! Om beställarförmåga och sociala klausuler

16 februari,15:12 av Anna Edwall

De allmännyttiga bostadsbolagens fastighetsbestånd representerar drygt 820 000 lägenheter (18 % av Sveriges totala bostadsbestånd). Av dessa allmännyttiga bostäder är ca hälften uppförda under det s.k. Miljonprogrammet varav ca 240 000 kvarstår att renovera. Renoveringen pågår löpande. Tillsammans med nyproduktion och fastighetsförvaltning omsätts stora pengar bland SABOs medlemsföretag.

Tänk om en beställning av denna renovering kunde innehålla en social klausul?

Med initiativet Social innovation inom allmännyttan har SABO tillsammans med Sustainable innovation utvecklat en metod för att stärka de allmännyttiga bostadsbolagens samhällsansvar, öka delaktigheten bland hyresgästerna och minska beståndens sociala problemställningar. Metoden adresserar frågor såsom otrygghet, hög arbetslöshet, oattraktiva områden, integrationsproblematik, brottsstatistik såväl som omflyttning, låga fastighetsvärden m.m. genom att engagera alla parter involverade i dessa boenden i att tänka nytt tillsammans. Metoden ska vara applicerbar nationellt så att hela landet kan dra nytta av de innovationer som uppstår.

Initiativet, och modellen, konstaterar att det för att skapa grogrund för sociala innovationer inom allmännyttiga bolag krävs en kommunal vilja, lyhörd och kunnig styrelse, engagerad ledning och en bra boendedialog. För att skapa dessa förutsättningar har alltså modellen tagits fram.

9 bolag har involverats i detta första steg, förhoppningen är att kommande år utvidga detta till att omfatta 40-60 allmännyttiga bolag. Tänk den beställarförmågan.

What’s in it for Sweden?

Ökat fastighetsvärde, ökad dialog och trivsel, ökad förståelse för fastighetsägarens förvaltning, minskad skadegörelse/omflyttningar/vräkningar/hyresförluster, minskad segregation, ökad sysselsättning, minskade kommunala kostnader…. Finns många spännande värden att följa upp på.

Jag anser det vara positivt med en insats med ambition att rucka strukturer. Som inte skriker efter svar utan faktiskt tittar närmare på vad vi egentligen ber om. Också positivt att fokusera på bolags samhällsansvar och samtidigt verka ”bottom-up” med att involvera/aktivera hyresgästerna.

Ska bli spännande att följa detta initiativ.Inga kommentarer har lämnats ännu

Du kan bli först att kommentera!

Kommentera

Regler för kommentarer »

XHTML: Dessa taggar går att använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter