Om blogg.vinnova.se

Välkommen till blogg.vinnova.se! Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta. Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Webbplatsen är en portal under ständig utveckling. Vi kommer att fortsätta att utveckla vårt arbete med bloggen och vill få in synpunkter från våra läsare för att kunna förbättra tjänsten.

Bakom varje delblogg står en eller flera medarbetare hos oss som själva uttryckt intresse för att blogga. Bloggarna är därför personliga och skrivna av namngivna skribenter. Ibland kommer vi att bjuda in gästbloggare från vår omvärld. Våra bloggare ”bloggar i tjänsten”, det vill säga de tar ansvar för innehållet i sin blogg på samma sätt att de tar ansvar för innehåll på vinnova.se.

Vinnovas bloggportal är byggd på den tekniska plattformen WordPress.

Frågor?

Generella frågor om blogg.vinnova.se, till exempel sådana som rör utvecklingen och förvaltningen av webbplatsen, besvaras av Vinnovas kommunikationsavdelning. Vid frågor, kontakta:

Pär Pihlqvist
Telefon: 08-473 30 31
E-post: par.pihlqvist@vinnova.se

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter