19
Nov | 07:34

Ansökningar till Öppna datakällor 2

19 november,07:34 av Erik Borälv

Fredag den 16:e stängde VINNOVA den andra utlysningsomgången till Öppna datakällor. Det kom in 72 ansökningar motsvarande sökt belopp om 41 Mkr. Det finns idag en avsatt budget om c:a 6 Mkr. Efter en första snabb genomgång så ser vi många intressanta förslag och idéer. Nu vidtar extern och intern granskning av ansökningarna och målet är att lämna besked senast 1 december. Nedan följer lite mer statistik om ansökningarna.

Forskningsområde

Inte helt förvånande finns huvudparten av ansökningarna inom kommunikation (ofta i betydelsen transport) och affärsprocesser. Roligt att se är att miljö och utbildning är så pass bra representerat.

Ansökningar per område

Om man ser till vilka som har sökt stöd så är det många it-företag och företagsinriktade aktörer. Vi brukar vanligtvis se en större andel sökande från akademi än vad vi har här, vilket förklaras av att det är en i huvudsak operativt inriktad utlysning.

Vi borde kunna säga lite mer kring de ansökningar som beviljats medel på nästa Forum öppna data den 6:e december. På detta forum kommer de projekt som fick medel i vårens utlysningsomgång att kort presentera sig och sina resultat – som en kavalkad av pitchar.

 

 Kommentarer (2)

  1. 22 november 2012,13:46
    Jonas Öberg kommenterar:

    Kul att se. Har du någon motsvarande statistik för utlysningen öppen innovation och spetsanvändare som stängde samma dag?

  2. 23 november 2012,16:22
    Erik Borälv kommenterar:

    En lite enklare variant: totalt 55 ansökningar, sökt belopp 45 Mkr, finns ca 6 Mkr att dela på. 27 ansökningar från privata företag, 13 från universitet och högskolor. 15 ansökningar handlar om affärsprocesser, 7 om hälsa, 7 om arbetsorganisation.

Kommentera

Regler för kommentarer »

XHTML: Dessa taggar går att använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter